Deel 3. Fragmenten en gezinnen

FRAGMENTEN EN GEZINNEN

Datum: 7-8-2017

1. Theoretische fragment-stamboom Jan Boelens

2. Ebele Jans x later Grietje Jans (9 kinderen 1683-1698 Oosterwolde)

3. Abel Jans Boelens x onbekend (4 kinderen 1693-1702 Oosterwolde)

4. Abel Jans en Abel Jans Boelens 5x in SC 1698

5. Boele Baukes x 1703 Goitske Berends, x 1707 Jeltje Eyses (7 kinderen 1703-1728 Bakkeveen), met verder voorgeslacht

6. Roelof Abels (in Oosterwolde, Appelscha) x Maartje Roelofs (3 kinderen 1721-1728)

7. Ebel Jans (Donkerbroek, schoenmaker) x ? (5 kinderen 1725-1741 Donkerbroek)

8. Roelof Abels (in Oosterwolde) x Aafke Annes (2 kinderen 1727-1729) in 1756 naar Oldeholtpade

9. Roelof Abels 2x in SC 1728

10. Roelof Abels (Donkerbroek) 2 verschillenden x ? (5 a 6 kinderen 1732-1742/1744); zv Abel Jans Boelens?

11. Abel Jans Jardinga (onderwijzer Deersum). Tr. 1732, 1739 en 1762, geb. ca. 1700?

12. Abel Jans x Froukje Nijenhuis (5 kinderen 1744-1756)

13. Ebele Jans Lenses x Geertje Roelofs (3 kinderen 1747-1750)

14. Abel Roelofs x 1755 Wijnjeterp Geertje Bates (10 kinderen 1755-1777)

15. Anne Roelofs x 1773 Aaltje Egberts (geen kinderen)

16. Roelof Abels (in Oosterwolde)x 1776 Oosterwolde/Makkinga Geertje Jans (2 kinderen 1778-1782)

17. Roelof Abels x 1784 Oosterwolde en Hendrikje Hendriks (5 kinderen 1785-1800)

Naamsaannneming Westerbeek via stiefvader Lambert Niewold

18. Abel Roelofs x 1793 Abeltje Egberts (1 kind 1805) met voorgeslacht


1. Theoretische fragment-stamboom Jan Boelens

I. Jan Boelens

(Jan is de theoretische, niet uit bronnen bekende vader van Abel Jans Boelens)

---

II. Abel Jans Boelens

---

III. Roelof Abels x Aafje Annes

Kinderen

1 Anke 1727 Oosterwolde

2 Abel 1729 Oosterwolde overl . 1810 83 jr.

3 ?Boele Roelofs x Jebbigje Lourens

4. Anne Roelofs

---

IV. (2) Abel Roelofs x

Kinderen

1. Roelof

2. Antje x 1793 Oldeholtpade Sint Jacobus (6 kinderen 1794-1805)

---

Antje Abels en Sint Jacobus d.v. Abel Roelofs

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 08-09-1793 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Zent Jacobus wonende te Oldeholtpade, Bruid Antje Abels wonende te Nijeholtpade

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Barbertje geboren op 11-06-1794 te Oldeholtpade, ged. 15-06-1794

Vader Zent Jacobus, Moeder Antje Abels

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Geesje geboren op 22-01-1796 te Oldeholtpade, ged. 24-01-1796

Vader Zent Jacobus, Moeder Antje Abels

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

3. Dopeling Abeltje geboren op 27-04-1798 te Oldeholtpade, ged. 06-05-1798

Vader Zent Jacobus, Moeder Antje Abels

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

4. Dopeling Jacobus geboren op 10-11-1800 te Oldeholtpade, ged. 16-11-1800

Vader Zent Jacobus, Moeder Antje Abels

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

5. Dopeling Rinske geboren op 10-03-1803, ged. 13-03-1803

Vader Zent Jacobus, Moeder Antje Abels

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

6. Dopeling Johannes geboren op 30-04-1805, ged. 12-05-1805

Vader Zent Jacobus, Moeder Antje Abels

---

IV. (4) Anne Roelofs x 1773 Oldeholtpade/Noordwolde Aaltje Egberts

Geen kinderen

Erfgenaam:

Roelof Abels (erfgenaam in 1782)

Aaltje Egberts was eerder getrouwd met Thijs Jans x 1764 Noordwolde

---

2. Ebele Jans x later Grietje Jans (9 kinderen 1683-1698 Oosterwolde)

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde Fochteloo Appelscha

Getrouwd 18-04-1686 Oosterwolde, bevestiging huwelijk

Bruidegom Eble wonende te Oosterwolde, Bruid Grietie Jans wonende te Oosterwolde

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

1. Dopeling Aeltie, ged. 14-03-1683 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

2. Dopeling Jan, ged. 25-01-1685 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

3. Dopeling Griete, ged. 10-02-1689 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

4. Dopeling Griete, ged. 05-03-1690 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

5. Dopeling Roelef, ged. 07-09-1692 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

6. Dopeling Jan, ged. 21-05-1693 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

7. Dopeling Tijsje, ged. 06-03-1695 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

8. Dopeling Tijsje, ged. 29-11-1696 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

9. Dopeling Jan, ged. 06-03-1698 Oosterwolde

Vader Ebele Jans

---

3. Abel Jans Boelens x onbekend (4 kinderen 1693-1702 Oosterwolde)

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

1. Dopeling Tijsjen, ged. 31-12-1693 Oosterwolde

Vader Ebele Jans Boelens

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

2. Dopeling Roelof, ged. 18-06-1699 Oosterwolde

Vader Abel Jans Boelens

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

3. Dopeling Antie, ged. 14-08-1701 Oosterwolde

Vader Abel Jans Boelens

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

4. Dopeling Egbertie, ged. 04-10-1702 Oosterwolde

Vader Abel Jans Boelens

---

4. Abel Jans en Abel Jans Boelens 5x in SC 1698

---

Vijf vermeldingen van Abel Jans en Abel Jans Boelens in de Stemcohieren 1698

---

Cohieren van de Wouden, deel 1

Stemkohieren 1698 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Oosterwolde, Stemnr.: 55, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Aebel Jans

Eigenaar voor 1/8 Jan Hartmans

Eigenaar voor 1/8 Trijntie Roelofs

Eigenaar voor 1/8 Cornelissien Pyters

Eigenaar voor 1/4 De heer Augustinus Lycklama â Nieholt grietman over Opsterland

Eigenaar voor 1/4 Grietje Lenses twee kinderen

Eigenaar voor 1/8 Baerte Roelofs

---

Cohieren van de Wouden, deel 1

Stemkohieren 1698 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Oosterwolde, Stemnr.: 21, Ligging: te Jordinge, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/3 Folkert Jannes

Eigenaar voor 1/9 Claes Jans twee wezen

Diversen: Curator: Egbert Jans

Eigenaar voor 1/6 Hendrick Battes

Eigenaar voor 1/9, gebruiker voor 't geheel Egbert Jans

Eigenaar voor 1/6; uit naam van zijn vrouw Bijzitter Pyter Johannis

Eigenaar voor 1/9; uit naam van zijn vrouw Aebel Jans Boeles

---

Cohieren van de Wouden, deel 1

Stemkohieren 1698 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Haule, Stemnr.: 11, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Aebel Jans

Eigenaar; uit naam van zijn vrouw De heer Georgh Willem Kniphuisen en Nienoort

---

Cohieren van de Wouden, deel 1

Stemkohieren 1698 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Elsloo, Stemnr.: 25, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Aebel Jans

Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Hendrick Jans

---

Cohieren van de Wouden, deel 1

Stemkohieren 1698 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Oosterwolde, Stemnr.: 56, Ligging: een soolstede, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Egbert Roels

Gebruiker Aebel Jans

Eigenaar voor 2/3 Stelling Marcus Baerels

Eigenaar voor 1/3 De heer Augustinus Lycklama â Nieholt grietman over Opsterland

---

5. Boele Baukes x 1703 Goitske Berends, x 1707 Jeltje Eyses (7 kinderen 1703-1728 Bakkeveen), met verder voorgeslacht

---

En dan is er ook nog een Boele Baukes in Wijnjeterp c.s.

---

Boele Baukes en Goitske Berends, later Jeltje Eyses

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenDatum: 01-1703Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Bocke Baukes wonende te Siegerswoude, Bruid Goitske Beerents wonende te Wijnjeterp

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenDatum: 01-1707Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden: hij is weduwnaar

Bruidegom Boele Baukes wonende te Bakkeveen, Bruid Jel Eyses wonende te Wijnjeterp

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde

Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 25-11-1649Plaats: Smallingerland

Bijzonderheden: Op 25 november 1649 belijdenis te Oudega

Lidmaat Boele Baukes wonende te Nijega

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (tot 1722 ook Ureterp en Siegerswoude)

Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 19-07-1722Plaats: Opsterland

Bijzonderheden: Op 19 juli 1722 zij lidmaat

Man: Boele Bauckis, Vrouw: Jel Eises

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (tot 1722 ook Ureterp en Siegerswoude)

Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 26-05-1723Plaats: Opsterland

Bijzonderheden: Op 26 mei 1723 belijdenis

Lidmaat Boele Bauckes

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (tot 1722 ook Ureterp en Siegerswoude)

Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 17-06-1736Plaats: Opsterland

Bijzonderheden: Op 17 juni 1736 lidmaat

Man: Boele Baukes, Vrouw: Jeltje

---

Boele Baukes, vermeldingen Tietjerksteradeel

---

Boele Baukes vermeld Tietjerksteradeel Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Tietjerksteradeel e.o.

Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden: Boele Baukes; Nijega, zie Gen. Jb. 1987, KW [ 2680]; ook in de rubriek Genealogie op deze site

Vermeld Boele Baukes

Bronvermelding

Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 16764

Gemeente: Tietjerksteradeel

Periode: 1600-1850

---

Boele Baukes vermeld Tietjerksteradeel Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Tietjerksteradeel e.o.

Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:

Boele Baukes; 1702 boer Garijp, 1711 te Bakkeveen, op lidm. lijst ald. 1736,

tr. 1. ...;

tr. 2. Wijnjeterp c.a. jan. 1707 Jeltje Eises; TIE P2 110, P6 170 (bezit te Oenkerk); reëelkohier Oudkerk 1752 (deze?) eig. nr. 8, zate lands, gebr. door Jentje Baukes, belast met 12½ floreen, gelegen onder Hallum en aldaar aangegeven;

ki. (ex 1): Bauke; (ex 2): Goitske, ged. Bakkeveen 29 nov. 1722; Goitske, id. 4 jan. 1728

Vermeld Boele Baukes

Diversen: Geboren Garijp ca. 1675, gedoopt ald. 29 april 1688

Vader zoon van Bauke Boeles, Moeder Sijtje Johannes

Bronvermelding

Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 16765

Gemeente: Tietjerksteradeel

Periode: 1600-1850

---

Boele Baukes en Goitske Berends, later Jeltje Eijses

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

1. Dopeling Pijter geboren te Bakkeveen, ged. 16-09-1703 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Boele Baukes (koopman), Moeder Goitske Berends

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

2. Dopeling Bauke geboren op 06-12-1707, ged. 15-01-1708 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Boele Baukes, Moeder Jeltje Aises

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

3. Dopeling Sijtske geboren op 20-07-1712 te Bakkeveen, ged. 08-1712Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Bauke Boelens, Moeder Jeltje Eijses

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

4. Dopeling Bauke geboren op 03-01-1716 te Bakkeveen, ged. 02-1716 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Boele Baukes, Moeder Jeltje Eijses

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

5. Dopeling Bontie geboren op 10-12-1719 te Bakkeveen, ged. 24-12-1719Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Boele Baukes, Moeder Jeltje Eijses

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

6. Dopeling Goitske, ged. 29-11-1722 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Boele Baukes

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

7. Dopeling Goojtske, ged. 04-01-1728 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Boele Baukes

---

Bauke Boelens en Sijtje Jannes

---

Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenDatum: 02-09-1666 Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Baucke Boelens wonende te Nijega, Bruid Sijtie Jannis wonende te Garijp

---

Baucke Boelus vermeld 16-02-1670 Tietjerksteradeel Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken

Scan gekoppeld aan de akte

Hypotheekboek 77

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboekenSoort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboekenDatum: 16-02-1670

Bijzonderheden:

Dr. Sibrandus Hoytsma, advocaat voor het Hof van Friesland, wonende te Leeuwarden, geeft opdracht aan dr. Cornelius Recalff, secretaris van Tietjerksteradeel, wonende te Bergum, om over te gaan tot openbare verkoop van 4/5 van een zate lands te Garijp, over hoog en laag, nu door Baucke Boelus gebruikt, waarvan 1/5 toebehoort aan de erven van jr. Scipio Meckama van Aylva; eveneens te verkopen enige losse mieden, mandelig met Libbe Auckes c.s.; nog een akker land in Jan Aales gebruikende zate, in voornoemd dorp gelegen, partijen bekend; verklaart voorts dat secretaris Recalff hem heeft toegeteld ƒ 250, die uit de eerste termijn van de kooppenningen zullen worden gerestitueerd; het restant dient aan andere crediteuren te worden uitbetaald; geroyeerd 12 maart 1686

Vermeld Libbe Auckes

Vermeld Sibrandus Hoytsma

Vermeld Jan Aales

Vermeld Cornelius Recalff

Vermeld Baucke Boelus

Vermeld Scipio Meckama van Aylva

Bronvermelding

Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0096, blad 77, aktenummer 111

Gemeente: Tietjerksteradeel

Periode: 1669-1675

---

Baucke Boeles vermeld 21-05-1670 Tietjerksteradeel Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken

Scan gekoppeld aan de akte

Hypotheekboek 67v

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboekenSoort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboekenDatum: 21-05-1670

Bijzonderheden:

Koopcontract; dr. Sibrandus Hoytsma, advocaat voor het Hof van Friesland, verkoper bij strijkgeld (d.i. publiek), en dr. Hieronymus de Blau, landsadvocaat ("advocaat dezer Landschappe") en burgemeester van Leeuwarden, koper van 4/5 van een zate lands te Garijp, met eenzelfde deel van de bomen en plantagie, belast in 't geheel met 1 1/2 floreen en met de huizinge en schuur, de meier Baucke Boeles cum uxore toebehorende, hebbende 10 jaartallen (huurrecht), mits te huur gevende in 't geheel ƒ 40 per jaar boven alle lasten, doch na de eerste twee jaar één jaar huur tot geschenk en dito bij overdracht; aldus verkocht voor ƒ 1000; hierin te korten het strijkgeld, bedragende ƒ 44-7

Vermeld Baucke Boeles

Vermeld Hieronymus de Blau

Vermeld Sibrandus Hoytsma

Bronvermelding

Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0097, blad 67v, aktenummer 104

Gemeente: Tietjerksteradeel

Periode: 1675-1689

---

Doopboek Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude

Dopeling Pieter, ged. 25-02-1672 Garijp

Vader Baucke Boelens

---

Baucke Boeles vermeld 14-05-1682 Tietjerksteradeel Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken

Scan gekoppeld aan de akte

Hypotheekboek 381

Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboekenSoort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboekenDatum: 14-05-1682

Bijzonderheden:

Koopcontract; Rienck Bothes en Martsen Waetsesdr, el. te Siegerswoude onder Garijp, voor 15/16; Jelco Jans te "Luttiewolde" (Lutjewoude, ofwel Augsbuurt), verklarende meerderjarig te zijn, zoveel nood gesterkt met zijn oom Sierdt Thietses, wonende te Beets, voor 1/16, verkopers; dr. Cornelius Recalff, secretaris van Tietjerksteradeel, koper van een huizinge, schuur, hovinge, bomen en plantagie, c.a., staande en gelegen aan de gebuurte van Garijp, door Baucke Boeles cum uxore bewoond en gebruikt, met een half lopenstal bouwland, gelegen op 't oost van de hovinge, tot aan de dwarsreed, achter dit land en de hovinge langs lopende, met het "breed landt", op het noord van voornoemd hornleger liggende; bezwaard met reed en drift van de zuidelijke landen, tot nu toe onder het hornleger behoord hebbende; voorts bezwaard met 2 floreen, doch weder inbeurende van Melle Hanses 1/4, van Gertie Romckes weduwe Wierd Symens 1/4, ook 1/4 uit een stuk van een fenne, op 't noord van "d'Buyren uytleggende" en de crediteuren van Alle Jans toebehorende, en tenslotte van de kopers van de oosterse akkers 1/4 floreen, zodat tot eigen last blijft 1 floreen. Het verkochte is begerechtigd met een volle stem, maar deze zal nog drie jaar ter beschikking staan van verkoper; hebbende het hornleger vrije opslag in de Garijper opvaart ("d'Garrijper Buyrster opvaert"), en de bewoner een vrije "vaeringe" met het vrachtschip naar Leeuwarden, voor zijn persoon en zijn goederen; naastliggers: grietman Unia ten oosten, juffr. Bouritius weduwe Viersen en Rienck Sioerds ten westen, verkopers andere landen of de dwarsreed ten zuiden, de staketting van "d'Buyrster hovinge" ten noorden; aldus verkocht voor ƒ 340-7

Vermeld Jelco Jans

Vermeld Rienck Bothes

Vermeld Melle Hanses

Vermeld Alle Jans

Vermeld Baucke Boeles

Vermeld Gertie Romckes

Vermeld Sierdt Thietses

Vermeld Wierd Symens

Vermeld Bouritius

Vermeld Unia

Vermeld Martsen Waetsesdr

Vermeld Rienck Sioerds

Vermeld Viersen

Bronvermelding

Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0097, blad 381, aktenummer 588

Gemeente: Tietjerksteradeel

Periode: 1675-1689

---

Bauke Boeles en Tyske Annes

---

Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenDatum: 09-12-1683Soort akte: ondertrouw

Bruidegom Baucke Boolis wonende te Garijp, Bruid Tyscke Annis wonende te Garijp

---

Doopboek Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 29-04-1688Plaats: Garijp

1. Dopeling Jantjen

Vader Baucke Boeles

---

Doopboek Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 29-04-1688Plaats: Garijp

2. Dopeling Johannes

Vader Baucke Boeles

---

Doopboek Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 29-04-1688Plaats: Garijp

3. Dopeling Boele

Vader Baucke Boeles

---

Bauke Boeles en Jel Sjoukes

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenDatum: 02-06-1689Plaats: DuurswoudeSoort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden: hij is huisman in Ureterp

Bruidegom Bauke Boeles wonende te Ureterp, Bruid Jel Sioukes wonende te Ureterp

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (tot 1722 ook Ureterp en Siegerswoude)

Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 08-09-1689Plaats: Opsterland

Bijzonderheden: Op 8 september 1689 zij ingekomen van Boornbergum

In 1695 zij vertrokken naar Beetsterzwaag

Man: Bauke Boeles, Vrouw: Jel Sioukes

---

Cohieren van Oostergo, deel 2

Bron: StemkohierenSoort registratie: Inschrijving StemkohierenDatum: 1698Plaats: Smallingerland

Bijzonderheden: Locatie: Nijega, Stemnr.: 16, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Jacob Boeles weduwe

Eigenaar voor 2/7 Jacobus Boeles erfgenamen

Eigenaar voor 2/7 Bauke Boeles erfgenamen

Eigenaar voor 3/7 De heer Arnoldus Haersma

---

Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerderhem 60

Bron: Quotisatie kohierenSoort registratie: Inschrijving Quotisatie kohierenDatum: 1749Plaats: Opsterland

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Duurswoude, Aantal volwassenen: 1, Aanslag: £ 11:12:-

Bewoner Baucke Boeles. Diversen: welgestelde vrijgesel

---

Bauke Boeles en Geeske Luitjens

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenDatum: 10-02-1754Plaats: BakkeveenSoort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Bauke Boeles wonende te Bakkeveen, Bruid Gjeske Luitsens wonende te Bakkeveen

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 24-11-1754Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

1. Dopeling Jeltje geboren op 30-07-1754 te Bakkeveen

Vader Bauke Boeles, Moeder Sara Reinders

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 08-1756Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bijzonderheden: Zie aanhangsel voor 17 mei 1772

2. Dopeling Jeltje geboren op 20-08-1756 te Bakkeveen

Vader Bauke Boeles, Moeder Geeske Luitjens

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doop

Bijzonderheden: Zie aanhangsel voor 17 mei 1772

3. Dopeling Boele geboren op 27-11-1758 te Bakkeveen

Vader Bauke Boeles, Moeder Geeske Luitjens

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 19-10-1760Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

4. Dopeling Hiltje geboren op 04-05-1760 te Bakkeveen

Vader Bauke Boelens, Moeder Geeske Luitzens

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 27-11-1763Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

5. Dopeling Luitje geboren te Bakkeveen

Vader Bauke Boelens, Moeder Geeske Luitjens

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bron: DTB DopenSoort registratie: DTB inschrijving doopDatum: 12-11-1769Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

6. Dopeling Luitzen geboren op 19-10-1769 te Bakkeveen

Vader Bauke Boeles, Moeder Geeske Luitjens

---

Bauke Boeles vader Tietjerksteradeel Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Tietjerksteradeel e.o.

Bron: Tietjerksteradeel e.o.Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

Bijzonderheden:

Jantje Baukes; tr. 2. Hendrik Jans, mr. kuiper, el. te Duurswoude 1702, zij heeft twee voorkinderen

Vermeld Jantje Baukes

Diversen: Gedoopt Garijp 29 april 1688, wsch. ca. 10 jaar oud

Vader dochter van Bauke Boeles

Moeder Sijtje Johannes

Bronvermelding

Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 29339

Gemeente: Tietjerksteradeel

Periode: 1600-1850

---

6. Roelof Abels (in Oosterwolde, Appelscha) x Maartje Roelofs (3 kinderen 1721-1728)

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Jardinga

1. Dopeling Jochem, ged. 28-09-1721 Appelscha

Vader Roelof Aebeles, Moeder Maertie Roelefs

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Jardinga

2. Dopeling Antje, ged. 03-09-1724 Oosterwolde

Vader Roelof Aebeles, Moeder Maertie Roelefs

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Jardinga

3. Dopeling Aebele, ged. 11-04-1728 Oosterwolde

Vader Roelof Aebeles, Moeder Maertie Roelefs

Er was nog een kind, dat geboren is ca. 1735

Overlijdensregister 1819 Ooststellingwerf

Overlijdensakte 11-03-1819

Overledene Roel Roels de Jong 84 jaar oud overleden op 18-02-1819. Diversen: weduwnaar

Vader Roel Ebeles, Moeder Martsen Roels

---

7. Ebel Jans (Donkerbroek, schoenmaker) x ? (5 kinderen 1725-1741 Donkerbroek)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

1. Dopeling Willemtie, ged. 08-11-1725 Donkerbroek

Vader Ebele Jans (schoenmaker in Donkerbroek)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

2. Dopeling Jan, ged. 06-12-1731 Donkerbroek

Vader Ebele Jans (schoenmaker in Donkerbroek)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

3. Dopeling Wolter, ged. 21-01-1734 Donkerbroek

Vader Ebele Jans (schoenmaker in Donkerbroek)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

4. Dopeling Trintie, ged. 12-11-1738 Donkerbroek

Vader Ebele Jans (schoenmaker in Donkerbroek)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

5. Dopeling Henderick geboren op 02-03-1741 te Donkerbroek, ged. 02-03-1741 Donkerbroek

Vader Ebele Jans (schoenmaker in Donkerbroek)

---

8. Roelof Abels (in Oosterwolde) x Aafke Annes (2 kinderen 1727-1729) in 1756 naar Oldeholtpade

--

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Leege Duurswold onder Oosterwolde

1. Dopeling Anke, ged. 13-07-1727 Oosterwolde

Vader Roelof Aebeles, Moeder Aefke Annes

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Leege Duurswold onder Oosterwolde

2. Dopeling Aebele, ged. 28-08-1729 Oosterwolde

Vader Roelof Aebeles, Moeder Aefke Annes

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: In mei 1756 ingekomen van Donkerbroek

Man: Roelof Abels, Vrouw: Aafje Annes

---

9. Roelof Abels 2x in SC 1728

---

Twee vermeldingen van Roelof Abels in de Stemcohieren 1728

---

Stem- en floreenkohieren 1728

Stemkohieren 1728 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Oosterwolde, Stemnr.: 23, Aantal stemmen: 1

Eigenaar en gebruiker voor 1/2 Peter Jacobs

Eigenaar; uit naam van zijn kinderen Claas Jans

Eigenaar Jan Roelofs

Eigenaar, met drie anderen voor 1/2, en gebruiker van deze helft; uit naam van zijn vrouw Roelof Abels

Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Ds. Poutsma

---

Stem- en floreenkohieren 1728

Stemkohieren 1728 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Oosterwolde, Stemnr.: 20, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/4; uit naam van zijn vrouw Ds. Poutsma

Eigenaar voor 1/4; uit naam van zijn kinderen Claas Jans

Eigenaar voor 1/4 Jan Roelofs

Eigenaar voor 1/4, en gebruiker voor 't geheel; uit naam van zijn vrouw Roelof Abels

---

10. Roelof Abels (Donkerbroek) 2 verschillenden x ? (5 a 6 kinderen 1732-1742/1744); zv Abel Jans Boelens?

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

1. Dopeling Anne, ged. 31-01-1732 Donkerbroek. Bijzonderheden: De ouders zijn van Haule

Vader Roelof Ebels

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

2. Dopeling, ged. 25-04-1734 Donkerbroek. Bijzonderheden: De ouders zijn van Haule

Vader Roelof Ebels

("Den 25 April Heeft Roelof Ebels een kind laeten doopen genaempt")

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

3. Dopeling Tisdkien, ged. 25-08-1737 Haule. Bijzonderheden: De ouders zijn van Haule

Vader Roelof Ebels

(in het origineel staat "Tiskien")

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

4. Dopeling Jan, ged. 20-12-1739 Haule. Bijzonderheden: De ouders zijn van Haule

Vader Roelof Ebels

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

5. Dopeling Jeltie, ged. 30-09-1742 Donkerbroek. Bijzonderheden: De ouders zijn van Haule

Vader Roelof Ebels

---

Misschien hoort ook in deze rij kinderen:

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

6. Dopeling Jannes, ged. 16-08-1744 Donkerbroek

Vader Roelof Abels

---

Bij Jannes staat niet bij "de ouders zijn van Haule". De twee kinderen Anke en Aebele uit 1727 en 1729 van Roelof Aebels en Aefke Annes passen er mooi voor de rij van 1732 tot 1742 of 1744. Maar dan kan het ook zijn dat alleen de eerste twee kinderen van Aafke waren en de rest van een andere, niet genoemde vrouw. En er is ruimte voor een Boele, namelijk als het kind zonder naam uit 1734.

De doop van Roelof zou kunnen zijn:

---

Dopeling: Roelof

Gedoopt op 18 juni 1699 in Oosterwolde

Kind van Abel Jans Boelens en niet genoemde moeder

---

Hierover later meer.

---

11. Abel Jans Jardinga (onderwijzer Deersum). Tr. 1732, 1739 en 1762, geb. ca. 1700?

---

Jan Abels Jardinga, onderwijzer Deersum

Op 21 dec. 1732 trouwde Jan Aebeles Jardinga, schoolmeester te Deersum, met Janneke Hendrikus Kroner, die in 1738 kwam te overlijden. Hij hertrouwde op 4 okt. 1739 met Tietje Adama van Deersum. Op 21 maart 1762 hertrouwde hij weer te Deersum met Jiesel Johannesdr. van Hijlaard. Hij was op 25 nov. 1754 getuige bij een testament. In maart 1763 d was hij "old over de 60 jaar" en nog steeds actief als schoolmeester.

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Utjeften/Skoalmasters/rauwerderhem.pdf 

---

12. Abel Jans x Froukje Nijenhuis (5 kinderen 1744-1756)

---

Roelof Abels z.v. Abel Jans

--

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 05-1743 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk

Bruidegom Abel Jans wonende te Haule, Bruid Vroukje Jans Nienhuis wonende te Ter Idzard

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bijzonderheden: De dopeling is overleden

1. Dopeling Jan, ged. 12-07-1744 Donkerbroek

Vader Abel Jans, Moeder Froukjen Nijenhuis

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

2. Dopeling Jan, ged. 12-1745 Donkerbroek

Vader Abel Jans, Moeder Froukjen Nijenhuis

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

3. Dopeling Hartman, ged. 29-11-1748 Donkerbroek

Vader Abel Jans, Moeder Froukjen Nijenhuis

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

4. Dopeling Jantjen, ged. 19-11-1753 Donkerbroek

Vader Abel Jans, Moeder Froukjen Nijenhuis

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

5. Dopeling Roeleff, ged. 18-01-1756 Donkerbroek

Vader Abel Jans, Moeder Froukjen Nijenhuis

---

13. Ebele Jans Lenses x Geertje Roelofs (3 kinderen 1747-1750)

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: vader Paist, Claas obiit

Dopeling Claas, ged. 05-11-1747 Oosterwolde

Vader Ebel Jans Lens, Moeder Geertien Roelofs

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De vader is Papist

Dopeling Claas, ged. 24-11-1748 Oosterwolde

Vader Ebel Jans Lens, Moeder Geertien Roelofs

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De vader is Papist

Dopeling Roelof, ged. 13-12-1750 Oosterwolde

Vader Ebel Jans Lens, Moeder Geertien Roelofs

---

14. Abel Roelofs x 1755 Wijnjeterp Geertje Bates (10 kinderen 1755-1777)

o.a. Roelof 1761 ook een Boele Abels 1778

---

Roelof Abels z.v. Abel Roelofs

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Dopeling Roelof geboren op 04-05-1761 te Bakkeveen.ged. 14-05-1761 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen. Vader Abel Roelofs, Moeder Geertje Bates

---

Abel Roelofs en Geertje Bates

Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen

Getrouwd 03-1755 Wijnjeterp, bevestiging huwelijk

Bruidegom Abel Roelofs wonende te Bakkeveen, Bruid Geertje Bates wonende te Bakkeveen

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bijzonderheden: Kind geboren 2 a 3 maanden na huwelijk ouders.

1. Dopeling Jan geboren te Bakkeveen, ged. 10-08-1755 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abel Roels (arbeider), Moeder Geertje Bates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bijzonderheden: Zie aanhangsel voor 17 mei 1772

2. Dopeling Aafke geboren op 22-10-1756 te Bakkeveen, ged. 24-10-1756 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abel Roelfs, Moeder Geertje Bates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Bijzonderheden: Zie aanhangsel voor 17 mei 1772

3. Dopeling Geeske geboren op 18-10-1758 te Bakkeveen, ged. 26-10-1758 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abel Roels, Moeder Geertje Bates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

4. Dopeling Roelof geboren op 04-05-1761 te Bakkeveen, ged. 14-05-1761 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abel Roelofs, Moeder Geertje Bates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

5. Dopeling Aaltje geboren op 11-01-1766 te Bakkeveen, ged. 02-02-1766 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abel Roelfs, Moeder Geertje Bates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

6. Dopeling Johantie geboren op 14-01-1769 te Bakkeveen, ged. 12-02-1769 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abele Roelofs, Moeder Geertje Bates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

7. Dopeling Bate geboren op 29-03-1771 te Bakkeveen, ged. 05-05-1771 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abel Roels, Moeder Geertje Bates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

8. Dopeling Boele geboren op 07-03-1778 te Bakkeveen, ged. 05-04-1778 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Eebel Roelfs, Moeder Geertje Bontes

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

9. Dopeling Anne geboren op 09-06-1782 te Bakkeveen, ged. 14-07-1782 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Eebbel Roelfs, Moeder Geertje Baates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

10. Dopeling Aafke geboren op 18-03-1786 te Bakkeveen, ged. 01-11-1789 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abel Roels, Moeder Geertje Bates

---

Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

11. Dopeling Jan geboren op 1777 te Bakkeveen, ged. 20-03-1791 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Vader Abel Roelfs, Moeder Geertje Bates

---

Deze 11 kinderen van Abel Roelofs en Geertje Baartes volgens opgave van Hein de Vries zijn:

A: Janke Abels, zoon geb. 1755 Bakkeveen, overl. voor 1777? (geboorte broer Jan)

B: Aafke Abels, dochter geb. 1756 Bakkeveen, overl. voor 1786? (geboorte zus Aafke)

C: Geeske Abels, dochter geb. 1758 Bakkeveen, in 1782 getrouwd met Pieter Jans van der Wijk.

D: Roelof Abels, zoon geb. 1761 Bakkeveen, in 1783 getrouwd met Robberdina Gasingjet. Neemt familienaam de Vries aan.

E: Aaltje Abels, dochter geb. 1766 Bakkeveen, in 1781 getrouwd met Jan Eits.

F: Johantie Abels, dochter geb. 1769 Bakkeveen. Geen verdere informatie

G: Bate Abels, zoon geb. 1771 Bakkeveen, in 1807 getrouwd met Aaltje Hendriks Veensma, Neemt familienaam van der Veen aan.

H: Jan Abels, zoon geb. 1777 Bakkeveen, ??overl. in 1807 In Donkerbroek

I: Boele Abels, zoon geb. 1778 in Bakkeveen, in 1816 getrouwd met Jozina van Egmond. Overleden in 1856 in De Wijk. Neemt familienaam de Vries aan.

J: Anne Abels, zoon geb. 1782 Bakkeveen. In 1814 getrouwd met Aaltien Hendriks Kuik. Overleden in 1861 in Slagharen, Ambt Hardenberg.

K: Aafke Abels: dochter geb. 1786 Bakkeveen: In 1804 getrouwd met Iepe Sikkes Boonstra, Overleden in 1813 in Marum.

---

15. Anne Roelofs x 1773 Aaltje Egberts (geen kinderen)

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 12-04-1773 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Anne Roelofs wonende te Nijeholtpade, Bruid Aaltje Egberts wonende te Boyl

---

Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl

Getrouwd 12-04-1773, bevestiging huwelijk. Bruidegom Anne Roelofs wonende te Nijeholtpade, Bruid Aaltje Egberts wonende te Boyl

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 3 mei 1773 ingekomen van Noordwolde

Man: Anne Roelofs, Vrouw: Aaltje Egberts

---

16. Roelof Abels (in Oosterwolde)x 1776 Oosterwolde/Makkinga Geertje Jans (2 kinderen 1778-1782)

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde Fochteloo Appelscha

Getrouwd 16-05-1776 Oosterwolde, bevestiging huwelijk.

Bruidegom Roelof Abels wonende te Oosterwolde, Bruid Geertjen Jans wonende te Makkinga

---

Trouwregister Hervormde gemeente Makkinga Elsloo Langedijke

Getrouwd 16-05-1776 Oosterwolde, bevestiging huwelijk

Bruidegom Roelof Abels wonende te Oosterwolde, Bruid Geertjen Jans wonende te Makkinga

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Oosterwolde

1. Dopeling Abeltjen geboren op 23-03-1778 te Oosterwolde, ged. 29-03-1778 Oosterwolde

Vader Roelof Abels, Moeder Geertjen Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Oosterwolde

2. Dopeling Jan geboren op 30-11-1782 te Oosterwolde, ged. 15-12-1782 Oosterwolde

Vader Roelof Abels, Moeder Geertjen Jans

---

17. Roelof Abels x 1784 Oosterwolde en Hendrikje Hendriks (5 kinderen 1785-1800)

Naamsaannneming Westerbeek via stiefvader Lambert Niewold

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterwolde Fochteloo Appelscha

Getrouwd 16-05-1784 Oosterwolde, bevestiging huwelijk

Bruidegom Roelof Abelts wonende te Oosterwolde, Bruid Hendrikje Hendriks wonende te Oosterwolde

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De dopeling is overleden, de ouders wonen in Oosterwolde

1. Dopeling Jan geboren op 01-09-1785 te Oosterwolde, ged. 04-09-1785 Oosterwolde

Vader Roelof Abels, Moeder Hendrikjen Hendriks

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Oosterwolde

2. Dopeling Jan geboren op 17-02-1789 te Oosterwolde, ged. 01-03-1789 Oosterwolde

Vader Roelof Abels, Moeder Hendrikjen Hendriks

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Oosterwolde

3. Dopeling Hendrik geboren op 17-05-1794 te Oosterwolde, ged. 22-01-1797 Oosterwolde

Vader Roelof Abels, Moeder Hendrikjen Hendriks

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Oosterwolde

4. Dopeling Geertjen geboren op 23-12-1796 te Oosterwolde, ged. 22-01-1797 Oosterwolde

Vader Roelof Abels, Moeder Hendrikjen Hendriks

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

Bijzonderheden: De ouders wonen in Oosterwolde

5. Dopeling Jan geboren op 17-01-1800 te Oosterwolde, ged. 02-12-1804 Oosterwolde

Vader Roelof Abels, Moeder Hendrikjen Hendriks

---

Naamsaanneming 1811. Plaats: Oosterwolde

Bijzonderheden: Hun stiefvader is Jan Lamberts Nieuwold

Kind(eren): Hendrik Roelofs 17, Fochtelo, Jan Roelofs 11, Oosterwolde, Geertje Roelofs 15, Langedijke

Ingeschreven De kinderen Roelf Abels Westerkamp wonende te Oosterwolde

---

18. Abel Roelofs x 1793 Abeltje Egberts (1 kind 1805) met voorgeslacht

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop

Getrouwd 19-05-1793 Oldeberkoop, bevestiging huwelijk

Bruidegom Abel Roelofs wonende te Nijeberkoop, Bruid Abeltie Egberts wonende te Oldeberkoop

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Dopeling Roelof geboren op 11-05-1805 te Nijeberkoop, ged. 19-05-1805 Nijeberkoop

Vader Abel Roelofs, Moeder Abeltje Egberts

---

Naamsaanneming 1811 Plaats: Oldeberkoop

Ingeschreven Abel Roelofs Stelling wonende te Nijeberkoop

Bijzonderheden: Kind(eren): Roelof 6

---

Memories van successie. Plaats: Gorredijk

Bijzonderheden: Filmnummer: 95

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Abel Roelofs Stelling overleden op 26-01-1833 wonende te Oldeberkoop

vader van Roelof Abels Stelling.

---

Overlijdensregister 1833 Ooststellingwerf

Overlijdensakte 28-01-1833

Overledene Abel Roelofs Stelling 75 jaar oud overleden op 26-01-1833, weduwnaar van Abeltje Egberts

Vader Roelof Egberts, Moeder Willemtje Abels

---

Cohieren van de Wouden, deel 1

Bron: StemkohierenSoort registratie: Inschrijving StemkohierenDatum: 1698Plaats: Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Makkinga, Stemnr.: 5, Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/4 Roelof Egberts weeskind

Diversen: Curator: Lense Egberts

Eigenaar voor 1/4; als moeder van haar vier minderjarige kinderen bij wijlen jan egberts: Grytjen Caspers

Eigenaar voor 1/4, gebruiker voor 't geheel; uit naam van zijn vrouw: Jurrien Sybrants

Eigenaar voor 1/4 Lense Egberts

---

Stem- en floreenkohieren 1728

Bron: StemkohierenSoort registratie: Inschrijving StemkohierenDatum: 1728Plaats: Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: Makkinga, Stemnr.: 5, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Teunis Jans

Eigenaar voor 1/3 Meintje Egberts

Eigenaar voor 1/3 Roelof Egberts kinderen

Eigenaar voor 1/3 Jan Egberts vier nagelaten kinderen

---

Quotisatie kohieren 1749 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Nijeberkoop

Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 33:9:-

Bewoner Roeloff Egberts. Diversen: boer met reuw en beslag

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop

Getrouwd 19-01-1755 Oldeberkoop, bevestiging huwelijk

Bijzonderheden: met attestatie van Donkerbroek

Bruidegom Roelof Egberts wonende te Nijeberkoop, Bruid Willemke Abels wonende te Nijeberkoop

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bijzonderheden: De ouders wonen in Nijeberkoop

1. Dopeling Egbert geboren op 03-12-1755 te Oldeberkoop, ged. 07-12-1755 Oldeberkoop

Vader Roelof Egberts, Moeder Willemtje Abels

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bijzonderheden: De ouders wonen in Nijeberkoop

2. Dopeling Abel geboren op 03-07-1757 te Oldeberkoop, ged. 22-07-1757 Oldeberkoop

Vader Roelof Egberts, Moeder Willemtje Abels

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Bijzonderheden: De ouders wonen in Nijeberkoop

3. Dopeling Pieter geboren op 23-03-1762 te Oldeberkoop, ged. 28-03-1762 Oldeberkoop

Vader Roelof Egberts, Moeder Willemtje Abels

---

Willemke Abels is dochter van Ebele Jans, de schoenmaker in Oosterwolde en geboren in 1725.

---

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin