DE FAMILIE EIZE JOCHEMS UIT NIJEHOLTWOLDE

Ofwel: Wijtske komt uit (de) Kelder.


Datum 06 mei 2017 

1. INLEIDING EN GEZIN

Wijtske Eizes Nijholt is een eenling bij mijn familiestambomen, zij is niet te koppelen aan een van de andere families Nijholt.

Ik heb over haar alleen de overlijdensakte. Ze overlijdt op 29-08-1832 in Donkerbroek, 's morgens om drie uur in huis nr. 28. Wijtske is 62 jaar en dus geboren omstreeks 1770 in Nijeholtwolde als kind van Eize Jochems en Joukjen Berends. Ze is arbeidersche, gehuwd met Klaas Folkerts Veenstra en laat drie kinderen na. Klaas is arbeider te Donkerbroek. Hans IJbes Winters, veldwachter en Jan Jans Uiterwijk, arbeider, zijn de buren die aangeven.

De naam Nijholt is geen bevlieging, want hij wordt consequent gebruikt als Wijtske voorkomt in huwelijks- en overlijdensakten van haar kinderen. Haar andere familieleden tooien zich met de naam Kelder (ook voor 1811 al, toen soms ook Keller).

Haar gezin ziet er als volgt uit:

Bruidegom Klaas Folkerts wonende te Makkinga en Bruid Wytske Eyles wonende te Makkinga trouwen daar op 13-04-1800.

Klaas Folkerts Veenstra wonende te Donkerbroek neemt in 1811 de naam Veenstra aan. Kind(eren):

Folkert 5, Eise 6 weken, Joukje 11, Baukje 8.

Kinderen:

1. Joukjen geboren op 04-08-1800 te Makkinga, ged. 24-08-1800 Makkinga.

Vader Klaas Folkerts Moeder Wijtske Eijzes. Zij trouwt 10-05-1829 te Schoterland als Joukjen Klazes Veenstra 28 jaar oud geboren te Makkinga met Rinze Uilkes Haanstra 24 jaar oud geboren te Knijpe. Vader van de bruidegom Uilke Tijsses Haanstra, Moeder van de bruidegom Antje Joukes de Vries, Vader van de bruid Klaas Folkerts Veenstra, Moeder van de bruid Wytske Eises Nijhout. Zij overlijdt te Schoterland als Joukjen Klazes Veenstra 67 jaar oud geboren te Makkinga overleden op 15-06-1868 wonende te Bovenknijpe, gehuwd met Rinze Uilkes Haanstra (arbeider), Vader Klaas Folkerts Veenstra Moeder Wytske Eises Nijhout.

---

2. Baukjen geboren op 28-01-1803 te Donkerbroek, ged. 06-03-1803 te Donkerbroek. Vader Klaas Folkerts Moeder Wijtske Eiles. Zij trouwt 07-04-1833 te Ooststellingwerf als Bruid Baukjen Klazes Veenstra 30 jaar oud geboren te Donkerbroek met Bruidegom Roelof Harmens Gorter 28 jaar oud geboren te Elsloo. Vader van de bruidegom Harmen Gerkes Gorter, Moeder van de bruidegom Martjen Wybes. Vader van de bruid Klaas Folkerts Veenstra, Moeder van de bruid Wytske Eizes Nijholt. Zij overlijdt 24-04-1883 te Ooststellingwerf als Baukjen Klazes Veenstra 80 jaar, weduwe van Roelof Harmens Gorter, Vader Klaas Folkerts Veenstra Moeder Wytske Eizes Nijholt.

---

3. Folkert geboren op 30-08-1806 te Donkerbroek, ged. 28-09-1806 Donkerbroek. Vader Klaas Folkerts Moeder Wijtske Eisses. Hij overlijdt 31-08-1831 te Ooststellingwerf als Folkert Klazes Veenstra 24 jaar oud overleden op 12-08-1831, ongehuwd, Vader Klaas Folkerts Veenstra Moeder Wytske Eisses.

---

4. Eise geboren op 14-11-1811 te Donkerbroek, ged. 01-12-1811 Donkerbroek (Bijzonderheden: 's Morgens om vier uur). Vader Klaas Folkerts Moeder Wytske Eises. Ook in Geboorteregister 1811:

Geboorteakte Datum: 19-12-1811 Eise Veenstra geboren op 14-11-1811. Ouders woonachtig te Donkerbroek. Vader Klaas Folkerts Moeder Wytske Eises. Bijzonderheden: Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Veenstra". Hij trouwt 12-04-1836 Ooststellingwerf als Eise Klazes Veenstra 24 jaar oud geboren te Donkerbroek met Anna Durks Visscher 24 jaar oud geboren te Drachten (Smallingerland). Vader van de bruidegom Klaas Folkerts Veenstra Moeder van de bruidegom Wytske Eises Nijholt. Vader van de bruid Durk Jans Visscher Moeder van de bruid Janke Aukes van der Werf. Hij overlijdt Overlijdensakte Datum 11-02-1878 te Ooststellingwerf als Eise Klazes Veenstra 66 jaar oud overleden op 09-02-1878, weduwnaar van Anna Visser, Vader Klaas Folkerts Moeder Wytske Eises.

---

5. Jelle, geboorteakte Datum 08-09-1819. Zoon Jelle Klazes Veenstra geboren op 06-09-1819. Ouders woonachtig te Donkerbroek. Vader Klaas Folkerts Veenstra Moeder Wytske Eizes. Hij overlijdt

Overlijdensakte Datum 14-09-1819 als Jelle Klazes Veenstra 7 dagen oud overleden op 13-09-1819, Vader Klaas Folkerts Veenstra Moeder Wytske Eizes.

---

Wijtske wordt in 1823 lidmaat op belijdenis, inschrijving lidmaten Datum 08-03-1823 Plaats Ooststellingwerf. Bijzonderheden: Op 8 maart 1823 zij belijdenis te Donkerbroek. Man: Klaas Folkerts Veenstra, Vrouw: Wytske Eises.

---

Wytske overlijdt Overlijdensakte Datum 29-08-1832 te Ooststellingwerf als Wytske Eizes Nijholt 62 jaar oud overleden op 28-08-1832, gehuwd, Vader Eize Jochems Moeder Joukjen Berends.

---

De Memorie van successie met inschrijving te Gorredijk (Bijzonderheden: Filmnummer: 95) meldt:

Overledene Wytske Eizes Nijholt overleden op 28-08-1832 wonende te Donkerbroek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. Moeder van Eise, secretarieklerk Oldeberkoop, Joukje (vrouw van Rinze Uilkes Haanstra, arbeider Knijpe) en Baukje Klazes Veenstra, arbeidster.

---

2. OUDERS EN GROOTOUDERS

Wijtskes ouders zijn Eize Jochems en Joukje Joukes. Eize heeft een broer Klaas Jochems, getrouwd met Sipke Jelles. Ouders van de twee broers Eize en Jelle zijn Jochem Berends en Trientje Klaas. Dat brengt ons tot de volgende stamboom Kelder.

---

I. Jochem Berends en Trientje Klaas

---

In het Quotisatiekohier 1749 wordt Jochem Berend vermeld als arbeyder in Oldeholtwolde, met als aantal volwassenen 2 en aantal kinderen 4 en een aanslag: £ 11:13:-

---

Waar Jochem en Trientje vandaan komen en waar ze getrouwd zijn is niet bekend, maar waarschijnlijk komen ze van buiten Friesland. In "Alle Drenten" komen ze niet voor, maar met een dochter Thiesjen (nr. 4) is een herkomst uit Noordwest Overijssel wel denkbaar. Omdat er in 1749 maar drie kinderen bekend zijn, is er als eerste mogelijk een zoon Berend geboren, vernoemd naar Jochems vader.

---

Kinderen:

1. Klaas, ged. 07-05-1741 Oldeholtwolde. Vader Jochem Berents Moeder Trientje Klaas

(zie verder IIa. Klaas Jochems x Sipke Jelles)

---

2. Eysse, ged . 22-01-1744 Ter Idzard. Vader Jochem Berents Moeder Trientje Klaas

(zie verder IIb. Eize Jochems x Joukje Joukes)

---

3. Hendrikje, ged. 08-01-1747 Oldeholtwolde. Vader Jochem Berents Moeder Trientje Klaas

---

Bevestiging huwelijk 16-02-1777 Noordwolde. Bruidegom Reinder Willems wonende te Noordwolde, Bruid Hendrikjen Jochems wonende te Eesterga

---

Hendrikjen Jochems is 84 jaar oud, arbeidster te Noordwolde, weduwe van Reinder Willems Drijfhout is overleden op 16-06-1831 te Noordwoldenr. 129. Vader Jochem Beerends Moeder Trijntje Klasen.

---

4. Thiesjen, ged. 01-01-1750 Oldeholtwolde. Vader Jochem Berents Moeder Trientje Klaas.

---

Hervormde gemeente Noordwolde Boyl: Bevestiging huwelijk 13-03-1774 Wolvega. Bruidegom Jan Jacobs wonende te Noordwolde, Bruid Tysjen Jochums wonende te Nijeholtwolde.

---

Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde: Bevestiging huwelijk 13-03-1774 Wolvega. Bruidegom Jan Jacobs wonende te Noordwolde, Bruid Thysjen Jochums wonende te Nijeholtwolde.

---

Jochem Jans Gooyer 74 jaar oud, overleden op 02-08-1854 Sonnega, weduwnaar van Rinkje Baarten. Hij was een zoon van Jan Jochems Gooyer en Thijsjen Jochems, aldus de buren en aangevers.

---

5. Geesjen, ged. 26-11-1751 Oldeholtwolde. Vader Jochem Berents Moeder Trientje Klaas.

---

Bevestiging huwelijk 03-10-1773 Noordwolde. Bruidegom Wybe Lykels wonende te Noordwolde, Bruid Geesjen Jochems wonende te Noordwolde.

(Misschien, zij lieten o.a. een dochter Trijntje dopen in 1776, vernoemd naar de moeder van Geesje).

---

Naamsaanneming 1811, plaats: Noordwolde. Ingeschreven Lykele Wiebes Meekhof wonende te Noordwolde. Kind(eren): Wiebe 6, Abel 4, Geesjen 2.

---

Deze Lykele is inderdaad zoon van Wijbe Lijkels en Geesje Jochems.

---

6. Femmigje, ged. 25-05-1755 Ter Idzard. Vader Jochem Berents Moeder Trientje Klaas.

---

Bevestiging huwelijk 11-05-1783 Noordwolde. Bruidegom Andries Geerts wonende te Noordwolde, Bruid Femmigjen Jochems wonende te Noordwolde.

---

Femmigjen Jochems Kelder 66 jaar oud, arbeidster te Noordwolde, weduwe van Andries Geerts, overleden op 10-03-1822 in Noordwolde nr. 40. Vader Jochem Eisen Kelder en Trijntje Klazen.

---

IIa. Klaas Jochems Sipke Jelles

---

Hervormde gemeente Oudeschoot Nieuweschoot Mildam Rottum Katlijk. 03-05-1767 derde proclamatie, met attestatie naar Oldeholtpade. ­­­Bruidegom Klaas Jochems wonende te Oldeholtwolde, Bruid Sepken Jelles wonende te Mildam.

---

Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard. 10-05-1767 bevestiging huwelijk te Oldeholtpade. Bruidegom Klaas Jochems wonende te Oldeholtwolde, Bruid Sipkje Jelles wonende te Mildam.

---

1. Fokje geboren te Mildam, ged. 02-05-1768 Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum, Katlijk. Vader Klaas Jochems Moeder Sepkjen Jelles

---

Fokjen Klazen de Jong 56 jaar oud, overleden op 06-09-1825, leeftijd naar schatting, ongehuwd, te Oldetrijne nr. 44.

---

2. Trientje geboren op 02-12-1770, ged. 09-12-1770 Oldeholtwolde. Vader Klaas Jochems Moeder Sipkje Jelles.

---

3. Jelle geboren op 25-06-1773 te Oldeholtwolde, ged. 11-07-1773 Oldeholtpade. Vader Klaas Jochems Moeder Sipkje Jelles.

(zie verder IIIa. Jelle Klazes Geertje Idzes)

---

IIb. Eize Jochems en Joukje Joukes

---

Getrouwd 19-05-1771 te Wolvega. Bruidegom Eyse Jochems wonende te Nijeholtwolde, Bruid Joukje Jouke wonende te Nijeholtwolde.

---

Eise Jochems is 70 jaar oud overleden en te Nijeholdwolde begraven. Datum van overlijden is 24-02-1808. De overledene was gealimenteerd (Register van overledenen Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf Grietenij Ooststellingwerf).

---

Ook in de Staat van verantwoording Schoterland, Aengwirden, Ooststellingwerf, Weststellingwerf 1808-I, met als bijlagen: - Memories - Register van overledenen is Eise Jochems overleden op 24-02-1808. Bijzonderheden: vrij van belasting.

In het register van overledenen Gemeente Weststellingwerf staat dat Eize Jochems overleden - te Nijeholtwolde is begraven op 27-02-1808.

---

Kinderen:

1. Beerent geboren op 20-02-1772 te Nijeholtwolde, ged. 23-02-1772 Wolvega en Sonnega. Vader Eijse Jochums Keller Moeder Joukje Joukes.

(zie verder IIIb. Berend Eizen en Roelofje Arends)

---

2. Wijtske geboren op 08-08-1774 te Oudeschoot, ged. 04-09-1774 Oudeschoot. Vader Yse Jochems Moeder Jacobjen Joukes.

Wijtske is vier jaar later en ook in een ander geboren dan in haar overlijdensakte staat. Pas als ze tussen de vier en zes jaar is, woont ze in Nijeholtwolde. Als zij de naam Nijholt heeft aangenomen omdat zij afkomstig is uit Nijholtwolde, klopt dat dus slechts ten dele, ze is er niet geboren maar getogen.

---

3. Jauke geboren op 23-01-1777 te Oudeschoot, ged. 26-01-1777 Oudeschoot. Vader Yse Jochems Moeder Jauke Jaukes.

(zie verder IIIc. Jouke Eizes en Lemke Thijssen)

---

4. Joghem geboren op 16-12-1778 te Oudeschoot, ged. 01-01-1779 Oudeschoot. Vader Eijse Joghems Moeder Jaukje Jaukes.

(zie verder IIId. Jochem Eizen en Aaltje Luiten)

---

5. Jan geboren op 01-04-1781 te Nijeholtwolde, ged. 22-04-1781 Wolvega en Sonnega. Vader Eijse Jochums Keller Moeder Joukje Joukes.

Waarschijnlijk jong overleden.

---

6. Jan geboren op 31-10-1784 te Nijeholtwolde, ged. 28-11-1784 Wolvega en Sonnega. Vader Eize Jochums Moeder Jacobje Jouken.

---

Naamsaanneming 1811. Plaats: Wolvega. Ingeschreven Jan Eyzes Kelder wonende te Nijeholtwolde.

---

Overledene Jan Eizen Kelder 49 jaar oud overleden op 31-01-1832 Weststellingwerf, ongehuwd. Overleden te Nijeholtwolde nr. 3. Zonder bedrijf. Zoon van Eize Jochems en Joukjen Joukes.

---

IIIa. Jelle Klazes en Geertje Idzes

---

Bevestiging huwelijk 24-10-1802 Wolvega. Bruidegom Jelle Klaases wonende te Nijelamer, Bruid Geertje Idzes wonende te Nijelamer.

---

Naamsaanneming 1811. Plaats: Wolvega. Ingeschreven Jelle Klazen Kelder wonende te Nijeholtwolde. Kind(eren): Sipkje 9, Vroukje 6, Klaas 3, Idske geb. 7 januari 1812.

---

Overledene Jelle Klasen Kelder 43 jaar oud, arbeider te Ter Idzard, overleden op 07-10-1817, zoon van Klaas Kleder en Saapkjen, gehuwd met Geertjen Idzes, overleden ter Idzard nr. 9.

---

1. Sipke geboren op 07-06-1803 te Nijelamer, ged. 19-06-1803 Wolvega en Sonnega. Vader Jelle Klaases Moeder Geertje Idzes.

---

Getrouwd 18-10-1820 Weststellingwerf Bruidegom Heiman Hartogs van der Klei 20 jaar oud geboren te Loppersum (Groningen), Bruid Sipkjen Jelles Kelder 17 jaar oud geboren te Wolvega. Vader van de bruidegom Hartog Markus van der Klei, Moeder van de bruidegom Sara Jakobs, Vader van de bruid Jelle Klazen Kelder, Moeder van de bruid Geertjen Idzes Zwier.

---

Heiman Hartogs van der Klei 71 jaar oud overleden op 06-09-1870 Weststellingwerf, gehuwd.

Sipkjen Jelles Kelder 90 jaar oud, overleden op 13-01-1894 Weststellingwerf, weduwe.

---

Naamsaanneming 1811. Plaats: Wolvega. Ingeschreven Hartog Markus van der Klei wonende te Wolvega. Kind(eren): Migchiel 27, Bolsward, Benjamin 24, Stedum, Engeltje 21 Winschoten, Rachel 19, Sekkel 16, Scherwolde, Heiman 11, Hendrina 9, Jakob 8.

---

Getrouwd 03-10-1814 Heerenveen Bruidegom Migchiel Hartogs van der Kley 30 jaar oud geboren te Wolvega (Weststellingwerf), Bruid Matje Samuëls van Dam 26 jaar oud geboren te Groningen. Vader van de bruidegom Hartog Marcus van der Kley, Moeder van de bruidegom Sara Jacobs van der Woude. Vader van de bruid Samuel Salomons van Dam, Moeder van de bruid Rachel Hartogs.

---

Heiman wordt wel gezien als een vleinaam voor Herman. Echter, in joodse kringen is het een verbastering van Chaim. Die naam betekent: leven, de levende, en wordt vaak gegeven aan een tweede zoon wanneer de eerste is overleden.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-timmerman/I177.php

---

Overledene Hartog Marcus van der Kley 85 jaar oud, overleden op 09-12-1837 Weststellingwerf, weduwnaar.

---

2. Vroukje. Doop niet gevonden in Alle Friezen.

---

Getrouwd 28-12-1836 Lemsterland. Bruidegom Geert Jans Vegter 72 jaar oud geboren te Veendam (Groningen), Bruid Vrouwkje Jelles Kelder 31 jaar oud geboren te Nijelamer (Weststellingwerf). Vader van de bruidegom Jan Abels, Moeder van de bruidegom Willemtje Simons. Vader van de bruid Jelle Klazes Kelder, Moeder van de bruid Geertje Idzes Swier.

---

2.1. Dochter Jeltje Jans Kelder geboren op 02-12-1825 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Eesterga. Moeder Froukje Jelles Kelder. Tweeling; aangegeven door haar grootmoeder Geertje Idzes Zwier, wonende te Wolvega; kind geboren ten hare huize.

---

Overledene Jeltje Jans Kelder 1 dag oud, overleden op 03-12-1825 Weststellingwerf.

---

2.2. Dochter Geertje Jans Kelder geboren op 02-12-1825 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Eesterga. Moeder Froukje Jelles Kelder. Tweeling; aangegeven door haar grootmoeder Geertje Idzes Zwier, wonende te Wolvega; kind geboren ten hare huize.

---

2.2.1.Zoon Klaas Kelder geboren op 18-07-1855 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Nijeholtwolde. Moeder Geertje Jans Kelder. Kind aangegeven door Froukje Jelles Kelder; kind erkend door de moeder d.d. 1 juni 1880.

---

Zoon Klaas Kelder geboren op 18-07-1855. Moeder Geertje Jans Kelder. Akte van erkenning door de moeder 01-06-1880 Weststellingwerf.

(zie verder VI. Klaas Kelder en Trijntje Jongsma)

---

2.3 Dochter Wiebigje Kelder geboren op 21-10-1835 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Oldelamer. Moeder Vroukjen Jelles Kelder. Kind aangegeven door de vroedvrouw.

---

2.3.1. Dochter Antje Kelder geboren op 27-07-1864 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Rottum. Moeder Wiebigje Kelder. Kind aangegeven door Froukje Jelles Kelder.

---

Overledene Antje Kelder 2 jaar oud overleden op 07-03-1867 Weststellingwerf.

---

2.3 Getrouwd 10-05-1868 Schoterland. Bruidegom Wiebe Klazes de Boer 30 jaar oud geboren te Oranjewoud, Bruid Wiebigje Kelder 32 jaar oud geboren te Nijelamer (Weststellingwerf). Vader van de bruidegom Klaas Wiebes de Boer Moeder van de bruidegom Rintske Jacobs Bloemhof. Moeder van de bruid Vroukjen Jelles Kelder.

---

2.4 Dochter Jeltje Kelder geboren op 23-01-1842 Weststellingwerf. Moeder Froukje Jelles Kelder. Kind erkend door de moeder d.d. 6 mei 1871.

---

Akte van erkenning door de moeder 06-05-1871. Dochter Jeltje Kelder geboren op 23-01-1842. Moeder Froukje Jelles Kelder.

---

Getrouwd 07-05-1871 Schoterland. Bruidegom Jeep Meester 21 jaar oud geboren te Rottum Bruid

Jeltje Kelder 29 jaar oud geboren te Nijeholtwolde (Weststellingwerf). Vader van de bruidegom Klaas Paulus Meester Moeder van de bruidegom Jentjen Jeeps van der Klok. Moeder van de bruid Froukje Jelles Kelder.

---

Overledene Vrouwkje Jelles Kelder 77 jaar oud, overleden op 14-12-1884 Weststellingwerf, weduwe.

---

2.4.1. Dochter Jentje Meester geboren op 13-06-1872 Schoterland. Ouders woonachtig te Sintjohannesga. Vader Jeep Klazes Meester, Moeder Jeltje Kelder.

---

2.4.2. Zoon Klaas Meester geboren op 26-06-1875 Schoterland. Ouders woonachtig te Rohel. Vader

Jeep Klazes Meester, Moeder Jeltje Kelder.

---

2.4.3 Dochter Froukje Meester geboren op 13-07-1878 Doniawerstal. Vader Jeep Klazes Meester, Moeder Jeltje Kelder.

---

2.4.4.Dochter Nenne Meester geboren op 06-10-1883 Doniawerstal. Vader Jeep Klazes Meester, Moeder Jeltje Kelder.

---

2.4.5. Dochter Wiebigje Meester geboren op 06-06-1889 Doniawerstal. Vader Jeep Klazes Meester, Moeder Jeltje Kelder.

---

3. Klaas geboren op 16-01-1809 te Nijeholtwolde, ged. 19-02-1809 Wolvega en Sonnega. Vader Jelle Klaases Moeder Geertje Idzes.

(zie verder IVa. Klaas Jelles Kelder en Durkje Wiepkes de Haan)

---

---

4. Idske geboren op 07-01-1812 te Nijeholtwolde, ged. 09-02-1812 Wolvega en Sonnega. Vader Jelle Klaassen Moeder Geertje Idses.

---

Ook in Geboorteregister 1812 Wolvega. Dochter Idske Kelder geboren op 07-01-1812. Vader Jelle Klazen Kelder Moeder Geertje Idzes.

---

Overledene Idske Jelles Kelder 87 jaar oud overleden op 26-12-1899 Weststellingwerf, ongehuwd.

---

4.1. Dochter Jeltje Kelder geboren op 05-09-1840 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Nijeholtwolde. Moeder Idske Jelles Kelder. Kind aangegeven door Wybe Annes Bosma, wonende te Nijelamer; kind geboren ten zijnen huize.

---

Overledene Jeltje Kelder 1 jaar oud overleden op 23-02-1842 Weststellingwerf.

---

5. Antje Kelder geboren op 28-03-1815 Wolvega. Vader Jelle Klasen Kelder Moeder Geertje Idzes.

---

Getrouwd 02-05-1850 Weststellingwerf. Bruidegom Klaas Limburg 32 jaar oud geboren te Paasloo (Overijssel), Bruid Antje Jelles Kelder 35 jaar oud geboren te Ter Idzard. Vader van de bruidegom Frerik Klasen Limburg, Moeder van de bruidegom Gatske Jacobs Koning. Vader van de bruid Jelle Klazen Kelder, Moeder van de bruid Geertje Idzes.

---

Overledene Antje Jelles Kelder 72 jaar oud overleden op 07-06-1888 Weststellingwerf, gehuwd.

---

Overledene Klaas Limburg 81 jaar oud overleden op 16-02-1899 Weststellingwerf, weduwnaar.

---

5.1. Overledene Levenloos kind overleden op 10-12-1850 Weststellingwerf. Vader Klaas Limburg, Moeder Antje Jelles Kelder.

---

5.2. Dochter Gatske Leemburg geboren op 29-08-1852 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Oldeholtwolde. Vader Klaas Leemburg, Moeder Antje Kelder.

---

Getrouwd 16-05-1880 Schoterland. Bruidegom Jetze de Boer 26 jaar oud geboren te Oranjewoud, Bruid Gatske Leemburg 27 jaar oud geboren te Oldeholtwolde (Weststellingwerf). Vader van de bruidegom Klaas Wiebes de Boer, Moeder van de bruidegom Reinskje Jacobs Bloemhof. Vader van de bruid Klaas Leemburg, Moeder van de bruid Antje Kelder.

---

5.3. Getrouwd 20-05-1882 Weststellingwerf. Bruidegom Jelle Leemburg 23 jaar oud geboren te Oldemarkt (Overijssel), Bruid Hendrikien Woudstra 22 jaar oud geboren te Steenwijkerwold (Overijssel), Vader van de bruidegom Klaas Leemburg, Moeder van de bruidegom Antje Kelder.

Vader van de bruid Reinder Woudstra, Moeder van de bruid Tetsje Kielstra.

---

IIIb. Berend Eizen en Roelofje Arends

---

Dopeling Roelofje geboren op 15-01-1780 te Wolvega, ged. 23-01-1780 Wolvega en Sonnega. Vader

Arent Jans, Moeder Grietje Joukes.

---

Het huwelijk van Berend en Roelofje is niet gevonden.

---

Overledene Roelofjen Arends 40 jaar oud overleden op 03-07-1820 Weststellingwerf, gehuwd. Vader

Arend Jans, Moeder Grietje Jouken.

---

Beerend Eisen Kelder, arbeider te Nijeholtwolde, 62 jaar oud, overleden op 02-08-1828 te Nijeholtwolde nr. 7. Weduwnaar van Roelofje Arends. Geboren te Nijeschoot als zoon van Eise Jochems Kelder en Joukjen Joukes.

---

Naamsaanneming 1811. Plaats: Wolvega.

Ingeschreven Beerend Eizen Kelder wonende te Nijeholtwolde. Bijzonderheden: Kind(eren): Joukje 5, Grietje 2, Eisjen geb. 22 december 1811.

---

1. Dopeling Jouwkjen geboren op 12-01-1807 te Oldeholtwolde, ged. 15-02-1807. Vader Beerent Eizen Moeder Roelofje Arends

---

Overledene Jouwkje Beerends Kelder 21 jaar oud overleden op 24-06-1828 Weststellingwerf, ongehuwd.

---

2. Dopeling Grytje geboren op 13-06-1809, ged. 19-06-1809. Vader Beerent Eizen Moeder Roelofje Arends.

---

Overledene Grietje Beerends Kelder 2 jaar oud overleden op 02-03-1812 Wolvega

---

3. Dochter Eisjen Kelder geboren op 22-12-1811 Weststellingwerf. Vader Beerent Eisen Moeder Roelofjen Arendts. Bijzonderheden: Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Kelder"

---

Dopeling Eisje geboren op 22-12-1811 te Nijeholtwolde, ged. 05-01-1812 Wolvega en Sonnega

Vader Berent Eisses Moeder Roelofje Arents.

---

Getrouwd 11-05-1849 Weststellingwerf. Bruidegom Popke Klazes Lenstra 30 jaar oud geboren te Wolvega, Bruid Eisjen Beerents Kelder 37 jaar oud geboren te Nijeholtwolde. Vader van de bruidegom Klaas Popkes Lenstra, Moeder van de bruidegom Hendrikje Jans. Vader van de bruid Beerent Eisen Kelder, Moeder van de bruid Roelofjen Arendts.

---

4. Dochter Arendje Kelder geboren op 27-08-1815 Wolvega. Vader Beerend Eisen Kelder Moeder Roelofje Arends.

---

Getrouwd 14-05-1847 Weststellingwerf. Bruidegom Jannes Pith 28 jaar oud geboren te Blesdijke, Bruid Arendje Beerends Kelder 31 jaar oud geboren te Nijeholtwolde. Vader van de bruidegom Albert Jannes Pith, Moeder van de bruidegom Geertjen Dirks Stappers. Vader van de bruid Beerend Eizen Kelder, Moeder van de bruid Roelofje Arends.

---

5. Grietje Kelder geboren op 07-05-1819 Weststellingwerf. Vader Beerend Eisen Kelder Moeder Roelofje Arents.

---

Overledene Grietje Beerends Kelder 11 maanden oud overleden op 01-04-1820 Weststellingwerf

---

Memories van successie. Plaats: Gorredijk. Bijzonderheden: Filmnummer: 91

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Grietje Berends Kelder overleden op 01-04-1820 wonende te Nijholtwolde, dochter van Berend Eizen Kelder, arbeider en reeds overleden Roelofje Arends; zuster van minderjarige Joukje, Eisje en Arentje Berends Kelder.

---

IIIc. Jouke Eizes en Lemke Thijssen

---

Het huwelijk is niet gevonden.

---

Naamsaanneming 1811. Plaats: Wolvega. Ingeschreven Jouke Eyzen Kelder wonende te Nijeholtwolde.

---

Jouke Eizes Kelder 76 jaar oud, overleden op 05-06-1853. Arbeider te Nijeholtwolde. Gehuwd met Lemke Thijssen. Geboren te Oudeschoot. Zoon van Eize Jochems Kelder en Joukje Joukes. " 's Avonds ten zeven ure, in het water nabij de huizing nommer drie te Nijeholtwolde" is hij overleden.

---

Memories van successie kantoor Oldeberkoop. Bijzonderheden: Filmnummer: 257.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. Certificaat van onvermogen; 76 jr. Jouke Eises Kelder overleden op 05-06-1853 wonende te Nijholtwolde.

---

Lemke Thijssen 86 jaar oud, overleden op 10-11-1858. Zonder beroep te Nijeholtwolde. Weduwe van

Jouke Eizes Kelder. Geboren te Langweer. Dochter van Thijs. Overleden te Nijeholtwolde nr. 3.

---

Lemke geboren op 11-02-1773 te Langweer, ged. 21-02-1773 Langweer. Vader Tys Gerbens Moeder Derkje Simens.

---

IIId. Jochem Eizen en Aaltje Luiten

---

De geboorte van Aaltje is niet gevonden.

---

Naamsaanneming 1811. Plaats: Wolvega.

Luite Klazen van der Schoot wonende te Nijeholtwolde. Kind(eren): Teye 42, Wolvega, Hiltje 40, Oldetryne, Trijntje 37, Oldetryne, Aaltje 32, Geesjen 26, Grietje 23.

---

Overledene Aaltje Luitjes van der Schoot 46 jaar oud, overleden op 14-09-1827 Weststellingwerf, gehuwd. Geboren te Oldeholtwolde, arbeidster te Wolvega, dochter van Luite Klazen van der Schoot en Trijntje Teijen. Overleden in Wolvega nr. 142a.

---

Overledene Jochem Eizen Kelder 55 jaar oud overleden op 03-05-1831 Weststellingwerf, weduwnaar.

---

Naamsaanneming 1811. Plaats: Wolvega.

Ingeschreven Jochem Eisen Kelder wonende te Nijeholtwolde. Kind(eren): Trijntje 5, Jaukje 2.

---

1. Dopeling Trijntje geboren op 03-02-1806 te Nijeholtwolde, ged. 09-02-1806 Wolvega en Sonnega. Vader Jochem Eissen Moeder Aaltje Luiten.

---

Getrouwd 07-11-1830 Schoterland. Bruidegom Hendrik Hendriks Witmus 28 jaar oud geboren te Langezwaag (Opsterland), Bruid Trijntje Jochems Kelder 24 jaar oud geboren te Nijeholtwolde (Weststellingwerf). Vader van de bruidegom Hendrik Jans Witmus, Moeder van de bruidegom Grietje Hendriks Nijmeyer. Vader van de bruid Jochem Eisen Kelder, Moeder van de bruid Aaltje Luitjens van der Schoot.

---

Overledene Trijntje Jochems Kelder 40 jaar oud overleden op 03-11-1846 Schoterland, gehuwd.

---

2. Joukje ca. 1809 (of Jacobje)

De geboorte van Jacobje is niet gevonden.

---

Notarieel archief. Notaris: Ate Reitzes Attema, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137043, Datum: 26-03-1835, akte van overlijden. Akte is niet aanwezig

Requirant Jacobje Jochems Kelder wonende te Steenwijk, kleindochter van na te noemen grootouders, in leven woonachtig te Nijeholtwolde.

Vermeld wijlen Eise Jochems, grootvader van vaderszijde, in leven gehuwd met wijlen Joukjen Joukes, in leven woonachtig te Nijeholtwolde, hun overlijden voor 33 jaar en 34 jaar.

Vermeld Albert Booy wonende te Wolvega

Vermeld Roelof Booy wonende te Wolvega

Vermeld Hendrik Andries Esveld wonende te Wolvega

Vermeld Pals Gerrits Jongschaap wonende te Wolvega

---

Getrouwd 24-04-1835 Steenwijk. Bruidegom Mentze Tol, metzelaar, geb. Steenwijkerwold, 27 jaar, Bruid Jacobje Jochems Kelder, dienstmeid, geb. Nijeholtwolde (Fr), 25 jaar. Vader van de bruidegom Albert Jans Tol, metzelaar, Moeder van de bruidegom Jantje Meintses Bakker. Vader van de bruid Jochem Eisen Kelder, Moeder van de bruid Aaltje Luiten.

Opmerking 1 kind gewettigd.

https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/204702568/srcid/21313266/oid/32

---

Overledene Jacobje Jochems Kelder, geb. Nijholtwolde (Fr), 40 jaar, Partner Mentse Tol. Overlijden 19-08-1849 Zuitveen (Steenwijk).

https://www.wiewaswie.nl

---

3. Dochter Luitjen Kelder geboren op 11-03-1812 Wolvega. Vader Jochem Eyzen Kelder Moeder Aaltje Luiten

---

Dopeling Luitje geboren op 11-03-1812 te Nijeholtwolde, ged. 05-04-1812Plaats: Wolvega en Sonnega. Vader Jochem Eisen Moeder Aaltje Luites.

---

Getrouwd 23-01-1848 Schoterland. Bruidegom Hendrik Jans Witmus 23 jaar oud geboren te Rottum,

Bruid Luitjen Jochems Kelder 35 jaar oud geboren te Nijeholtwolde (Weststellingwerf). Vader van de bruidegom Jan Hendriks Witmus, Moeder van de bruidegom Klaaske Reins Pheiffer. Vader van de bruid Jochem Eisen Kelder, Moeder van de bruid Aaltje Luiten.

---

4. Zoon Eise Kelder geboren op 02-09-1815 Wolvega. Vader Jochem Eisen Kelder Moeder Aaltje Luitjens.

(zie verder IVb. Eize Jochems Kelder en Trijntje Annes Durpsma)

---

5. Dochter Klaasjen Kelder geboren op 04-11-1820 Weststellingwerf. Vader Jochem Eisen Kelder Moeder Aaltjen Luiten van der Schoot.

---

IVa. Klaas Jelles Kelder en Durkje Wiepkes de Haan

---

Getrouwd 07-12-1834 Lemsterland Bruidegom Klaas Jelles Kelder 25 jaar oud geboren te Wolvega (Weststellingwerf), Bruid Durkje Wiepkes de Haan 25 jaar oud geboren te Joure. Vader van de bruidegom Jelle Klazen Kelder, Moeder van de bruidegom Geertjen Idzes Swier. Vader van de bruid Wiepke Wietzes de Haan, Moeder van de bruid Johanniske Ydes Agricola.

---

Notarieel archief. Notaris: Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau. Kantoor: Lemmer I. Repertoire: 097057. aktenummer 00084. 04-10-1834. Akte van bekendheid. Akte is niet aanwezig.

Vermeld Johannes Jans Koehoorn wonende te Lemmer

Vermeld Teunis Jans wonende te Lemmer

Vermeld Sibbert Jans Faber wonende te Lemmer

Vermeld Ane de Graad wonende te Lemmer

Vermeld Klaas Jelles Kelder wonende te Oosterzee

betreft een bewijs van overlijden der grootouders.

---

Notarieel archief. Notaris: Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau. Kantoor: Lemmer I. Repertoire: 097057. 09-09-1834. Huwelijkstoestemming. Akte is niet aanwezig.

Vermeld Durkje Wiepkes de Haan wonende te Oosterzee, kind van Wiepke Wietzens de Haan.

---

Rolboeken arr. Rechtbanken. Rol van strafzaken Sneek. Inschrijving 03-05-1855. Gedaagde Klaas Jelles Kelder (werkman) wonende te Oosterzee.

Arrondissementsrechtbank Sneek - Tresoar, inventarisnummer 40, aktenummer 1973.

"Bij vonnis van het Kantongeregt te Lemmer van den 13 Maart 1853 veroordeeld wegens overtreding van art. 24 der Wet van 6 Maart 1852 (Staatsblad no. 47) tegen welke veroordeling echter door den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij genoemd Kantongeregt hooger beroep is aangeteekend; zijnde het feit hier bedoeld is gepleegd den 1 December 1854 ten half elf ure in een weiland nabij Oosterzee. Vonnis bepaald op 3 Mei e.V"

--

Overledene Durkje de Haan 72 jaar oud, overleden op 20-03-1882 Lemsterland, gehuwd

---

Overledene Klaas Jelles Kelder 73 jaar oud, overleden op 16-11-1882 Schoterland, weduwnaar.

---

1. Zoon Jelle Kelder geboren op 06-01-1833 Lemsterland. Ouders woonachtig te Oosterzee. Vader

Klaas Jelles Kelder, Moeder Durkje Wiepkes de Haan.

---

2. Dochter Wiepke Kelder geboren op 10-05-1834 Lemsterland. Ouders woonachtig te Oosterzee. Vader Klaas Jelles Kelder, Moeder Durkje Wiepkes de Haan.

---

Getrouwd 20-08-1858 Lemsterland. Bruidegom Wiepke Klazes Kelder 24 jaar oud geboren te Oosterzee, Bruid Jantje Jans Huisman 21 jaar oud geboren te Delfstrahuizen. Vader van de bruidegom Klaas Jelles Kelder, Moeder van de bruidegom Durkje Wiepkes de Haan. Vader van de bruid Jan Hendriks Huisman, Moeder van de bruid Jacobjen Jantjes Pranger.

---

3. Zoon Johannes Kelder geboren op 24-02-1838 Lemsterland. Ouders woonachtig te Lemmer. Vader Klaas Jelles Kelder, Moeder Dirkje Wiepkes de Haan.

---

Getrouwd 29-06-1876 Gaasterland. Bruidegom Johannes Kelder 38 jaar oud geboren te Lemmer,

Bruid Jetske Meyer 47 jaar oud geboren te Bergum. Vader van de bruidegom Klaas Jelles Kelder, Moeder van de bruidegom Dirkje Wiepkes de Haan. Vader van de bruid Jentje Pieters Meyer, Moeder van de bruid Lijsbert Lieuwes Stiensma.

---

4. Dochter Geertje Kelder geboren op 19-05-1841 Lemsterland. Ouders woonachtig te Oosterzee. Vader Klaas Jelles Kelder, Moeder Durkje Wiepkes de Haan.

---

Getrouwd 17-05-1868 Lemsterland. Bruidegom Karel Kok 24 jaar oud geboren te Lemmer, Bruid

Geertje Klazes Kelder 26 jaar oud geboren te Oosterzee. Vader van de bruidegom Jan Karels Kok, Moeder van de bruidegom Ynskjen Chrisstoffels Wagenaar. Vader van de bruid Klaas Jelles Kelder, Moeder van de bruid Durkje Wiepkes de Haan.

---

5. Zoon Anne Kelder geboren op 21-12-1843 Lemsterland. Ouders woonachtig te Oosterzee. Vader Klaas Jelles Kelder, Moeder Dirkje Wietzes de Haan.

---

Overledene Anne Klazes Kelder 28 jaar oud overleden op 22-06-1872 Weststellingwerf, ongehuwd

---

6. Dochter Ida Kelder geboren op 02-02-1846 Lemsterland. Ouders woonachtig te Oosterzee. Vader Klaas Jelles Kelder, Moeder Dirkje Wiepkes de Haan.

---

IVb. Eize Jochems Kelder en Trijntje Annes Durpsma

---

Getrouwd 02-06-1839 Ooststellingwerf. Bruidegom Eyze Jochems Kelder 23 jaar oud geboren te Nijeholtwolde (Weststellingwerf), Bruid Trijntjen Annes Durpsma 26 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Vader van de bruidegom Jochem Eizen Kelder, Moeder van de bruidegom Aaltje Luitjens van der Schoot. Vader van de bruid Anne Yntzes Durpsma, Moeder van de bruid Maatjen Gerrits Hulsinga.

---

Notarieel archief. Notaris: Klaas Tadema, Kantoor: Oosterwolde, Repertoire: 111048, Datum: 17-12-1849, Soort akte: obligatie

Schuldeiser Eize Jochems Kelder wonende te Makkinga. Bedrag: kapitaal fl. 100. Schuldeiser Folkert Hates Stelma wonende te Jubbega Schurega.

---

Notarieel archief. Notaris: Klaas Tadema, Kantoor: Oosterwolde, Repertoire: 111048, Datum: 17-12-1849, Soort akte: koopakte.

Verkoper Eize Jochems Kelder wonende te Makkinga. Ligging vastgoed: Jubbega Schurega. Bedrag: koopsom fl. 150. 1/6 deel in een zathe. Koper Folkert Hates Stelma wonende te Jubbega Schurega.

---

Rolboeken arr. Rechtbanken, Datum: 02-11-1876, Plaats: Heerenveen. Rol van strafzaken

Gedaagde Eize Jochums Kelder wonende te Makkinga

Gedaagde Bauke Berends Sloot wonende te Makkinga

Gedaagde Germen Jans de Vries wonende te Makkinga

Voor ieder der beklaagden het schenden van eene begraafplaats in vereeniging gepleegd. Bij vonnis van de 2e November ieder veroordeeld tot betaling eener geldboete van f. 1,- met de kosten subsidiair een dag voor ieder der veroordeelden en solidair in de kosten.

---

Overledene Eyze Jochems Kelder 78 jaar oud overleden op 16-01-1895 Ooststellingwerf, gehuwd met Trijntjen Annes Durpsma. Vader Jochem Eizen Kelder Moeder Aaltje Luitjens van der Schoot.

---

Overledene Trijntjen Durpsma 94 jaar oud, overleden op 02-03-1908 Ooststellingwerf, weduwe van Eyze Jochems Kelder. Vader Anne Yntzes Durpsma, Moeder Maatjen Gerrits Hulsinga.

---

1. Zoon Jochem Eises Kelder geboren op 04-03-1840 Ooststellingwerf. Ouders woonachtig te Makkinga.

Vader Eise Jochems Kelder (arbeider) Moeder Trijntje Annes Durpsma.

---

Overledene Jochem Eises Kelder 3 jaar oud, overleden op 23-03-1843 Ooststellingwerf. Vader Eise Jochems Kelder Moeder Trijntje Annes Durpsma.

---

Memories van successie. Plaats: Oldeberkoop. Bijzonderheden: Filmnummer: 256.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. Certificaat van onvermogen; 3 jr; nalatende zijn ouders. Overledene Jochem Eizes Kelder overleden op 23-03-1843 wonende te Makkinga.

---

2. Dochter Maartje Eises Kelder geboren op 29-11-1843 Ooststellingwerf. Ouders woonachtig te Makkinga. Vader Eise Jochems Kelder (arbeider) Moeder Trijntje Annes Durpsma.

---

Getrouwd 09-05-1868 Ooststellingwerf. Bruidegom Jan Jannes Hoekstra 25 jaar oud geboren te Nijeberkoop, Bruid Maartje Eises Kelder 24 jaar oud geboren te Makkinga. Vader van de bruidegom Jannes Jans Hoekstra, Moeder van de bruidegom Hiltje Egberts de Vries. Vader van de bruid Eise Jochems Kelder, Moeder van de bruid Trijntje Annes Durpsma.

---

Overledene Maartje Eizes Kelder 52 jaar oud, overleden op 18-03-1896 Ooststellingwerf, weduwe van Jan Jannes Hoekstra. Vader Eise Jochems Kelder Moeder Trijntje Annes Durpsma.

---

VI. Klaas Kelder en Trijntje Jongsma

---

Klaas Kelder geboren op 18-07-1855 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Nijeholtwolde. Moeder Geertje Jans Kelder. Kind aangegeven door Froukje Jelles Kelder; kind erkend door de moeder d.d. 1 juni 1880.

---

Klaas Kelder geboren op 18-07-1855. Moeder Geertje Jans Kelder. Akte van erkenning door de moeder 01-06-1880 Weststellingwerf.

---

Getrouwd 12-06-1880 Weststellingwerf. Bruidegom Klaas Kelder 24 jaar oud geboren te Nijeholtwolde, Bruid Trijntje Jongsma 20 jaar oud geboren te Katlijk (Schoterland). Moeder van de bruidegom Geertje Jans Kelder. Vader van de bruid Anne Jans Jongsma, Moeder van de bruid Antje Wiebes van der Honing.

---

1. Dochter Antje Kelder geboren op 24-06-1880 Weststellingwerf. Vader Klaas Kelder, Moeder Trijntje Jongsma.

---

2. Zoon Anne Kelder geboren op 02-04-1882 Weststellingwerf. Vader Klaas Kelder, Moeder Trijntje Jongsma.

---

3. Dochter Geertje Kelder geboren op 13-05-1884 Weststellingwerf. Vader Klaas Kelder, Moeder Trijntje Jongsma.

---

4. Zoon Wiebe Kelder geboren op 10-11-1886 Weststellingwerf. Vader Klaas Kelder, Moeder Trijntje Jongsma.

---

5. Zoon Jentje Kelder geboren op 04-04-1889 Weststellingwerf. Vader Klaas Kelder, Moeder Trijntje Jongsma.

---

6. Dochter Jeltje Kelder geboren op 10-07-1892 Weststellingwerf. Vader Klaas Kelder, Moeder Trijntje Jongsma.

---

7. Dochter Jantje Kelder geboren op 17-02-1895 Weststellingwerf. Vader Klaas Kelder, Moeder Trijntje Jongsma.

---

NUMMERWISSELING VAN JELLE KLAZEN KELDER IN 1814

---

Er is nog sprake van een Jelle Klazen Kelder, die in januari 1814 in Ter Idzard woont en nummerverwisseling voor de militie overeenkomt met loteling Klaas Roelofs Bakker in Vinkega. Klaas heeft andere zorgen dan de militaire dienst. Hij heeft er wel wat geld voor over als iemand anders voor hem het leger in gaat. Wees geworden wordt hij op zijn zestiende vader van een dochter bij zijn tien jaar oudere dienstmeid Metje Jans en twee jaar later van een zoon Jan Klasen Jans. Zij woont op de boerderij, hij ziet haar als zijn verloofde en ze delen alvast de bestede. Trouwen kan dan nog niet omdat hij te jong is en het is verder de vraag wie daar toestemming voor kan geven. Er komt een familieraad bijeen met verwanten van zijn ouders en goede bekenden uit Vinkega en Oldeholtwolde en die spreekt uit dat zij vertrouwen hebben in het aanstaande paar en aan Klaas toestemming geven. De Vrederechter in Oldeberkoop legt het vast en in september 1814 trouwen ze. Na zestien maanden wordt in januari 1816 in Noordwolde een tweeling geboren: Grietjen en Roelof. Hij koopt en verkoopt het nodige onroerend goed en overlijdt in 1848. Zijn vrouw Metje overleeft hem ruim een jaar en sterft in 1849.

Hoewel als de plaatsvervanger in Ter Idzard eigenlijk alleen de Jelle Klazen Kelder in aanmerking komt die op 25-06-1773 te Oldeholtwolde is geboren, kan hij het eigenlijk niet zijn. Hij is meer dan twintig jaar te oud en is na zijn huwelijk in 1802 een gezin aan het opbouwen. Hij heeft in 1812 al vier kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar en in 1815 volgt er nog een en uit niets blijkt dat hij in militaire dienst is gegaan. Ik moet de notariële akte maar eens nalezen.

---

Notarieel archief. Notaris: Ate Reitzes Attema, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137043. Datum: 19-01-1814. Soort akte: nummerverwisseling

Loteling Klaas Roelofs Bakker wonende te Vinkega. Plaatsvervanger Jelle Klazen Kelder wonende te Ter Idzard.

---

Dopeling Claas geboren op 23-07-1796 te Vinkega, ged. 14-08-1796 Steggerda en Vinkega. Vader Roel Jans Moeder Margje Arjens.

---

Dopeling Metje geboren op 09-09-1786 te Noordwolde, ged. 17-09-1786 Noordwolde. Vader Jan Jacobs Moeder Grietje Hendriks.

---

Getrouwd 23-09-1814 Noordwolde. Bruidegom Klaas Roelofs Bakker 18 jaar oud geboren te Vinkega, Bruid Metjen Jans Mulder 28 jaar oud geboren te Noordwolde. Vader van de bruidegom Roelof Jans Bakker, Moeder van de bruidegom Marchjen Ariens. Vader van de bruid Jan Jacobs Mulder, Moeder van de bruid Grietjen Hendriks.

---

Memories van successie. Plaats: Oldeberkoop. Bijzonderheden: Filmnummer: 256.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Klaas Roelofs Bakker overleden op 30-07-1848 wonende te Vinkega. 52 jr (geboren 23/7/1796); boer; man van Metje Jans Mulder (erft vruchtgebruik); vader van Margje (vrouw van Johannes Jans van Weilandt, landbouwer), Jan, idem Oldeberkoop, Roelof, idem, Grietje (vrouw van Reinder Haetes Douma, idem Steggerda), Trijntje (vrouw van Bareld Thomas van Essen, bakker aldaar), Jan, de jonge, van boerenbedrijf Noordwolde en minderjarige Martinus Klazes Bakker, boerenknecht.

---

Memories van successie. Plaats: Oldeberkoop. Bijzonderheden: Filmnummer: 257

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

Overledene Metje Jans Mulder overleden op 25-10-1849 wonende te Vinkega. Moeder van Margje (vrouw van Johannes Jans van Wijlandt, landbouwer), Jan, idem Oldeberkoop, Roelof, idem, Trijntje (vrouw van Barteld Thomas van Essen, bakker Steggerda), Jan-de-Jonge, landbouwer, wijlen Grietje (vrouw van Reinder Hates Douma, idem aldaar; moeder van minderjarige Jantje, Metje en Klaasje Reinders Douma) en minderjarige Martinus Klazes Bakker, van boerenbedrijf (voogd is broer Roelof).

---

1. Dochter Marchjen Jans geboren op 03-09-1812 Noordwolde. Moeder Metjen Jans.

---

Getrouwd 29-12-1832 Weststellingwerf. Bruidegom Johannes Jans van Wijland 25 jaar oud geboren te Steggerda, Bruid Marchjen Klazes Bakker 20 jaar oud geboren te Vinkega. Vader van de bruidegom Jan van Wijland, Moeder van de bruidegom Wemmigje Roelofs Smit. Vader van de bruid Klaas Roelofs Bakker, Moeder van de bruid Metjen Jans Mulder.

---

2. Zoon Jan Klasen Jans geboren op 04-02-1814 Noordwolde. Moeder Metjen Jans.

---

Getrouwd 20-02-1835 Weststellingwerf. Bruidegom Jan Klazen Bakker 21 jaar oud geboren te Vinkega, Bruid Lammigje Jans Schreur 22 jaar oud geboren te Oldeholtpade. Vader van de bruidegom Klaas Roelofs Bakker, Moeder van de bruidegom Metjen Jans Mulder. Vader van de bruid Jan Pieters Schreur, Moeder van de bruid Jantje Martens Houtstra.

---

3. Dochter Grietjen Bakker geboren op 17-01-1816 Noordwolde. Vader Klaas Roelofs Bakker Moeder Metjen Jans. Bijzonderheden: Tweeling.

---

Getrouwd 26-09-1839 Weststellingwerf. Bruidegom Reinder Hates Douma 23 jaar oud geboren te Vinkega, Bruid Grietjen Klazes Bakker 23 jaar oud geboren te Vinkega. Vader van de bruidegom

Hate Martens Douma, Moeder van de bruidegom Jantjen Wybes van Veen. Vader van de bruid

Klaas Roelofs Bakker, Moeder van de bruid Metje Jans.

---

4. Zoon Roelof Bakker geboren op 17-01-1816 Noordwolde. Vader Klaas Roelofs Bakker Moeder Metjen Jans. Bijzonderheden: Tweeling.

----

Getrouwd 06-05-1841 Weststellingwerf. Bruidegom Roelof Klazen Bakker 25 jaar oud geboren te Vinkega, Bruid Egbertjen Jans Kluiver 21 jaar oud geboren te Wapserveen (Drenthe). Vader van de bruidegom Klaas Roelofs Bakker, Moeder van de bruidegom Metjen Jans Mulder. Vader van de bruid

Jan Egberts Kluiver, Moeder van de bruid Hilligjen Egberts Kluiver

---

5. Dochter Trijntjen Bakker geboren op 20-08-1820 Weststellingwerf. Vader Klaas Roelofs Bakker Moeder Mettjen Jans Mulder

---

Getrouwd 25-09-1845 Weststellingwerf. Bruidegom Bareld van Essen 21 jaar oud geboren te Paasloo (Overijssel), Bruid Trijntjen Klazen Bakker 25 jaar oud geboren te Vinkega. Vader van de bruidegom Hendrik Thomas van Essen, Moeder van de bruidegom Bareld Veen. Vader van de bruid Klaas Roelofs Bakker, Moeder van de bruid Metjen Jans Mulder.

---

6. Zoon Jan Bakker geboren op 01-09-1822 Weststellingwerf. Vader Klaas Roelofs Bakker Moeder Mettje Jans Mulder.

---

Getrouwd 16-04-1846 Weststellingwerf. Bruidegom Jan Klazes Bakker 23 jaar oud geboren te Vinkega, Bruid Grietje Harmens Vrind 19 jaar oud geboren te Noordwolde. Vader van de bruidegom

Klaas Roelofs Bakker, Moeder van de bruidegom Mettje Jans Mulder. Vader van de bruid Harmen Willems Vrind, Moeder van de bruid Trijntje Jans Mulder.

---

7. Zoon Martinus Klazes Bakker geboren op 17-02-1829 Weststellingwerf. Ouders woonachtig te Vinkega. Vader Klaas Roelofs Bakker Moeder Mettje Jans Mulder.

---

Getrouwd 28-11-1850 Weststellingwerf. Bruidegom Martinus Klazes Bakker 21 jaar oud geboren te Vinkega, Bruid Hendrikje Klazes Elzinga 23 jaar oud geboren te Steggerda. Vader van de bruidegom

Klaas Roelofs Bakker, Moeder van de bruidegom Mettje Jans Mulder. Vader van de bruid Klaas Hendriks Elzinga. Moeder van de bruid Neeltje Jannes van Els.

---

JOCHEM EIZES EN HILTJE ROELOFS IN MAKKINGA, 18E EEUW

En dan zijn er nog Jochem Eizes en Hiltje Roelofs in Makkinga, die kinderloos bleven, maar waarover verder nog niets bekend is. Ook niet of ze verwant zijn aan de familie Kelder.

---

Quotisatiekohier 1749: Ooststellingwerf. Locatie: het dorp Makkinga, Aantal volwassenen: 1, Aanslag: £ 11:13:-

Bewoner Jochem Eyses en zijn huisvrouw. arbeider . Bewoner Hiltje Roeloffs

---

Hervormde gemeente Makkinga Elsloo Langedijke

bevestiging huwelijk. Datum: 16-03-1749 Plaats: Makkinga

Bruidegom Jochem Eyzes wonende te Makkinga, Bruid Hiltjen Roelofs wonende te Makkinga

---

Misschien zijn verwanten van hem te vinden in de Stem- en floreenkohieren 1728.

---

Ooststellingwerf. Locatie: Elsloo, Stemnr.: 30, Aantal stemmen: 1

Gebruiker Hendrik Martens

Eigenaar, met mettyn eysis, voor 3/20 Jochem Eysis

Eigenaar voor 13/60 De heer Augustinus Lycklama â Nijeholt oud-grietman over Opsterland

Eigenaar voor 1/6 Eyse Niers

Eigenaar Mettyn Eysis

Eigenaar voor 1/6 Eyse Renkis

Eigenaar Eltyn Roelofs

Eigenaar, met eltyn roelofs, voor 3/10 Frouke Roelofs

---

Het Stemcohier 1698 meldt:

Ooststellingwerf, Locatie: Elsloo, Stemnr.: 30, Aantal stemmen: 1

Eigenaar Wybe Rinckes

Eigenaar voor 13/60 Jutte Egberts

Eigenaar, met wybe rinckes, voor 1/6 Eyse Rinckes

Eigenaar voor 1/10, gebruiker voor 't geheel Roelof Jochems

Eigenaar voor 3/20 Eyse Jochems

Eigenaar voor 1/6; uit naam van zijn kind Nier Remmelts

Eigenaar voor 1/5 Jannes Jochems

---

Een Eize Jochems, maar niet perse dezelfde, komt ook voor in Weststellingwerf. In 1698 bij Sonnega 21 en Peperga 19. In 1728 bij Peperga 19 en Steggerda 25.

---

Een Eize Rinkes trouwt en laat vijf kinderen dopen in Nijelamer en Wolvega en/of Sonnega.

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde, datum: 24-04-1699 Plaats: Wolvega Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Eyse Rinckes wonende te Sonnega, Bruid Marie Dirks wonende te Sonnega

Kinderen:

1. Vrouckjen geboren te Sonnega, ged. 31-12-1699 Nijelamer. Vader Eijse Rinkes

2. Renke geboren te Sonnega, ged. 02-04-1701 Wolvega. Vader Eijse Rinkes

3. Hendrick geboren te Sonnega, ged. 17-08-1704 Wolvega. Vader Eijse Rinkes

4. Egbert geboren te Wolvega 06-05-1708 Wolvega en Sonnega. Vader Eijse Rinkes

5. Roelof geboren te Wolvega 08-07-1714 Wolvega en Sonnega. Vader Eijse Rinkes

---

FORUMDISCUSSIE OVER JOCHUM EITES

---

Tenslotte is er in 2009 nog een forumdiscissie geweest, onder de titel "Herkomst Jochum Eites en Sybrig Jelles wonende te Oudehaske", maar deze biedt geen aanknopingspunter voor ons onderwerp.

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=3201&start=0.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin