Website van Loek Nijholt

genealogisch onderzoeker sinds 1964

Hierboven: het gezin van mijn grootouders Jan Wessels Nijholt (1875-1949) en Jacobje Laurens Vrind (1876-1940) omstreeks 1927 in Boyl (Fr.) met hun zeven kinderen. V.l.n.r.: Wessel, Sjoukje, Wietske, Laurens, Anna Catharina, Aafje en Geert..

Belangrijk!!!_______________________________________________

KIJK rustig rond, LEES mijn resultaten, maar STEEL ze niet. 

VERMELD daarom altijd de naam van mijn website als je gegevens overneemt.

_______________________________________________Dankjewel!!!

IN HET VERLEDEN LIGT HET HEDEN, IN HET NU WAT WORDEN ZAL

(uit het gedicht 'Afscheid' van Willem Bilderdijk 1756-1831)

Familie en geschiedenis

De kring van de ons bekende familieleden strekt over het algemeen niet verder dan ouders, broers en zusters, grootouders, ooms en tantes en neven en nichten en het is vaak pas door navraag bij oudere familieleden te achterhalen wie onze overgrootouders, oudooms en -tantes en achterneven en -nichten waren.

Maar het ook mogelijk gegevens over deze en nog oudere en verdere familieleden te verkrijgen door middel van een familiehistorisch of genealogisch onderzoek.

Het resultaat van zo'n onderzoek naar een bepaalde familie is een overzicht, dat soms enkele eeuwen teruggaat. Hierin wordt, uitgaande van het oudst bekende voorouderpaar (de stamouders), de voortzetting van het geslacht in mannelijke lijn gevolgd (via deze weg vererft immers de familienaam), waarbij de leden van de opeenvolgende generaties zijn opgenomen met de data die hun leven bepaalden (geboorte, huwelijk en overlijden), hun beroepen en de samenstelling van hun gezinnen.

NIEUWS

Een relatief kleine familie Nijholt stamt af van Boele Roelofs, die in de 18e eeuw in Nijeholtpade woont. Op verschillende genealogische forums is uitgebreid gediscussieerd over zijn herkomst. Ik heb een uitgebreide samenvatting van die discussie en van het nader onderzoek naar mogelijk voorgeslacht gemaakt.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin