Deel 1a De herkomst van Boele Roelofs te Nijeholtpade

Datum: 7-8-2017

DE HERKOMST VAN BOELE ROELOFS TE NIJEHOLTPADE

1. Inleiding

2. De drie gezinnen van Lourens Jans, waaronder kind Jebbigje Lourens

3. De kinderen van Boele Roelofs en Jebbigje Laurens


1. Inleiding

Deze familie Nijholt begint bij mij met Boele Roelofs en Jebbigje Laurens, die op 30 juni 1765 in Wolvega trouwen. Boele is "van Olde Holtpade", Jebbigje "van Wolvega". Ze krijgen vijf kinderen, maar slechts één daarvan, Roelof, neemt de naam Nijholt aan. Daarom heb ik de lotgevallen van de andere vier tot nu toe niet onderzocht. Boele woont bij de doop van de jongste twee kinderen in Nijeholtpade.

De vijf kinderen zijn:

1. Laurens, geb. 29-12-1765, ged. 8-1-1766 Oldeholtpade c.s.

2. Aafje, geb. 4, ged. 9-3-1768 Oldeholtpade c.s.

3. Jantje, geb. 7, ged. 13-10-1771 Oldeholtpade c.s.

4. Roelof, geb. 6, ged. 15-10-1775 Oldeholtpade c.s.

5. Anne, geb. 6, ged. 30-4-1780 Oldeholtpade c.s.

De geboorte of doop van Jebbigje Lourens is niet te vinden, beter gezegd die is niet vastgelegd doordat er hiaten in het doopboek van Oldeholtpade zijn (periode 1712- 1740). Dominee Gerardus Benthem (predikant 1741-1779) heeft in 1741 allerlei losse briefjes over dopen ingeschreven, maar compleet kon het niet worden.

Het gezin waar ze deel van uitmaakt is te vinden in "Genealogie geslacht Lourens 1685-1985", https://tlampie.tripod.com/geslacht_lourens/id69.html , maar daar moet enigszins gecorrigeerd worden.

Verder ook in "Stamboom Jalving-Hillebrand", https://familiejalving.wordpress.com/kwartierstaat/ en de "Stamboom Van Rems-Dijkstra", https://gw.geneanet.org/esthervanrems?lang=fr&m=N&v=x

---

Over de herkomst van Boele Roelofs zijn uitgebreide discussies gevoerd in genealogische forums. Daar kom ik in Deel 2 op terug.

---

2. De drie gezinnen van Lourens Jans, waaronder kind Jebbigje Lourens

Lourens Jans, geb. ca. 1685 Westellingwerf, overl. ca. 1745 te Nijeholtpade. Hij trouwt drie keer.

(1) ca. 1708 Weststellingwerf met Jantje Wijbes, geb. ca. 1689 Weststellingwerf

(2) ca. 1718 Weststellingwerf met Geertje Engberts, geb. ca. 1689 Weststellingwerf

(3) ca. 1735 Weststellingwerf met Jantje Andries, ged. 30-09-1703 Oldeholtpade.

Uit het 1e huwelijk zijn twee kinderen geboren, uit het 2e huwelijk vijf en uit het 3e huwelijk zeven.

Alle jaren hierboven zijn geschat en niet in bronnen gevonden. Dat laatste geldt ook voor de doop van Jantje Andries. Wel is er tussen 1 januari en 15 augustus 1704 een kind van Andries Jochums gedoopt, met de naam Jantien.

---

In de publicatie Jalving zijn Lourens en zijn derde vrouw Jantje kwartiernr. 478 en 479.

Lourens Jans Berkenbosch, geb in 1685 in Weststellingwerf. Hij overleed in 1745 in Nijeholtpade, Weststellingwerf, ca 60 jaar oud.

Hij wordt ook Lourens Jans en Laurens Jans genoemd.

Lourens en Hincke Jans (broers) worden in 1708 aangenomen als lidmaat van de NH-kerk in Nijeholtpade

Hij was boer.

Hij is in 1708 in Weststellingwerf getrouwd met

Jantje Wijbes, geb 1689 in Weststellingwerf. Zij overleed voor 1718, ten hoogste 29 jaar oud.

Hij is opnieuw getrouwd in 1718 in Weststellingwerf met

Geertje Engberts, geb ca. 1689 in Weststellingwerf. Zij overleed voor 1735, ten hoogste 46 jaar oud.

Hij is opnieuw getrouwd in 1735 in Weststellingwerf met de 22-jarige

Jantje Andries, geb op 30 sep 1703 in Oldeholtpade, Weststellingwerf.

(Lidmatenboek Weststellingwerf 1751): Laurens Jans en Jantje Andries op 22 november 1751 ingekomen van Oldeholtpade.

(1744 Register van huisgezinnen. Staat van gegevens over de gezinshoofden en hun solvabileit): N.B. Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de havenpachten konden worden afgeschaft en of daarvoor in de plaats jaarlijks een quotisatie op de huisgezinnen kon worden geheven. Om de opbrengst daarvan van tevoren te kunnen beoordelen werden ingevolge de resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven een lijst in te zenden, die bevatte de namen van de gesinshoofden, de grootte van de vrijwillig aangeboden bijdragen en het aantal gezinsleden.

Stamboom Jalving-Hillebrand: https://familiejalving.wordpress.com/kwartierstaat/ 

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 23 december 1707 belijdenis

Lidmaat Laurens Jansen

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: In 1708 lidmaat

Lidmaat Laurents Jans

---

Floreenkohieren 1728

Stemkohieren 1728 Weststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Nijeholtpade, Stemnr.: 21 Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/2; uit naam van zijn vrouw Roel Alts

Eigenaar voor 1/2, en gebruiker voor 't geheel; uit naam van zijn kinderen Lourens Jans

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: In 1741 lidmaat

Lidmaat Laurens Jans

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: Op 22 november 1751 ingekomen van Oldeholtpade

Man: Laurens Jans, Vrouw: Jantje Andries

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Datum: 18-05-1767

Bijzonderheden: Op 18 mei 1767 vertrokken naar Oldelamer

Lidmaat Jantje Andries, Weduwe van Laurens Jans

---

(1) kinderen van Lourens Jans en Jantje Wijbes:

WIJBE

Publicatie Lampie:

1. Wijbe Lourens gedoopt 12-05-1709 Nijeholtwolde, overl. onbekend, geh. 16-10-1746 Weststellingwerf met Wimmigje Mintjes, geb. Oldemarkt, overl. ca. 1795 te Weststellingwerf (West Stellinger Werf). voor zover bekend zijn uit dit huw. geen kinderen geboren

Publicatie Jalving:

Wijbe, ged 12-05-1709 in Oldeholtpade; overl. Getr. met Wimmigjen Mintjes, uit Oldemarkt, op 16-10-1746 in Oldeholtpade.

Opmerking

Wijbe is geboren in Nijeholtpade en niet in Nijeholtwolde. Tussen 1746 en 1749 werd er in ieder geval één kind geboren.

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Wybe, ged. 12-05-1709 Oldeholtpade, Vader Laurens Jans. De ouders zijn van Nijeholtpade.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 16-10-1746 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Wybe Laurens wonende te Nijeholtpade, Bruid Wimmigjen Mintjes wonende te Oldemarkt

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Wybe Laurens. In 1741 lidmaat; vertrokken naar Peperga

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Wemmigjen Mintjes. Op 20 november 1746 belijdenis; vertrokken naar Peperga

---

Quotisatie kohieren 1749 Weststellingwerf

Locatie: het dorp Nijeholtpade, Aantal volwassenen: 2, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 27:9:-

Bewoner Wybe Lourens, boer

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Man: Wybe Laurens, Vrouw: Wemmigje Mintes. Op 3 november 1754 ingekomen van Peperga

---

Wemke Mintjes is doopgetuige bij vier van de in totaal zes kinderen van Teunis Tomas in Peperga en Blesdijke tussen 1755 en 1766. Teunis is getrouwd met Hendrikje Mintzes en is coopman op De Blesse.

https://members.chello.nl/e.lantinga/bijlage_nedergerechtwsw.html 

KLAASJE

Publicatie Lampie:

2. Klaasje Lourens gedoopt 13-12-1711 Neijeholtwolde. verder gegevens onbekend

Publicatie Jalving:

Klaasjen, ged 13-12-1711 in Oldeholtpade; overl.

Opmerking

Klaasje is geboren in Nijeholtpade en niet in Nijeholtwolde.

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Klaesjen, ged. 13-12-1711 Oldeholtpade, Vader Laurens Jans. De ouders zijn van Oldeholtpade

---

Over Klaasje is verder niets bekend.

---

(2) kinderen van Lourens Jans en Geertje Engberts:

JANTJE

Publicatie Lampie:

3. Jantjen(Janke) Lourens (Laurens), geb. ca. 1719 Nijeholtpade, overl. 1761 te Idzart, geh. 24-09-1758 te Oldeholtpade met Jan Enochs, geb. afkomstig van Ter Idzard,

Tweede huw. Jan Enochs 11-03-1772 Oldeholtpade Jantje Cornelis. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.

Publicatie Jalving:

Jantjen, geb 1719 in Nijeholtpade; overl. 1761 in Ter Idzard, 42 jaar oud. Getr. met Jan Enochs, uit Ter Idzard, op 24-09-1758 in Oldeholtpade.

---

Er is een voorkind van Jantje uit 1745:

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Dopeling Jacob, ged. 24-03-1745 Oldeholtpade, Moeder Jantjen Laurens. Doopheffer de huisvrouw van Laurens Jans

---

Het is niet bekend wat er van hem geworden is, maar de vraag is ook wat zijn patroniem is.

---

Quotisatie kohieren 1749 Weststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Oldeholtpade, Aantal volwassenen: 1, Aanslag: £ 6:12:-

Bewoner Jantjen Lourens, naaystertjen

---

Quotisatie kohieren 1749 Weststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Nijeholtpade, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 4, Aanslag: £ 29:17:-

Bewoner Jantje Lourens, boerinne

---

We houden het erop, dat Jantje het naaistertje is, ze trouwt namelijk pas in 1758.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 13 mei 1753 belijdenis

Lidmaat Jantje Laurens

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 24-09-1758 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Jan Enochs wonende te Ter Idzard, Bruid Jantje Laurens wonende te Ter Idzard

---

De herkomst van Jan Enochs is niet zeker, misschien biedt het volgende een aanknopingspunt.

---

Trouwregister Gerecht Leeuwarden

Getrouwd 20-10-1729, ondertrouw. Bruidegom Jan Hendrik Loburg wonende te Leeuwarden, Bruid Lijsbeth Jans wonende te Franeker. Bijzonderheden: hij is ruiter

---

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden

Getrouwd 27-11-1729, bevestiging huwelijk. Bruidegom Jan Hendrik Loburg wonende te Leeuwarden, Bruid Lijsbeth Jans wonende te Franeker. Bijzonderheden: getrouwd in de Grote Kerk

---

Doopboek Herv. gem. Leeuwarden

Dopeling Jesina ged. 06-06-1731 Leeuwarden, Vader Jan Hendriks Loburg, Moeder Lysbeth Jacobs, Getuige D. Bukman

---

Doopboek Herv. gem. Leeuwarden

Dopeling Enoch, ged. 16-09-1736 Leeuwarden, Vader Jan Hendriks Loburg, Moeder Catryna Jacobus

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Laurens, ged. 15-04-1759 Ter Idzard, Vader Jan Enochs, Moeder Jantje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Enoch, ged. 27-04-1760 Ter Idzard, Vader Jan Enochs, Moeder Jantje Laurens

---

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie

Getrouwd 08-05-1768 St. Jacobiparochie, attestatie afgegeven. Bruidegom Jan Enochs wonende te Ried, Bruid Rinsje Jans wonende te St. Jacobiparochie

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 11-03-1772 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Jan Enochs wonende te Ter Idzard, Bruid Jantje Cornelis wonende te Oldeholtpade

---

Doopboek R.K. par. Oldeholtpade en Wolvega

Dopeling Enoch ged. 11-10-1777 Oldeholtpade, Vader Jan, Getuige Pier Jans

---

Doopboek R.K. par. Oldeholtpade en Wolvega

Dopeling Enoch, ged. 15-03-1779 Oldeholtpade, Vader Jan, Getuige Stephen Lamerts. Tweede doopheffer is Eijsche Fretses.

---

JAN

Publicatie Lampie:

4. Jan Lourens, geb. ca. 1720 Nijeholtpade, geh. 09-05-1751 Weststellingwerf met Jantje Broers, geb. Nijeholtpade. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren

Publicatie Jalving:

Jan, geb 1720 in Nijeholtpade; overl. Getr met Jantje Broers, uit Nijeholtpade, op 09-05-1751 in Oldeholtpade.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 09-05-1751 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Jan Laurens wonende te Nijeholtpade, Bruid Jantje Broers wonende te Nijeholtpade

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Laurens geboren op 02-04-1752, ged. 09-04-1752, Vader Jan Laurens, Moeder

Jantje Broers

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Henke geboren op 06-11-1754, ged. 10-11-1754, Vader Jan Laurens, Moeder Jantje Broers

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

3. Dopeling Trientje ged. 09-01-1757 Oldeholtpade, Vader Jan Laurens, Moeder Jantje Broers

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

4. Dopeling Aucke ged. 27-04-1760 Oldeholtpade, Vader Jan Laurens, Moeder Jantje Broers

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

5. Dopeling Laurens geboren op 25-06-1763, ged. 26-06-1763 Oldeholtpade, Vader Jan Laurens, Moeder Jantje Broers

---

MARTEN

Publicatie Lampie:

5. Marten Lourens, geb. ca. 1722 Nijeholtpade, overl. 17-10-1810 Wolvega, geh. 19-04-1750 Wolvega met Zwaantje Annes, geb. 02-03-1730 Sonnega, overl. 03-11-1808 Oldeholtpade, kind van Anne Hanses en Thijsje Peeters,. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

Publicatie Jalving:

Marten, geb 1722 in Nijeholtpade; overl 17-10-1810 in Wolvega, 88 jaar oud. Boer. Getr (28) met (20) Zwaantje Annes, uit Sonnega, op 19-04-1750 in Wolvega.

Opmerking

Er zijn vijf kinderen geboren in Oldeholtpade, maar na verhuizing naar Wolvega-Sonnega volgen daar nog eens vier.

De overl. datum uit 1810 heeft betrekking op een andere Marten Laurens, die 28 jaar was.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 26 april 1744 belijdenis; vertrokken naar Wolvega

Lidmaat Marten Laurens

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

Getrouwd 19-04-1750 Wolvega, bevestiging huwelijk. Bruidegom Marten Lourens wonende te Sonnega, Bruid Zwaantjen Annes wonende te Sonnega

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 13 mei 1753 zij belijdenis; vertrokken naar Wolvega

Man: Marten Laurens, Vrouw: Swaante Annes

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Laurens, ged. 24-06-1753 Oldeholtpade, Vader Marten Laurens, Moeder Zwaantje Annes

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Jantje, ged. 28-10-1755 Oldeholtpade, Vader Marten Laurens, Moeder Zwaantje Annes

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

3. Dopeling Thiesje, ged. 16-10-1757 Oldeholtpade, Vader Marten Laurens, Moeder Zwaantje Annes

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

4. Dopeling Anne, ged. 10-02-1760 Oldeholtpade, Vader Marten Laurens, Moeder Zwaantje Annes

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

5. Dopeling Klaasje, ged. 01-01-1763 Oldeholtpade, Vader Marten Laurens, Moeder Zwaantje Annes

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: Op 10 februari 1765 ingekomen van Oldeholtpade, Op 1 november 1790 vertrokken naar Oldeholtpade

Man: Marten Laurens, Vrouw: Swaantje Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

6. Dopeling Jan geboren op 01-11-1765 te Wolvega, ged. 20-10-1765 Wolvega en Sonnega. Bijzonderheden: Data zo vermeld in de akte. Vader Marten Laurens, Moeder Swaantie Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

7. Dopeling Antje geboren op 07-07-1768 te Wolvega, ged. 10-07-1768 Wolvega en Sonnega, Vader Marten Laurens, Moeder Swaantie Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

8. Dopeling Roelof geboren op 20-11-1770 te Wolvega, ged. 26-11-1770 Wolvega en Sonnega, Vader

Marten Laurens, Moeder Swaantie Annes

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

Bijzonderheden: In 1774 lidmaat. Man: Marten Laurens, Vrouw: Zwaantje Annes

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

9. Dopeling Wijbe geboren op 28-04-1774 te Wolvega, ged. 01-05-1774 Wolvega en Sonnega, Vader Marten Laurens, Moeder Swaantie Annes

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 12 november 1780 ingekomen van Wolvega

Man: Marten Laurens, Vrouw: Zwaantje Annes

---

register van overledenen Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf Grietenij Ooststellingwerf

Datum: 17-10-1810, Overledene Marten Louwrens 28 jaar oud overleden - te Wolvega

---

register van overledenen Gemeente Weststellingwerf

Datum: 20-10-1810 Begraven, Marten Lourens overleden - te Wolvega

---

ABEL

Publicatie Lampie:

6. Abel Lourens, geb.1723 Nijeholtpade

Publicatie Jalving:

Abel, geb 1723 in Nijeholtpade; overl.

---

Over hem is verder niets bekend.

---

HARM

Publicatie Lampie:

7. Harm Lourens, geb.1724 Nijeholtpade

Publicatie Jalving:

Harm, geb 1724 in Nijeholtpade; overl.

-------

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 13 mei 1753 belijdenis; vertrokken naar Oldeberkoop

Lidmaat Harm Laurens

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 22 november 1767 ingekomen van Oldeberkoop

Lidmaat Harm Laurens

---

(3) kinderen van Laurens Jans en Jantje Andries:

DIRK

Publicatie Lampie:

8. Dirk Lourens, geb. ca. 1736 Nijeholtpade, geh. 30-04-1761 te Weststellingwerf met Antje Jans

Publicatie Jalving:

Dirk, geb 1736 in Nijeholtpade; overl. Getr. met Antje Jans, weduwe uit Oldeholtpade, op 30-04-1761 in Oldeholtpade.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: In mei 1756 belijdenis; vertrokken naar Steenwijk

Lidmaat Dirk Laurens

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 30-04-1761 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Dirk Lourens wonende te Ter Idzard, Bruid Antje Jans wonende te Oldeholtpade

---

Op de forumsite van het Historisch Centrum Overijssel "Dirk Laurens" schrijft Albert Aalderson op 31-12-2005: Ik ben op zoek naar de herkomst van Dirk Laurens. De proclamatie van zijn huwelijk vond plaats op 27 november 1763 in Steenwijk. Hij was weduwnaar van Antjen Jans, hij huwde (2e) met Femmigjen Jans jd. van Onna. Ook van zijn 1e huwelijk kan ik niets terug vinden.

Ik zou het zeer op prijs stellen indien een forumlid de moeite zou willen nemen om een blik te werpen in het lidmatenboek van de geref.kerk van Steenwijk (indien dit aanwezig is in het HCO). Het zou kunnen zijn dat zijn attestatie daarin vermeld zou staan.

Egbert Lantinga antwoordt op 1-1-2006: Nog even in Weststellingwerf gezocht:

Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 april 1761, Oldeholtpade. Man: Dirk Lourens, Ter Idzard. Vrouw: Antje Jans, Oldeholtpade. Dit lijkt heel goed te kloppen!

En later op die dag: Ik weet niet waar je woont maar er zijn ook microfiches van het lidmatenboek van Steenwijk bij het CBG in Den Haag. Met Antje Jans liet hij in 1762 en 1763 een dochter Geesje dopen (woonplaats Zuidveen); met Femmigje maar liefst 9 kinderen (woonplaats de Dwarssloot achter Zuidveen). In de Personele Quotisatie van 1750 kom ik in het Schoutampt Steenwijk de naam Laurens in het geheel niet tegen. Hij lijkt dus inderdaad van elders te komen.

https://www.historischcentrumoverijssel.nl/forum/genealogie/dirk-laurens 

Gedoopt Vader Moeder Plaats Kind Opmerking Link

1762-02-28 Dirk Lauwerens Antje Jans Geiske 1763-05-08

1763-05-08 Dirk Lourens Antien Jans Zuidveen Geijske 1762-02-28

1764-08-01 Dirk Louwerens Femmigien Jans Dwarssloot Jan 1786-12-31

1766-11-05 Dirk Lourens Femmigje Jans Dwarssloot Geijske 1764-08-01

1768-08-10 Dirk Louwrens Femmigje Jans Dwarssloot Lumgien 1766-11-05

1771-12-18 Dirk Lourens Femmigje Jans Dwarssloot Harmen 1768-08-10

1774-01-01 Dirk Louwerens Femmigje Jans Dwarssloot Louwerens 1771-12-18

1777-09-07 Dirk Laurens Femmigjen Jans Hilligjen 1774-01-01

1779-12-19 Dirk Louwerens Femmigje Jans Dwarssloot Zwaantje 1777-09-07

1782-12-29 Dirk Louwrens Femmigjen Jans Dwarssloot Trijntjen Jans Evertjen 1779-12-19

1786-12-31 Dirk Lourens Femmigjen Jans Dwarssloot Trijntjen Jans Evert 1782-12-29

---

ANTJE

Publicatie Lampie:

9. Antje Lourens, geb. ca. 1737 Nijeholtpade, geh. 09-11-1758 te Weststellingwerf met Barteld Klaasen. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren.

Publicatie Jalving:

Antje, geb 1737 in Nijeholtpade; overl. Getr (21) met Barteld Klases op 09-11-1758 in Wolvega.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 09-11-1758, bevestiging huwelijk. Bruidegom Bartelt Klaasen wonende te Nijeholtpade, Bruid Antje Laurens wonende te Wolvega

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

Getrouwd 09-11-1758, bevestiging huwelijk. Bruidegom Bartelt Klaasen wonende te Nijeholtpade, Bruid Antje Laurens wonende te Wolvega

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Klaas geboren op 08-03-1759, ged. 21-03-1759, Vader Bartelt Klaasen, Moeder Antje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Laurens geboren op 06-12-1760 te Ter Idzard, ged. 10-12-1760, Vader Bartelt Klaasen, Moeder Antje Laurens

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 9 mei 1762 belijdenis

Lidmaat Antje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

3. Dopeling Geesje, ged. 05-06-1763 Ter Idzard, Vader Bartelt Klaasen, Moeder Antje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

4. Dopeling Meintje, ged. 26-05-1765 Ter Idzard, Vader Bartelt Klaasen, Moeder Antje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

5. Dopeling Meintje, ged. 15-04-1767 Ter Idzard, Vader Bartelt Klaasen, Moeder Antje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

6. Dopeling Jan, ged. 24-06-1770 Ter Idzard, Vader Bartelt Klaasen, Moeder Antje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

7. Dopeling Lutje geboren op 17-10-1775 te Nijeholtpade, ged. 22-10-1775 Oldeholtpade, Vader Bartelt Klaasen, Moeder Antje Laurens

---

JEBBICHJE

Publicatie Lampie:

10. Lebbetje (Jebbichje) Lourens (Laurens), geb. ca. 1739 Nijeholtpade, geh. 30-06-1765 Wolvega met Boele Roelofs, geb. ca. 1718, overl. ca. 1782, kleermaker. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.

Publicatie Jalving:

Jebbichjen, ged 1739 in Nijeholtpade; overl. Getr met Boele Roelofs op 30-06-1765 in Wolvega.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 13 mei 1764 belijdenis

Lidmaat Jebbetje Laurens

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

Getrouwd 30-06-1765 Wolvega, bevestiging huwelijk, Bruidegom Boele Roelofs wonende te Oldeholtpade, Bruid Jebbechie Laurens wonende te Wolvega

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 30-06-1765 Wolvega, bevestiging huwelijk. Bruidegom Boele Roelofs wonende te Oldeholtpade, Bruid Jebbetje Laurens wonende te Wolvega

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Laurens geboren op 29-12-1765, ged. 08-01-1766 Oldeholtpade, Vader Boele Roelofs, Moeder Gebbigje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Aafje geboren op 04-03-1768, ged. 09-03-1768 Oldeholtpade, Vader Boele Roelofs, Moeder Jebbigje Laurens

---

3. Jantje, geb. 7, ged. 13-10-1771 Oldeholtpade c.s. (niet in Alle Friezen)

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

4. Dopeling Roelof geboren op 06-10-1775 te Nijeholtpade, ged. 15-10-1775 Oldeholtpade, Vader Boele Roelofs, Moeder Tjebbigje Laurens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

5. Dopeling Anne geboren op 06-04-1780 te Nijeholtpade, ged. 30-04-1780 Oldeholtpade, Vader Boele Roelofs, Moeder Jebbegjen Laurens

---

register van overledenen Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf Grietenij Ooststellingwerf

begraven 11-12-1809

Overledene Iebbigje Louwes 75 jaar oud overleden - te Oldeberkoop

---

LOURENS

Publicatie Lampie:

11. Lourens Lourens, geb. 06-10-1740 Nijeholtpade

Publicatie Jalving:

Lourens, geb. 1740 in Nijeholtpade; overl.

TRIJNTJE

Publicatie Lampie:

12. Trijntje Lourens, geb. 06-08-1741 Nijeholtpade

Publicatie Jalving:

Trijntjen, ged. 06-08-1741 in Oldeholtpade; overl.

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Dopeling Trijntjen, ged. 06-08-1741 Oldeholtpade, Vader Laurens Jans, Moeder Jantje Andries

---

JOCHUM

Publicatie Lampie:

13. Jochum Lourens, ged. 10-11-1743 Nijeholtpade, geh.27-04-1781 Wolvega Aatje Jans. Naar Lemmer verhuisd?

Publicatie Jalving:

Jochem, ged. 10-11-1743 in Oldeholtpade; overl.

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Dopeling Jochem, ged. 10-11-1743 Oldeholtpade, Vader Laurens Jans, Moeder Jantje Andries

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

Getrouwd 22-04-1781 Wolvega, attestatie afgegeven. Bijzonderheden: zij attestatie naar Lemmer, vertrokken naar Lemmer. Bruidegom Jochum Laurens wonende te Wolvega, Bruid Atje Jans wonende te Lemmer

---

Trouwregister Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga

Getrouwd 29-04-1781 Lemmer, bevestiging huwelijk. Bruidegom Jochem Laurensz wonende te Wolvega, Bruid Atje Jans wonende te Lemmer

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

Dopeling Lauwrens geboren op 23-07-1782 te Lemmer, ged. 04-08-1782 emmer, Vader Jochem Lauwrens, Moeder Attje Jans

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

Dopeling Cniertje geboren op 30-08-1784 te Lemmer, ged. 05-09-1784 Lemmer, Vader Jochem Laurens, Moeder Attje Jans. Doopheffer Jan Fokkes

---

Doopboek Herv. gem. Lemmer, Follega en Eesterga

Dopeling Jochemtje geboren op 06-11-1787 te Lemmer, ged. 30-12-1787 Lemmer, Follega, Eesterga, Vader Jochem Lauwrens, Moeder Attjen Jans

---

JACOB

Publicatie Lampie:

14. Jacob Lourens, ged. 24-10-1745 Nijeholtpade

Publicatie Jalving:

Jacob, ged 1745 (doopheffer de huisvrouw van Laurens Jans) in Oldeholtpade; overl

Dit is een voorkind van Jantje Laurens (uit het 2e huwelijk)

---

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin