Het familiewapen Nijholt

Datum 15-4-2017

In 2004 is een familiewapen "Nijholt" ontworpen en dat is geregistreerd in het Wapenregister van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Het is ontworpen door Gerard Lemmens, een neef van acteur Willem Nijholt en een kundig genealoog. Aanleiding was Willem's zeventigste verjaardag in 2005.

Hoewel het wapen alleen gevoerd mag worden door de afstammelingen van Jan Heinen Nijholt (1726-1811), hebben we er in februari 2010 in toegestemd, dat het ook gevoerd mag worden door de afstammelingen van Jan's jong overleden broer Wijbe Heines (ca. 1730-ca. 1766, wiens nageslacht ook de naam Nijholt heeft aangenomen. Jan was vanaf 1767 voogd over zijn vier kinderen, die toen tussen de 6 en 15 jaar oud waren.

Het contact daarover liep via Jan Nijholt in Delden.


Heraldische beschrijving:

Wapen: In goud een lage blauwe keper, vergezeld van drie rode eikels met de steel omhoog.

Helmteken: een eikentak met drie eikels, waaiersgewijs geplaatst, waaronder aan elke zijde een blad, alles rood.

Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.


Wapenvoerder

Dit wapen is in 2004 ontworpen door Ing. G.W.Ch. Lemmens. Geregistreerd op verzoek van Willem Adrianus Nijholt, geb. Gombong (Ned.-Indië) 19 juli 1934, wonende te Amsterdam, zoon van Jan Nijholt en Willemina Sophia Maria Arntz, voor alle naamdragende afstammelingen van Jan Heinen Nijholt (1728-1812). Aanvrager stamt af van Jan Heinen Nijholt, geb. Nijeholtpade 26 oktober 1728, huisman, nam te Blesdijke op 30 januari 1812 de naam Nijholt aan, overl. Blesdijke 30 juli 1812, zoon van Heine Wijbes en Jeltje Siegers. Jan Heinen huwde Oldeholtpade 24 februari 1765 met Hendrikje Wessels.

(Bron: website CBG)

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin