DE R.K. FAMILIE NIJHOUT

Datum 29-4-2017

1. INLEIDING

In 2004 koop ik de publicatie "Genealogie familie Nijhout", opgesteld door de heer H.G. (Henk) Nijhout in Den Haag. Een aantal jaren eerder heb ik de aankondiging gezien in Genealogie, de periodiek van het CBG. [H.G. Nijhout, Genealogie familie Nijhout, 's-Gravenhage 1996; adres samensteller in: Genealogie-CBG 4 (1998), nr. 4, p 107.]. Ik krijg de inmiddels 3e druk die verscheen in september 1999.

Henk Nijhout beschrijft de twee familie Nijhout die er zijn. De rooms-katholieke, die ik zelf liet beginnen met Mannes Nijhout, de smid uit Ommen en de protestantse familie, die ik liet beginnen met Melis Berends uit Nijeholtwolde.

De rooms-katholieke familie introduceert Henk als volgt: "In de periode 1640-1650 wordt in het Friese land geboren: Hendrick Fijts (of Feijts, Fijets, Fijtes). Van de steden, grietenijen en kerkdorpen waar nog doop- en trouwboeken uit die tijd aanwezig zijn, kon de geboorte van Hendrick niet getraceerd worden."


2. AANVULLINGEN

Met genoegen kan ik laten weten, dat ik een aanvulling op zijn stamboom kan geven.

Op de site van de Mormonen kwam ik een aantal jaren daarvoor tegen Johannes Feijenis Nijholt, die op 26-09-1670 te Franeker getrouwd zou zijn met Trijntie Scheltes. Ik had toen al het gevoel dat deze Johannes een verwant kon zijn, gezien de datum mogelijk een broer van de stamvader van Henk Nijhout.

Net in die tijd ook kwamen de huwelijken vóór 1811 gesloten in Friesland, online doorzoekbaar op de site van Tresoar.

Ik vond de volgende huwelijksinschrijvingen:

- Ondertrouwregister Gerecht Franeker. Proclamatie van 13-08-1677. Man Johannes Feionis Nijhout, Harlingen Vrouw Trijntie Scheltes Wiglama, Franeker. NB notaris.

- Trouwregister Hervormde gemeente Franeker: Attestatie afgegeven 26-09-1670. Man Johannes Feyonis Nijholt, Harlingen Vrouw Trijntie Scheltes Wiglama, Franeker. NB notaris, procureur postilant.

- Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen: Bevestiging huwelijk van 28-09-1670. Man Johanes Nyholt, Harlingen Vrouw Trintie Schelteis Wyglama, Franeker. NB notaris.

Er komen veel meer Trijntje Scheltes voor, zodat niet duidelijk of zij voor de tweede keer getrouwd is.

Ik denk dat Johannes een broer is van de "ongelukkige Hendrick."

Johannes zal als notaris werk voldoende hebben gehad, want in 1644 was de admiraliteit overgeplaatst van Dokkum naar Harlingen.


Een eerdere vondst was een huwelijk van een mejuffrouw Nijholt, die een dochter van deze Johannes kunnen zijn.

- Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden: Ondertrouw van 15-06-1699. Man Joannes Babtist Woerdt Vrouw Meynuw Joannis Nijholt, Leeuwarden. NB hij is ruiter.

- Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden: Bevestiging huwelijk van 03-08-1699. Man Joannes Babtist Woerdt Vrouw Meynuw Joannis Nijholt, Leeuwarden. NB gehuwd in de Galileeër kerk.

Inmiddels weten we van drie kinderen:

Doopboek Herv. gem. Leeuwarden

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 04-10-1702 Plaats: Leeuwarden

Dopeling Louwerens Vader Johannes Woerdt


Doopboek Herv. gem. Leeuwarden

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 26-11-1704 Plaats: Leeuwarden

Dopeling Laurentius Vader Johannes Woerdt


Doopboek Herv. gem. Leeuwarden

Bron: DTB Dopen S oort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 15-09-1719 Plaats: Leeuwarden

Dopeling Jacobus Vader Johannes Woerdt


In Harlingen verwachtte ik ook dopen van kinderen van Johannes te vinden. Dat zijn er vijf.


Doopboek Herv. gem. Grote Kerk Harlingen

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 10-03-1672 Plaats: Harlingen

Dopeling Schelte Vader Johannis Feyes Moeder Tryntie Scheltes


Doopboek Herv. gem. Grote Kerk Harlingen

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 10-09-1673 Plaats: Harlingen

Bijzonderheden: Doop in de Westerkerk

Dopeling Albartus Vader Johannes Nyholt Moeder Tryntie Scheltes Wyglema


Doopboek Herv. gem. Grote Kerk Harlingen

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 09-07-1675 Plaats: Harlingen

Bijzonderheden: Doop in de Westerkerk

Dopeling Meinuke Vader Johannes Niholdt Moeder Tryntie Wyglemme


Doopboek Herv. gem. Grote Kerk Harlingen

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 06-07-1677 Plaats: Harlingen

Dopeling Geertje Vader Johannes Niholt Moeder Tryntje Scheltes


Doopboek Herv. gem. Grote Kerk Harlingen

Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 20-03-1681 Plaats: Harlingen

Dopeling Jancke Vader Johannis Nyholt (notaris) Moeder Trintie Scheltes


3. EEN STAP VERDER TERUG IN DE TIJD

Verder zoekend denk ik ook de ouders van Johannes te hebben gevonden.

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen. Bevestiging huwelijk van 11-07-1645. Man Feye Johannis, Nijeholtpade Vrouw Fedtie Lammerst, Harlingen. NB hij van "Nijhoupee".

Daarmee denk ik dat de naam Nijhout ook verklaard kan worden. Velen die daar woonden of hebben gewoond, ook mijn eigen voorouders, noemden zich Nijholt omdat zij uit dat dorp afkomstig waren. Ook de familie Lycklama à Nijeholt ontleende haar tweede naamdeel aan het dorp., waar ze een stins Friesburg bewoonden.

Er is nog een huwelijk te melden:

- Trouwregister Gerecht Weststellingwerf. Bevestiging huwelijk van 09-12-1641, Weststellingwerf. Man Feie Jannis Vrouw Frouckien Jans, Sonnega.


4. ANDERE WEBSITES

Dan is er nog de uiterst informatieve en rijke site Mpaginae.

Daar vind je o.a. de Naamlijst van Notarissen in Friesland 1606-1850. Bron: J. van Leeuwen, Matricula Notariorum. Prov. Bibl. Frl. - Hs 1481 / Stedelijke Bibliotheek. B290 (=Cat. Visscher C 125) resp. S. Koopmans, Het notariaat in Friesland vóór 1811, Leeuwarden 1883.

En daarin komt voor: 1 maart 1670 Joannis Feionis >> Nicoll. Johannes Feionis komt hier voor met de familienaam Nicoll, maar ik neem aan dat uit het handschrift de naam onjuist is overgenomen. Als je voor de c een e invult en voor de tweede l een t, krijg je "Nieolt". Inmiddels is de website aangepast en staat er "Niholt". Zie https://www.mpaginae.nl/Notarissen/1606_36.htm 


Een andere belangrijke site is Wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen, https://www.kleinekerkstraat.nl/ 

Hoofdvorm     schrijfvorm     beroep hoedanig    adres    pand    jaar    boek    folio 

NIJHOLT, JOHANNES niholt, joannes koper Voorstraat 38           1671 240 66v

NIJHOLT, JOHANNES niholt, joannes koper Grote Kerkstraat 28 1672 240 102r

NIJHOLT, JOHANNES niholt, joannes koper                                   1679 241 50r

NIJHOLT, JOHANNES niholt, joannes koper                                   1681 241 146v

NIJHOLT, JOHANNES niholt, joannes koper                                   1681 241 153v

NIJHOLT, MELLE niholt, melle bieder Spekmarkt 6                         1712 245 4va

NIJHOLT, MELLE FEIES nijholt, melle feyes koper Rozengracht nz 1705 244 298r


In Harlingen zijn de volgende dopen te vinden

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 10-12-1713 Soort akte: bevestiging huwelijk Bruidegom Willem Mellis Nyholt wonende te Harlingen Bruid Antie Jacobs wonende te Harlingen

Deze Willem Melles lijkt een zoon van Melle Feies, die een broer van onze Johannes zal zijn.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 23-08-1711 Soort akte: attestatie afgegeven

Bijzonderheden: getrouwd te Pietersbierum?

Bruidegom Siberen Lamberts Niholt wonende te Harlingen Bruid Trijntie Ewerts wonende te Harlingen

Deze kunnen we nog niet plaatsen.


De derde site is van Simon Wierstra.

WIGLAMA/WIGLEMA 

Deze familie wordt uitgebreid op internet beschreven, zie https://www.simonwierstra.nl/WIG.htm  

Een fragment:

Uit het huwelijk van Schelte en Geertje:

3. Tryntje Scheltes Wiglama, gedoopt Franeker 7 feb 1649, overleden na 1706.

Van haar en haar man worden 5 kinderen gedoopt te Harlingen n.l. Schelte op 10-3-1672,Albartus op 10-9-1673,Meineke op 9-7-1675,Geertje op 6-7-1677 en Jancke op 20-3-1681.

Zij komt met haar moeder op 18-10-1684 als lidmaten van Harlingen naar Franeker.

Zij komt zelf op 13-6-1706 als lidmaat van Leeuwarden naar Franeker.

Tryntje is in ondertrouw gegaan Franeker 13 aug 1670, gerecht met Johannes Feyes Nijhout, ook Nijholt, notaris te Harlingen.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin