NIEUWS 

Hier alvast een aanvulling voor de pagina DE FAMILIE EIZE JOCHEMS UIT NIJEHOLTWOLDE.

In 1814 verschijnt Klaas Roelofs Bakker voor notaris Ate Reitzes Attema in Wolvega.

Klaas is huisman te Vinkega, 17 jaar oud en komt met zijn voogd Jan Arjen Bijl, arbeider te Wolvega.

Klaas en Jelle Klazen Kelder, arbeider te Ter Idzard, 40 jaar, komen overeen, dat Jelle intreedt in de Landmilitie voor nr. 402, voor een tijd van vijf jaar vanaf de dag van indiensttreding. Jelle ontvangt daarvoor f. 210, waarvan hij f. 10 al heeft ontvangen en de rest wordt betaald bij indienstreding. Hij krijgt f. 40 als hij niet in dienst hoeft te treden of als Klaas ongeschikt is voor de dienst.

De akte wordt op 19 januari 1814 's middags om drie uur ondertekent door twee getuigen, namelijk Rindert Jans Postma en Jan Reinders Smit, arbeiders te Wolvega. Jelle tekent niet, want hij kan niet schrijven.

Een relatief kleine familie Nijholt stamt af van Boele Roelofs, die in de 18e eeuw in Nijeholtpade woont. Op verschillende genealogische forums is uitgebreid gediscussieerd over zijn herkomst. Ik heb een uitgebreide samenvatting van die discussie en van het nader onderzoek naar mogelijk voorgeslacht gemaakt.

Van 2005 had ik ook al een genealogische pagina. De bedoeling was indertijd om zowel genealogieën van de verschillende families met de naam Nijholt (en variante namen als Nijhout, Nieuwenhout, Nuhout) te publiceren, als verhalen over afzonderlijke mensen. Ik opende toen met een stamreeks van de acteur Willem Nijholt, die in 2005 zijn zeventigste...

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin