Deel 1b De herkomst van Boele Roelofs te Nijeholtpade

Datum: 7-8-2017

DE HERKOMST VAN BOELE ROELOFS TE NIJEHOLTPADE

1. Inleiding

2. De drie gezinnen van Lourens Jans, waaronder kind Jebbigje Lourens

3. De kinderen van Boele Roelofs en Jebbigje Laurens


3. De kinderen van Boele Roelofs en Jebbigje Laurens

---

1. LOURENS BOELEN

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 19-05-1793 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Louwrens Boelen wonende te Nijeholtpade, Bruid Antje Martens wonende te Oldeholtpade

---

Overlijdensakte Overlijdensregister 1827

Overlijdensakte 03-08-1827

Overledene Lourens Boelen Brandsma 61 jaar oud overleden op 02-08-1827. Diversen: gehuwd

---

Memories kantoor Gorredijk

Memories van successie Gorredijk

Bijzonderheden: Filmnummer: 93

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Lourens Boelen Brandsma overleden op 02-08-1827 wonende te Oldeholtpa.

huisman; vader van Boele, arbeider, Marten, huisman, Jebbigje, Anne, Wybe, Jochem en Zwaantje Lourens Brandsma, de laatste 5 dienstbaar.

---

Overlijdensregister 1827 Weststellingwerf

Overlijdensakte 01-12-1827

Overledene Antje Martens 58 jaar oud overleden op 30-11-1827. Diversen: weduwe

Vader Marten Lourens, Moeder Zwaantje

---

Memories kantoor Gorredijk

Memories van successie Gorredijk

Bijzonderheden: Filmnummer: 93

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Antje Martens overleden op 20-11-1827 wonende te Oldeholtpa

boerin; wed. Lourens Boelen Brandsma; moeder van Boele, Marten, te Nijholtpa, Jebbigje, Anne, Wybe, Jochem en Zwaantje Lourens Brandsma.

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Inschrijving lidmaten. Bijzonderheden: Op 22 mei 1803 belijdenis

Man: Lourens Boelen, Vrouw: Antje Martis

---

Wolvega, Ter Idzard, Nijeholtpade, Oldeholtpade, Nijeholtwolde, Oldeholtwolde

Naamsaanneming 1811. Plaats: Wolvega

Ingeschreven Lourens Boelen Brandsma wonende te Oldeholtpade. Bijzonderheden: Kind(eren): Boele 16, Marten 15, Jebbigjen 12, Anne 9, Wybe 6, Jochem 4, Zwaantje 1

---

---

Notarieel archief Minuut-akten 1822

Notaris: Ate Reitzes Attema, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137043

Akte Notarieel archief12-06-1822. Soort akte: verkoping

Kerkvoogd en verkoper in kwaliteit Keimpe Nutterts Gouma wonende te Oldetrijne

Diversen: Ligging vastgoed: Weststellingwerf, Bedrag: opbrengst fl. 559, grasgewas op wortel in 19 percelen

Kerkvoogd en verkoper in kwaliteit Feike Roelofs Hogeterp wonende te Oldetrijne

Koper Lourens Boelen Brandsma wonende te Oldeholtpa

Diversen: en anderen

Minuut-akten 1822, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137011, aktenummer 00069

---

Notarieel archief Minuut-akten 1823, aktes 1824

Notaris: Ate Reitzes Attema, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137043

Akte Notarieel archief 01-10-1824. Soort akte: verhuring

Verhuurder Wybe Jans Nijholt wonende te Wolvega

Diversen: en anderen

Ligging vastgoed: Nijeholtpade, Bedrag: huursom fl. 190 per jaar, een zathe met land, huis en schuur c.a.

Huurder Marten Lourens Brandsma wonende te Blesdijke

Borg Lourens Boelen Brandsma wonende te Oldeholtpade

Minuut-akten 1823, aktes 1824, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137012, aktenummer 00095

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Boele geboren op 18-03-1794 te Oldeholtpade, ged. 23-03-1794, Vader Lourens Boelen, Moeder Antje Martens

---

Huwelijksregister 1819 Weststellingwerf

Huwelijksakte 15-12-1819

Bruidegom Boele Lourens Brandsma 25 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Hendrikjen Andries. Vader van de bruidegom Lourens Boeles Brandsma, Moeder van de bruidegom Antje Martens Kuperus 27 jaar oud geboren te Noordwolde, Vader van de bruid Andries Luiten Kuperus, Moeder van de bruid Hantjen Hendriks

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Op 31 maart 1823 belijdenis. Op 11 november 1840 vertrokken naar Makkinga

Lidmaat Boele Louwrens Bransma

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Makkinga, Elsloo en Langedijke

Bijzonderheden: Op 14 november 1840 ingekomen van Oldeholtpade

Man: Boele Louwrends Bransma, Vrouw: Hendrikje Anders Kuiperus

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl

Bijzonderheden: In mei 1850 lidmaat te Noordwolde

Man: Boele Laurents Brandsma, Vrouw: Hendrikje Andries Kuperus

---

Rol van strafzaken

Bron: Rolboeken arr. Rechtbanken. Datum: 14-09-1847 Plaats: Heerenveen

Gedaagde Hendrikje Kuperus wonende te Noordwolde

Diversen: huisvrouw van Boele Lourens Brandsma

Betr. poging tot diefstal van aardappelen. Vrijgesproken, de kosten te dragen door den staat

---

Bron: Rolboeken arr. Rechtbanken. Datum: 29-11-1864 Plaats: Heerenveen

Gedaagde Hendrikje Andries Kuperus wonende te Noordwolde

Diversen: vrouw van Boele Lourens Brandsma

Betr. diefstal van boekweit. Correctionele gevangenzetting van drie dagen.

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Marten geboren op 20-12-1796 te Oldeholtpade, ged. 26-02-1797 Wolvega, Vader Lourens Boelen, Moeder Antje Martens

---

Doopboek Herv. gem. Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde

2. Dopeling Marten geboren op 20-12-1796 te Oldeholtpade, ged. 26-02-1797 Wolvega en Sonnega, Vader Laurens Boelen, Moeder Antje Martens

---

Huwelijksregister 1822 Weststellingwerf

Huwelijksakte 08-05-1822

Bruidegom Marten Lourens Brandsma 25 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Jantjen Jannes Voetberg 24 jaar oud geboren te Oldelamer. Vader van de bruidegom Lourens Boelen Brandsma, Moeder van de bruidegom Antje Martens, Vader van de bruid Jannes Broers Voetberg, Moeder van de bruid Klaaske Sibles

---

Huwelijksregister 1850 Weststellingwerf

Huwelijksakte 18-01-1850

Bruidegom Marten Lourens Brandsma 53 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Harmentjen Hendriks Stuiver 46 jaar oud geboren te Sintjohannesga. Vader van de bruidegom Lourens Boelen Brandsma, Moeder van de bruidegom Antje Martens. Vader van de bruid Hendrik Arends Stuiver, Moeder van de bruid Jantje Jans

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

3. Dopeling Jebbigje geboren op 11-05-1799 te Oldeholtpade, ged. 19-05-1799, Vader Lourens Boelen, Moeder Antje Martens

---

Huwelijksregister 1828 Weststellingwerf

Huwelijksakte 07-05-1828

Bruidegom Dirk Sjerps de Vries 32 jaar oud geboren te Sonnega, Bruid Jebbigje Lourens Brandsma 28 jaar oud geboren te Oldeholtpade. Vader van de bruidegom Sjerp Gabes de Vries, Moeder van de bruidegom Antje Derks Jonkman. Vader van de bruid Louren Boelens Brandsma, Moeder van de bruid Antje Martens

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

4. Dopeling Anne geboren op 12-07-1802 te Oldeholtpade, ged. 25-07-1802 Oldeholtpade

Vader Lourens Boelen, Moeder Antje Martens

---

Huwelijksregister 1836 Weststellingwerf

Huwelijksakte 22-06-1836

Bruidegom Anne Lourens Brandsma 33 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Femmigje Johannes van der Molen 29 jaar oud geboren te Sonnega. Vader van de bruidegom Lourens Boelen Brandsma, Moeder van de bruidegom Antje Martens. Vader van de bruid Johannes Sytses van der Molen, Moeder van de bruid Jantjen Sjerps

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

5. Dopeling Boele geboren op 13-01-1805, ged. 27-01-1805, Vader Lourens Boelen, Moeder Antje Martens

---

Dit moet zijn Wijbe. Doorgegeven aan Alle Friezen.

---

Huwelijksregister 1835 Weststellingwerf

Huwelijksakte 16-04-1835

Bruidegom Wybe Lourens Brandsma 30 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Reinsje Jacobs Tjallinga 24 jaar oud geboren te Oldeholtwolde. Vader van de bruidegom Lourens Boelen Brandsma, Moeder van de bruidegom Antje Martens. Vader van de bruid Jacob Tjallinga, Moeder van de bruid Gatske van der Molen

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

6. Dopeling Jochem geboren op 30-09-1807, ged. 11-10-1807 Oldeholtpade, Vader Lourens Boelen, Moeder Antje Martens

---

Huwelijksregister 1838 Weststellingwerf

Huwelijksakte 07-11-1838

Bruidegom Jochum Lourens Brandsma 31 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Antjen Hates Douma 24 jaar oud geboren te Vinkega. Vader van de bruidegom Lourens Boelen, Moeder van de bruidegom Antje Martens. Vader van de bruid Hate Martens Douma, Moeder van de bruid Jantjen Wybes

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

7. Dopeling Zwaantje geboren op 17-08-1810, ged. 16-09-1810, Vader Lourens Boelen Brandsma, Moeder Antje Martens

---

Huwelijksregister 1835 Weststellingwerf

Huwelijksakte 04-11-1835

Bruidegom Hendrik Luitzens de Vries 23 jaar oud geboren te Blesdijke, Bruid Zwaantje Lourens Brandsma 25 jaar oud geboren te Oldeholtpade. Vader van de bruidegom Luitzen Gialts de Vries, Moeder van de bruidegom Antjen Jannes Bijker. Vader van de bruid Lourens Boelen Brandsma, Moeder van de bruid Antje Martens

---

2. AAFJE BOELEN

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 02-03-1794 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk. Bruidegom Hanne Lykles wonende te Nijeholtpade, Bruid Aefjen Boelen wonende te Nijeholtpade

---

Overlijdensregister 1840 Weststellingwerf

Overlijdensakte 28-12-1840

Overledene Aafje Boelen 72 jaar oud overleden op 27-12-1840. Diversen: weduwe

---

Memories kantoor Gorredijk

Memories van successie Plaats: Gorredijk

Bijzonderheden: Filmnummer: 97

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Aafje Boelen overleden op 27-12-1840 wonende te Noordwolde

72 jr (geboren Oldeholtpa 4/3/1768); weduwe; moeder van Jochem, boer Boyl, Grietje (vrouw van Roelof Jans van Kampen, arbeider), Jebbigje (vrouw van Rinke Jacobs Slot, idem aldaar) en Jantje Hannes Kalverboer (vrouw van Jannes Jacobs Zeepvat, timmerman).

---

Overlijdensregister 1824 Weststellingwerf

Overlijdensakte 13-02-1824

Overledene Hanne Lykels Klaverboer 57 jaar oud overleden op 12-02-1824. Diversen: gehuwd

Vader Lykel Hannes, Moeder Grietje Pieters
---

Memories kantoor Gorredijk

Memories van successie Plaats: Gorredijk

Bijzonderheden: Filmnummer: 92

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Hanne Lykels Klaverboer overleden op 12-02-1824 wonende te Oldeberkoop.

man van Aafje Boelen, boerin; vader van Jochem, boerenzoon, Antje, Jebbigje, Grietje (vrouw van Roelof Jans Kampen, arbeider Noordwolde) en minderjarige Jantje Hannes Klaverboer.

---

Oldeberkoop, Nijeberkoop, Elsloo, Makkinga, Appelscha, Langedijk, Boijl; Oosterwolde: Oosterwolde, Donkerbroek, Haule, Haulerwijk, Fochteloo

Naamsaanneming 1811 Oldeberkoop

Ingeschreven Hanne Lykles Klaverboer wonende te Oldeberkoop

Bijzonderheden: Kind(eren): Jochem 17, Lykle 7, Grietje 15, Jebbigje 12, Antien 9, Jantien 4

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Jochem geboren op 07-02-1794 te Nijeholtpade, ged. 02-03-1794 Oldeholtpade. Vader

Hanne Lijkles, Moeder Aatje Boelen

---

Huwelijksregister 1830 Weststellingwerf

Huwelijksakte 19-05-1830 Bruidegom Jochem Hannes Klaverboer 36 jaar oud geboren te Nijeholtpade, Bruid Jeltje Tjeerds Holtrop 20 jaar oud geboren te Noordwolde. Vader van de bruidegom Hanne Lykels Klaverboer, Moeder van de bruidegom Aafje Boelen. Vader van de bruid Tjeerd Wessels Holtrop, Moeder van de bruid Aafjen Jans Holtrop

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

2. Dopeling Grietie geboren op 05-04-1796 te Oldeberkoop, ged. 17-04-1796 Oldeberkoop

Vader Hanne Lykels, Moeder Aafie Boeles

---

Huwelijksregister 1819 Weststellingwerf

Huwelijksakte 24-03-1819.

Bruidegom Roelof Jans van Kampen 22 jaar oud geboren te Steenwijkerwold, Bruid Grietjen Hannes Klaver 22 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Vader van de bruidegom Jan van Kampen, Moeder van de bruidegom Frerikje Alberts. Vader van de bruid Hanne Lykles Klaver, Moeder van de bruid Aafje Boelen

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

3. Dopeling Jebbegien geboren op 02-03-1799 te Oldeberkoop, ged. 17-03-1799 Oldeberkoop

Vader Hanne Lykels, Moeder Aafie Boeles

---

Huwelijksregister 1830 Ooststellingwerf

Huwelijksakte 16-05-1830 Bruidegom Rink Jacobs Slot 23 jaar oud geboren te Zandhuizen (Weststellingwerf), Bruid Jebbegien Hannes Klaverboer 31 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Vader van de bruidegom Jacob Folkerts Slot, Moeder van de bruidegom Lammigjen Klaasen Hof. Vader van de bruid Hanne Lykels Klaverboer, Moeder van de bruid Aafien Boelen Klaverboer

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

4. Dopeling Antien geboren op 11-01-1802 te Oldeberkoop, ged. : 17-01-1802 Oldeberkoop

Vader Hanne Lykels, Moeder Aafie Boeles

---

Overlijdensregister 1824 Ooststellingwerf

Overlijdensakte 30-09-1824

Overledene Antje Hannes Klaverboer 22 jaar oud overleden op 27-09-1824. Diversen: ongehuwd

Vader Hanne Lykeles Klaverboer, Moeder Aafjen Boelen

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

5. Dopeling Lijkel geboren op 26-09-1804 te Oldeberkoop, ged. 07-10-1804 Oldeberkoop

Vader Hanne Lykels, Moeder Aafie Boeles

---

Overlijdensregister 1814 Oldeberkoop

Overlijdensakte 02-04-1814

Overledene Lykel Hannes Klaverboer 9 jaar oud overleden op 31-03-1814, Vader Hanne Lykels, Moeder Aaltjen Boelen

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

6. Dopeling Jantje geboren op 05-02-1807 te Oldeberkoop, ged. 01-03-1807 Oldeberkoop

Vader Hanne Lykels, Moeder Aafie Boeles

---

Huwelijksregister 1830 Oostststellingwerf

Huwelijksakte 16-05-1830 Bruidegom Jannis Jacobs Zeevat 21 jaar oud geboren te Peperga (Weststellingwerf), Bruid Jantje Hannes Klaverboer 23 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Bijzonderheden: Bruidegom ondertekent met "Zeepvat". Vader van de bruidegom Jacob Jannis Zeevat, Moeder van de bruidegom Wiggertje Wijerts van der Molen. Vader van de bruid Hanne Lykels Klaverboer, Moeder van de bruid Aafje Boelen Klaverboer

---

3. JANTJE BOELEN

---

In het Stamboomforum Wie kan me helpen aan geb,overl +ouders van Albert Alberts Postma en Jantje Boeles Nijholt, komen nog enkele hier niet vermelde gegevens voor.

https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/13038/0/wie_kan_me_helpen_aan_geboverl_ouders_van_albert_alberts_postma_en_jantje_boeles_nijholt 

Het betreft:

a. Huwelijk Frederik Jans Wolterink en Geertje Alberts Postma, 24-10-1832 (moet zijn 1830) Schoterland (akte 52) Geertje, geb./ged. Oldeholtpade 11 juni/6 juli 1806. Albert Alberts Postma, 58 jaren, arbeider overl. 1 sept. 1827 wonende Idzart, geb. De Eeze zn. van Albert Kornelis en Roelofje Everts (ook blijk, bijl. 1830)

Toevoeging: De Eeze ligt in Overijssel, voor doopboek zie Steenwijkerwold.

b. Er zijn gepubliceerde genealogieën Postma bij Tresoar over in ieder geval twee afzonderlijke families in 3 boeken. Een ander forumlid noemt zelfs 16 stuks.

c. Albert is gedoopt op 26 januari 1769, zoon van Albert Cornelis en Roelofien Eeverts en is door de Moeij van dit kind ten doop gehouden, daar de vader was overleden, wonende in de heerlijkeid Eeze. Aldus het doopboek ref. Steenwijkerwold.

Vader Albert Cornelis is dus overleden na maart 1768 en voor 26 januari 1769.

---

Het huwelijk is niet gevonden in Friesland, want ze trouwen in Steenwijkerwold:

01-05-1791 Albert Alberts jm De Eese Jantjen Boelen jd De Eese

https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/steenwijkerwold/steenwijkerwold_index-ref-trouwen-1790-1795.pdf

En daar wordt ook geboren:

27-08-1791 Roelovjen Alberts - Albert Alberts - Jantjen Boelen - Tuk

https://www.vpnd.nl/bronnen/ov/steenwijkerwold/steenwijkerwold_index-ref-dopen-1723-1796.pdf 

---

Overlijdensregister 1827

Overlijdensakte 03-09-1827

Overledene Albert Alberts Postma 58 jaar oud overleden op 01-09-1827. Diversen: gehuwd

---

Overlijdensregister 1845

Overlijdensakte 03-03-1845

Overledene Jantje Boeles 73 jaar oud overleden op 02-03-1845. Diversen: weduwe

---

Wolvega, Ter Idzard, Nijeholtpade, Oldeholtpade, Nijeholtwolde, Oldeholtwolde

Naamsaanneming 1811 Plaats: Wolvega

Ingeschreven Albert Alberts Postma wonende te Nijeholtpade

Bijzonderheden: Kind(eren): Roelofje 20, Oudeholtpade, Boele 14, Jebbigjen 11, Albert 9, Anne 7, Geertjen 3

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: In 1816 belijdenis

Lidmaat Jantje Boelen

---

Notarieel archief Minuut-akten 1814-1816

Notaris: Reitze Attema, Kantoor: Wolvega III, Repertoire: 139005

Akte Notarieel archief: 31-03-1814. Soort akte: verhuring

Verhuurder Grietje Jelles wonende te Nijeholtwolde. Diversen: en anderen

Ligging vastgoed: Nijeholtpade, Bedrag: huursom fl. 94, zaaigoed

Huurder Albert Alberts Postma wonende te Nijeholtwolde. Diversen: en anderen

Minuut-akten 1814-1816, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 139003, aktenummer 00200

---

Notarieel archief Minuut-akten 1814-1816

Notaris: Reitze Attema, Kantoor: Wolvega III, Repertoire: 139005

Akte Notarieel archief: 06-11-1815. Soort akte: obligatie

Schuldenaar Albert Alberts Postma wonende te Nijeholtpade. Diversen: gehuwd met Jantjen Boeles

Bedrag: kapitaal fl. 1201

Schuldeiser Dido Cecilia van Echten wonende te Minnertsga. Diversen: gehuwd met en bijgestaan door Carel Emilius Els Collot d'Excury

Minuut-akten 1814-1816, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 139003, aktenummer 00284

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. inschrijving doop

Vader Albert Alberts, Moeder Jantje Boelen

Is dit Roelofje , geb. ca. 1791?

---

Huwelijksregister 1817 Weststellingwerf

Huwelijksakte 14-05-1817. Bruidegom Jan Jans Kallenkoot 20 jaar oud geboren te Noordwolde, Bruid Roelofjen Alberts Postma 25 jaar oud geboren te Steenwijkerwold. Vader van de bruidegom Jan Jans Kallenkoot, Moeder van de bruidegom Jantjen Jans. Vader van de bruid Albert Alberts Postma, Moeder van de bruid Jantjen Boelen

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Jibbechje geboren op 22-08-1793 te Nijeholtpade, ged. 01-09-1793 Oldeholtpade

Vader Albert Alberts, Moeder Jantje Boelen

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

3. Dopeling Albertje geboren op 13-12-1795 te Nijeholtpade, ged. 20-12-1795 Oldeholtpade

Vader Albert Alberts, Moeder Jantje Boelen

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

Bijzonderheden: Is niet West Stellingwerf

4. Dopeling Boele geboren op 31-05-1797 te Nijeholtpade, ged. 02-07-1797 Oldebercoop

Vader Albert Alberts, Moeder Jantje Boelen

---

Huwelijksregister 1819 Weststellingwerf

Huwelijksakte 16-06-1819 Bruidegom Boele Alberts Postma 22 jaar oud geboren te Nijeholtpade, Bruid Wytske Klazes van der Hoef 21 jaar oud geboren te Makkinga. Vader van de bruidegom Albert Alberts Postma, Moeder van de bruidegom Jantjen Boelen. Vader van de bruid Klaas Louwrens van der Hoef, Moeder van de bruid Harmtje Geerts

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

5. Dopeling Jebbigje geboren op 03-09-1800 te Nijeholtpade, ged. 08-09-1800 Oldeholtpade

Vader Albert Alberts, Moeder Jantje Boelen

---

Huwelijksregister 1818 Weststellingwerf

Huwelijksakte 01-07-1818. Bruidegom Marten Roelofs Berkenbos 25 jaar oud geboren te Sonnega, Bruid Jebbigjen Alberts Postma 17 jaar oud geboren te Nijeholtpade. Vader van de bruidegom Roelof Martens Berkenbos, Moeder van de bruidegom Grietje Wolters. Vader van de bruid Albert Alberts Postma, Moeder van de bruid Jantje Boelen

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

6. Dopeling Albert geboren op 28-07-1802 te Nijeholtpade, ged. 01-08-1802 Oldeholtpade

Vader Albert Alberts, Moeder Jantje Boelen

---

Huwelijksregister 1828 Weststellingwerf

Huwelijksakte 03-09-1828. Bruidegom Albert Alberts Postma 26 jaar oud geboren te Nijeholtpade, Bruid Grietje Jochems Oosterhof 23 jaar oud geboren te Noordwolde. Vader van de bruidegom

Albert Alberts Postma, Moeder van de bruidegom Jantje Boelen. Vader van de bruid Jochem Roelofs Oosterhof, Moeder van de bruid Sara Alberts

---

Huwelijksregister 1835 Weststellingwerf

Huwelijksakte 28-05-1835. Bruidegom Albert Alberts Postma 32 jaar oud geboren te Nijeholtpade, Bruid Grietien Hendriks Berkenbosch 27 jaar oud geboren te Noordwolde. Vader van de bruidegom

Albert Alberts Postma, Moeder van de bruidegom Jantje Boelen. Vader van de bruid Hendrik Pieters Berkenbosch, Moeder van de bruid Jantje Klazen de Boer

---

Huwelijksregister 1844 Weststellingwerf

Huwelijksakte 15-05-1844. Bruidegom Albert Alberts Postma 41 jaar oud geboren te Nijeholtpade, Bruid Jantjen Annes Vrind 25 jaar oud geboren te Noordwolde. Vader van de bruidegom Albert Alberts Postma, Moeder van de bruidegom Jantje Boelen. Vader van de bruid Anne Willems Vrind, Moeder van de bruid Grietje Pieters Oosterveld

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

7. Dopeling Anna geboren op 05-08-1804 te Nijeholtpade, ged. 19-08-1804

Vader Albert Alberts, Moeder Jantje Boelen

---

Huwelijksregister 1850 Weststellingwerf

Huwelijksakte 03-05-1850. Bruidegom Anne Alberts Postma 45 jaar oud geboren te Nijeholtpade, Bruid Luitje Johannes Hogeling 26 jaar oud geboren te Ter Idzard. Vader van de bruidegom Albert Alberts Postma, Moeder van de bruidegom Jantje Boelen. Vader van de bruid Johannes Johannes Hogeling, Moeder van de bruid Antje Beerends Elfrink

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

8. Dopeling Geertje geboren op 11-06-1806 te Nijeholtpade, ged. 06-07-1806

Vader Albert Alberts, Moeder Jantje Boelen

---

Huwelijksregister 1830 Schoterland

Huwelijksakte 24-10-1830. Bruidegom Frederik Jans Wolterink 26 jaar oud geboren te Wolvega (Weststellingwerf), Bruid Geertje Alberts Postma 24 jaar oud geboren te Nijeholtpade.

Vader van de bruidegom Jan Woltering, Moeder van de bruidegom Ida Fluitman

Bruidegom Frederik Jans Wolterink 26 jaar oud geboren te Wolvega (Weststellingwerf), Bruid Geertje Alberts Postma 24 jaar oud geboren te Nijeholtpade. Vader van de bruid Albert Alberts Postma, Moeder van de bruid Jantje Boeles Nijholt.

Bijzonderheden: Familienamen bruidegom en zijn vader zo vermeld in de akte

---

4. ROELOF BOELEN

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 26-05-1799 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk

Bruidegom Roelof Boelen wonende te Nijeholtpade, Bruid Wybigje Cornelis wonende te Nijeholtpade

---

Overlijdensregister 1827 Weststellingwerf

Overlijdensakte 03-02-1827

Overledene Roelof Boelen Nijholt 53 jaar oud overleden op 03-02-1827. Diversen: gehuwd

---

Overlijdensregister 1849

Overlijdensakte 03-04-1849.

Overledene Wybigje Kornelis Snijder 70 jaar oud overleden op 02-04-1849. Diversen: weduwe

---

Dagregister kantoor Oldeberkoop

Memories van successie Plaats: Oldeberkoop

Bijzonderheden: Filmnummer: 257

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Certificaat van onvermogen; 70 jr

Overledene Wybigje Kornelis Snijder overleden op 02-04-1849 wonende te Oldeholtpa

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

1. Dopeling Jebbegien geboren op 12-09-1799 te Oldeberkoop, ged. 29-09-1799 Oldeberkoop. Vader Roelof Boelen, Moeder Wijbegien Cornelis

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Jebbigje geboren op 16-10-1801 te Oldeholtpade, ged. 25-10-1801 Oldeholtpade. Vader Roelof Boelen, Moeder Wybigje Cornelis

---

Huwelijksregister 1827 Aengwirden

Huwelijksakte 01-10-1827. Bruidegom Durk Jacobs Jouwstra 24 jaar oud geboren te Wolvega (Weststellingwerf), Bruid Jebbigje Roelofs Nijhout 26 jaar oud geboren te Oldeholtpade (Weststellingwerf). Vader van de bruidegom Jacob Durks Jouwstra, Moeder van de bruidegom Rigtje Gosses de Groot. Vader van de bruid Roelof Boelens Nijhout, Moeder van de bruid Wybigje Cornelis

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

3. Dopeling Wemmegien geboren op 12-01-1804 te Oldeberkoop, ged. 22-01-1804 Oldeberkoop. Vader Roelof Boelen, Moeder Wijbegien Cornelis

---

Huwelijksregister 1828 Weststellingwerf

Huwelijksakte 09-07-1828. Bruidegom Kornelis Alberts Elzinga 25 jaar oud geboren te Noordwolde, Bruid Wemmigjen Roelofs Nijholt 24 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Vader van de bruidegom Albert Folkerts Elzinga, Moeder van de bruidegom Grietje Egberts Kluwer. Vader van de bruid Roelof Boelen Nijholt, Moeder van de bruid Wybigjen Kornelis Snijder

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

4. Dopeling Annegien geboren op 17-09-1808 te Oldeberkoop, ged. 30-10-1808 Oldeberkoop. Vader Roelof Boelen, Moeder Wijbegien Cornelis

---

Huwelijksregister 1833 Weststellingwerf

Huwelijksakte 26-04-1833. Bruidegom Jakob Alberts Elzinga 24 jaar oud geboren te Boijl, Bruid Annegien Roelofs Nijholt 24 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Vader van de bruidegom Albert Folkerts Elzinga, Moeder van de bruidegom Grietje Egberts Kluiver. Vader van de bruid Roelof Boelen Nijholt, Moeder van de bruid Wybigje Kornelis

---

Geboorteregister 1812 Wolvega

Geboorteakte 16-05-1812

5. Zoon Boele Nijholt geboren op 13-05-1812. Vader Roelof Boelen Nijholt, Moeder Wybigjen Kornelis

---

Huwelijksregister 1835 Weststellingwerf

Huwelijksakte 15-05-1835. Bruidegom Boele Roelofs Nijholt 23 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Aafke Klazes Ploegstra 21 jaar oud geboren te Oldeholtpade. Vader van de bruidegom Roelof Boelen Nijholt, Moeder van de bruidegom Wybigje Kornelis. Vader van de bruid Klaas Pieters Ploegstra, Moeder van de bruid Jantje Kornelis

---

Geboorteregister 1815 Wolvega

Geboorteakte 02-05-1815

6. Dochter Kornelisje Nijholt geboren op 30-04-1815. Vader Roelof Boelen Nijholt, Moeder Wybigje Kornelis

---

Geboorteregister 1819 Weststellingwerf

Geboorteakte 06-09-1819

7. Zoon Kornelis Nijholt geboren op 03-09-1819. Vader Roelof Boelen Nijholt, Moeder Wybegje Kornelis

---

4.1 BOELE ROELOFS NIJHOLT en AAFKE KLAZES PLOEGSTRA

---

Huwelijksregister 1835 Weststellingwerf

Huwelijksakte 15-05-1835. Bruidegom Boele Roelofs Nijholt 23 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Aafke Klazes Ploegstra 21 jaar oud geboren te Oldeholtpade. Vader van de bruidegom Roelof Boelen Nijholt, Moeder van de bruidegom, Wybigje Kornelis. Vader van de bruid Klaas Pieters Ploegstra, Moeder van de bruid Jantje Kornelis

---

---

Geboorteregister 1836

Geboorteakte 29-02-1836

1. Zoon Roelof Boeles Nijholt geboren op 28-02-1836. Vader Boele Roelofs Nijholt, Moeder Aafke Klazes Ploegstra. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeholtpade.

---

Overlijdensregister 1837

Overlijdensakte 25-05-1837

Overledene Roelof Boeles Nijholt 1 jaar oud overleden op 25-05-1837

---

Memories kantoor Gorredijk

Memorie van successie. Plaats: Gorredijk

Bijzonderheden: Filmnummer: 96

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Roelof Boelen Nijholt overleden op 25-05-1837 wonende te Oldeholtpa.

zoon van Boele Roelofs Nijholt, arbeider en Aafje Klazes Ploegstra.

---

Geboorteregister 1838 Weststellingwerf

Geboorteakte 07-05-1838

2. Zoon Roelof Boeles Nijholt geboren op 06-05-1838. Vader Boele Roelofs Nijholt, Moeder Aafjen Klazen Ploegstra. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeholtpade

---

Overlijdensregister 1917

Overlijdensakte 22-08-1917

Overledene Roelof Boeles Nijholt 79 jaar oud overleden op 21-08-1917. Diversen: weduwnaar

---

Geboorteregister 1841 Weststellingwerf

Geboorteakte 20-09-1841

3. Dochter Jantje Boeles Nijholt geboren op 19-09-1841. Vader Boele Roelofs Nijholt, Moeder Aafje Klazes Ploegstra. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeholtpade

---

Overlijdensregister 1841 Weststellingwerf

Overlijdensakte 22-10-1841

Overledene Jantje Boelen Nijholt 1 maand oud overleden op 22-10-1841

---

Memories kantoor Gorredijk

Memories van successie Plaats: Gorredijk

Bijzonderheden: Filmnummer: 98

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Certificaat van onvermogen; 1 mnd (geboren 19/9/1841).

Overledene Jantje Boelen Nijholt overleden op 22-10-1841 wonende te Oldeholtpa

---

Geboorteregister 1842 Weststellingwerf

Geboorteakte 15-09-1842

4. Dochter Jantje Boeles Nijholt geboren op 14-09-1842. Vader Boele Roelofs Nijholt, Moeder Aafje Klazes Ploegstra. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeholtpade

---

Overlijdensregister 1843 Weststellingwerf

Overlijdensakte 05-04-1843

Overledene Jantje Boelen Nijholt 6 maanden oud overleden op 05-04-1843

---

Memories kantoor Oldeberkoop

Memories van successie Plaats: Oldeberkoop

Bijzonderheden: Filmnummer: 256

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Certificaat van onvermogen; 6 mnd (geboren 14/9/1842).

Overledene Jantje Boelen Nijholt overleden op 05-04-1843 wonende te Oldeholtpa

---

Geboorteregister 1844 Weststellingwerf

Geboorteakte 14-06-1844

5. Zoon Meine Boeles Nijholt geboren op 14-06-1844. Vader Boele Roelofs Nijholt, Moeder Aafje Klazes Ploegstra. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeholtpade

---

Geboorteregister 1849 Weststellingwerf

Geboorteakte 02-02-1849

6. Dochter Jantje Nijholt geboren op 01-02-1849. Vader Boele Roelofs Nijholt, Moeder Aafje Klazen Ploegstra. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeholtpade

---

Overlijdensregister 1873 Weststellingwerf

Overlijdensakte 09-08-1873

Overledene Jantje Nijholt 24 jaar oud overleden op 09-08-1873. Diversen: ongehuwd

---

Geboorteregister 1854 Weststellingwerf

Geboorteakte 19-06-1854

7. Zoon Wiebe Nijholt geboren op 17-06-1854. Vader Boele Roelofs Nijholt, Moeder Aafje Klazes Ploegstra. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeholtpade

---

Overlijdensregister 1856 Weststellingwerf

Overlijdensakte 03-10-1856

Overledene Wiebe Boeles Nijholt 2 jaar oud overleden op 02-10-1856

---

4.2 MEINE BOELES NIJHOLT

Huwelijksregister 1879 Aktes 1/70 Weststellingwerf

Huwelijksakte 12-04-1879. Bruidegom Meine Boeles Nijholt 34 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Meintje Witteveen 23 jaar oud geboren te Hoornsterzwaag. Vader van de bruidegom Boele Roelofs Nijholt, Moeder van de bruidegom Aafje Klazes Ploegstra. Vader van de bruid Jan Minzes Witteveen, Moeder van de bruid Antje Jolkes Dol

---

Overlijdensregister 1939 Ooststellingwerf

Overlijdensakte 02-05-1939

Overledene Meine Nijholt 94 jaar oud overleden op 01-05-1939. weduwnaar van Meintje Witteveen

Vader Boele Roelofs Nijholt, Moeder Aafje Klazes Ploegstra

---

4.3 ROELOF BOELES NIJHOLT

Huwelijksregister 1879 Aktes 1/70 Weststellingwerf

Huwelijksakte: 10-05-1879. Bruidegom Roelof Boeles Nijholt 41 jaar oud geboren te Oldeholtpade, Bruid Jantjen Jans Oostra 42 jaar oud geboren te Nijetrijne. Vader van de bruidegom Boele Roelofs Nijholt, Moeder van de bruidegom Aafke Klazes Ploegstra. Vader van de bruid Jan Hendriks Oostra, Moeder van de bruid Marijke Johannes van der Molen

---

4.3.1 KORNELIS ROELOFS NIJHOLT

Huwelijksregister 1848

Huwelijksakte 13-04-1848. Bruidegom Kornelis Roelofs Nijholt 28 jaar oud geboren te Nijeholtpade, Bruid Immigje Jans Nijholt 23 jaar oud geboren te Vinkega. Vader van de bruidegom Roelof Boelen Nijholt, Moeder van de bruidegom Wybigjen Kornelis. Vader van de bruid Jan Wessels Nijholt, Moeder van de bruid Trijntje Jans Oosterkamp

---

NOTARIËLE AKTEN 1868-1916

1. Notarieel archief Minuut-akten 1868

Notaris: Jan Tobias de Haan, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137076

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 25-08-1868Soort akte: inventaris

Vermeld Antje Klazes Ploegstra (arbeidster) wonende te Noordwolde. Diversen: gehuwd met Roelof Ybeles Hoogeveen, arbeider

Bedrag: waarde actief fl. 1140, passief fl. 60

Vermeld Lammert Klazes Ploegstra (arbeider) wonende te Nieuwehorne. Diversen: weduwnaar van Antje Jacobs Jongsma, vader van en voogd over Klaasje en Annigje Lammerts Ploegstra

Vermeld Jantje Lammerts Ploegstra (dienstmeid) wonende te Oudehorne

Vermeld Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Vermeld Boele Roelofs Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade. Diversen: weduwnaar van Aafje Klazen Ploegstra, vader van en voogd over Jantje Boelen Nijholt

Vermeld Meine Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Vermeld Kornelis Klazen Ploegstra (arbeider) wonende te Eesveen

Vermeld Jacob Jans Lantinga (veehouder en landbouwer) wonende te Steggerda. Diversen: voogd over Zwaantje en Jantje, kinderen van wijlen het echtpaar Jan Jans Lantinga en Aaltje Klazes Ploegstra

Vermeld Jacob Jacobs Jongsma (arbeider) wonende te Katlijk. Diversen: toeziend voogd

Taxateur Bate Jans Kuiper (koopman) wonende te Wolvega

Minuut-akten 1868, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137054, aktenummer 00184

---

2. Notarieel archief Minuut-akten 1868

Notaris: Jan Tobias de Haan, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137076

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 29-09-1868Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden: Bijbehorende aktenummers: 00197

Verkoper Antje Klazes Ploegstra (arbeidster) wonende te Noordwolde

Diversen: gehuwd met Roelof Ybeles Hoogeveen, arbeider

Ligging vastgoed: Oldeholtpade, een zathe met land in 16 percelen

Verkoper Lammert Klazes Ploegstra (arbeider) wonende te Nieuwehorne. Diversen: weduwnaar van Antje Jacobs Jongsma, vader van en voogd over Klaasje en Annigje Lammerts Ploegstra

Verkoper Jacob Jacobs Jongsma (arbeider) wonende te Katlijk. Diversen: toeziend voogd

Verkoper Jantje Lammerts Ploegstra (dienstmeid) wonende te Oudehorne

Verkoper Jacob Lammerts Ploegstra (dienstknecht) wonende te Nieuwehorne

Verkoper Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Verkoper Boele Roelofs Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade. Diversen: weduwnaar van Aafje Klazen Ploegstra, vader van en voogd over Jantje Boelen Nijholt

Verkoper Meine Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Verkoper en provisionele koper Kornelis Klazen Ploegstra (arbeider) wonende te Eesveen

Verkoper Jacob Jans Lantinga (veehouder en landbouwer) wonende te Steggerda. Diversen: voogd over Zwaantje en Jantje, kinderen van wijlen het echtpaar Jan Jans Lantinga en Aaltje Klazes Ploegstra

Verkoper Jacob Jacobs Jongsma (arbeider) wonende te Katlijk. Diversen: toeziend voogd

Koper Albert Johannes Bos (arbeider) wonende te Steggerda

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 1776, perceel 1 en 2

Koper Boele Roelofs Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade. Diversen: weduwnaar van Aafje Klazen Ploegstra, vader van en voogd over Jantje Boelen Nijholt

Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 1080, perceel 3 en 6

Koper Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Koper Jantje Boelen Nijholt wonende te Oldeholtpade

Koper Willem Jans Bouma (boer) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 185, perceel 4

Koper Harm Vuist (koopman) wonende te Oldeholtpade

Koper Hendrik Lambert Caspar Everhard Bakker (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 770, perceel 5

Koper Meine Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 360, perceel 7

Koper Sent Pieters van den Berg (bakker) wonende te Wolvega

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 581, perceel 10 en 11

Koper Pieter Pieters van den Berg (boer) wonende te Wolvega

Koper Jacob Jannes Kuit (boer) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 224 en fl. 1300, perceel 12 en 14

Koper Harmen Vuist (koopman) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 510, perceel 13

Koper Willem Jans Bouma (boer) wonende te Oldeholtpade

Koper Kornelis Klazes Ploegstra (arbeider) wonende te Eesveen

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 930, perceel 15 en 16

Minuut-akten 1868, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137054, aktenummer 00189

---

3. Notarieel archief Minuut-akten 1871

Notaris: Jan Tobias de Haan, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137076

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 11-01-1871Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden: Bijbehorende aktenummers: 00024

Verkoper Aaldert Dirks Bruinenberg (arbeider) wonende te Wolvega

Diversen: Ligging vastgoed: Wolvega, huizen

Verkoper Rindert Dirks Bruinenberg (arbeider) wonende te Wolvega

Verkoper Jan Dirks Bruinenberg (boerenknecht) wonende te Wolvega

Verkoper Boele Roelofs Nijholt (arbeider) wonende te Nijeholtpade. Diversen: vader van en voogd over Jantje Boelen Nijholt

Ligging vastgoed: Oldeholtpade, huizen met land

Verkoper Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Nijeholtpade

Verkoper Lammert Klazes Ploegstra (arbeider) wonende te Nieuwehorne. Diversen: toeziend voogd

Verkoper Gerrit Jacobs Hof (koemelker) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, een perceel bos

Koper Aaldert Dirks Bruinenberg (arbeider) wonende te Wolvega

Diversen: Bedrag: koopsom fl. 301, perceel nr. 1

Koper Jan Dirks Bruinenberg (boerenknecht) wonende te Wolvega

Koper Hotze Gerbens Brouwer (koopman) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Bedrag: koopsom fl. 681, perceel nr. 2 en 3

Koper Rinze Annes Hofma (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Koper Hendrik Sakes Bosma (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Bedrag: koopsom fl. 204, perceel nr. 4 en 5

Minuut-akten 1871, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137057, aktenummer 00010

---

4. Notarieel archief Minuut-akten 1872

Notaris: Jan Tobias de Haan, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137076

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 22-01-1872Soort akte: testament

Vermeld Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Minuut-akten 1872, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137059, aktenummer 00016

---

5. Notarieel archief Minuut-akten 1872

Notaris: Jan Tobias de Haan, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137076

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 02-10-1872Soort akte: koopakte

Verkoper voor zich Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 100, 28 roeden heideveld

Verkoper Boele Roelofs Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Verkoper Jantje Roelofs Nijholt wonende te Oldeholtpade

Koper Rimke Jans van der Wal (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Minuut-akten 1872, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137060, aktenummer 00187

---

6. Notarieel archief Minuut-akten 1873

Notaris: Jan Tobias de Haan, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137076

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 08-01-1873Soort akte: koopakte

Verkoper Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 300, heide en veen

Verkoper Boele Roelofs Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Verkoper Jantje Boelen Nijholt wonende te Oldeholtpade

Koper en schuldenaar Rinke Jans van der Wal (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Koper en schuldenaar Tiemen Kooistra (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Schuldeiser Marten Wybes Nijholt (koopman) wonende te Wolvega

Minuut-akten 1873, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137061, aktenummer 00006

---

7. Notarieel archief Minuut-akten 1873

Notaris: Jan Tobias de Haan, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137076

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 22-03-1873Soort akte: lastgeving

Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig

Vermeld Meine Boeles Nijholt (boerenknecht) wonende te Oldeholtpade

Vermeld Roelof Boeles Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Minuut-akten 1873, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137061, aktenummer 00071

---

8. Notarieel archief Minuut-akten 1879

Notaris: David Flud van Giffen, Kantoor: Wolvega II, Repertoire: 138028

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 07-06-1879Soort akte: koopakte

Verkoper Boele Roelofs Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Diversen: Ligging vastgoed: Oldeholtpade, Bedrag: koopsom fl. 100, 3/4 deel in een huis met land

Verkoper Meine Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Koper Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Minuut-akten 1879, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 138004, aktenummer 00045

---

9. Notarieel archief Minuut-akten 1879

Notaris: David Flud van Giffen, Kantoor: Wolvega II, Repertoire: 138028

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 10-07-1879Soort akte: verkoping

Verkoper Leppe Poelstra (arbeider) wonende te Noordwolde

Diversen: Bedrag: opbrengst fl. 417, roerend goed

Verkoper Jeltje Johannes van der Molen wonende te Sonnega. Diversen: weduwe van Jan Bootsma

Verkoper Johannes Oostra (boer) wonende te Noordwolde

Verkoper Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade. Diversen: gehuwd met Jantje Oostra

Verkoper Johannes Sibbes Zijlstra (boer) wonende te Blankenham

Verkoper Lammert Vaartjes (turfmaker) wonende te Oldemarkt. Diversen: gehuwd met Jantje Klazes Kooy

Verkoper Sjerpje Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Verkoper Margaretha Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Verkoper Harm Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Verkoper Sjerp Johannes van der Molen (van boerenbedrijf) wonende te Oldetrijne

Verkoper Johannes Hettema (houtkoper) wonende te Oldetrijne

Minuut-akten 1879, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 138004, aktenummer 00053

---

10. Notarieel archief Minuut-akten 1879

Notaris: David Flud van Giffen, Kantoor: Wolvega II, Repertoire: 138028

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 19-11-1879Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden: Bijbehorende aktenummers: 00110, 00113

Verkoper Leppe Poelstra (arbeider) wonende te Noordwolde. Diversen: weduwnaar van Femmigje Johannes van der Meulen

Ligging vastgoed: Noordwolde en Ter Idzard, onroerend goed

Verkoper Jeltje Johannes van der Molen wonende te Sonnega. Diversen: weduwe van Jan Bootsma

Verkoper Johannes Oostra (boer) wonende te Noordwolde

Verkoper Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade. Diversen: gehuwd met Jantje Oostra

Verkoper Johannes Sibbles Zijlstra (boer) wonende te Blankenham

Verkoper Lammert Vaartjes (turfmaker) wonende te Oldemarkt. Diversen: gehuwd met Jantje Klazes Kooy

Verkoper Sjerpje Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Verkoper Margaretha Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Verkoper Harm Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Verkoper Sjerp Johannes van der Molen (van boerenbedrijf) wonende te Oldetrijne

Verkoper Johannes Hettema (houtkoper) wonende te Oldetrijne. Diversen: gehuwd met Sytske Johannes van der Molen

Koper Harm Lammerts Menger (arbeider) wonende te Vledderveen

Diversen: Bedrag: koopsom fl. 550

Koper Johannes van Nieuwenhoven (arbeider) wonende te Frederiksoord

Diversen: Bedrag: koopsom fl. 200

Koper Johannes Oly (arbeider) wonende te Noordwolde

Diversen: Bedrag: koopsom fl. 1035

Koper Hiltje Jans Pals wonende te Oldemarkt

Diversen: Bedrag: koopsom fl. 851

Minuut-akten 1879, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 138004, aktenummer 00103

---

11. Notarieel archief Minuut-akten 1881

Notaris: David Flud van Giffen, Kantoor: Wolvega II, Repertoire: 138028

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 07-12-1881Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden: Bijbehorende aktenummers: 00363

Verkoper Catharina Geerts Beerends (van boerenbedrijf) wonende te Wolvega. Diversen: weduwe van Hendrikus Hendriks Meyners, moeder van en voogd over Hendrik en Helena Meyners

Ligging vastgoed: Wolvega, onroerend goed

Verkoper en koper Andries Tiemens van Veen (molenaar) wonende te Oldemarkt. Diversen: gehuwd met Johanna Geerts Meyners, voogd over Fransiska en Gerardus Geerts Beerends, kinderen van Geert Dirks Beerends en Helena de Vries

Verkoper en koper Theodorus Geerts Beerends (timmerman) wonende te 's-Gravenhage

Verkoper Andries Karsten van Aarsen (winkelier) wonende te Wolvega. Diversen: gehuwd met Johanna Geerts Meyners, voogd over Fransiska en Gerardus Geerts Beerends, kinderen van Geert Dirks Beerends en Helena de Vries

Koper Nicolaas Sickenga (landeigenaar) wonende te Wolvega

Koper Siebrigje Pieters Woudstra (winkelier) wonende te Wolvega

Koper Thijs Hylkes de Groot (veehouder) wonende te Wolvega

Koper Marcus van Heloma (lid van de Provinciale Staten) wonende te Heerenveen

Koper Jacob Sickenga (oud burgemeester) wonende te Wolvega

Koper Alfert Jans Bos (arbeider) wonende te Ter Idzard

Koper Dirk Hermanus Maatman (wever) wonende te Ter Idzard

Koper Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Nijeholtpade

Koper Machiel Hayes Hornstra (arbeider) wonende te Ter Idzard

Koper Hendrikus Hermannus Maatman (wever) wonende te Oldeholtpade

Koper Jan Idzen de Groot (van boerenbedrijf) wonende te Wolvega

Koper Barteld Egberts Bosma (veehouder) wonende te Ter Idzard

Minuut-akten 1881, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 138008, aktenummer 00341

---

12. Notarieel archief Minuut-akten 1882

Notaris: David Flud van Giffen, Kantoor: Wolvega II, Repertoire: 138028

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 29-11-1882Soort akte: testament

Vermeld Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade

Minuut-akten 1882, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 138009, aktenummer 00205

---

13. Notarieel archief Minuut-akten 1884

Notaris: David Flud van Giffen, Kantoor: Wolvega II, Repertoire: 138028

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 27-03-1884Soort akte: provisionele en finale toewijzing

Bijzonderheden: Bijbehorende aktenummers: 00055

Onherroepelijk gelastigde Leppe Poelstra (arbeider) wonende te Noordwolde

Diversen: Ligging vastgoed: Noordwolde, Bedrag: koopsom fl. 601, onroerend goed

Onherroepelijk gelastigde Jeltje Johannes van der Molen wonende te Sonnega. Diversen: weduwe van Johan Bootsma

Onherroepelijk gelastigde Johannes Sibbes Zijlstra (boer) wonende te Blankenham

Onherroepelijk gelastigde Lambert Vaartjes (turfmaker) wonende te Oldemarkt. Diversen: gehuwd met Jantje Klazes Kooi

Onherroepelijk gelastigde Johannes Oostra (boer) wonende te Noordwolde

Onherroepelijk gelastigde Hendrik Oostra (arbeider) wonende te Oldeholtwolde

Onherroepelijk gelastigde Roelof Boelen Nijholt (arbeider) wonende te Oldeholtpade. Diversen: gehuwd met Jantje Oostra

Onherroepelijk gelastigde Sjerp Johannes van der Molen (veehouder) wonende te Oldetrijne

Onherroepelijk gelastigde Margaretha Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Onherroepelijk gelastigde Sjerp Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Onherroepelijk gelastigde Harmen Johannes van der Molen wonende te Oldetrijne

Onherroepelijk gelastigde Johannes Hettema (houtkoopman) wonende te Oldetrijne. Diversen: gehuwd met Sytske Johannes van der Molen

Verkoper Johannes Oly (vroeger arbeider) wonende te Noordwolde. Diversen: thans zonder bekend beroep of maatschappelijke betrekking en woonplaats

Koper Antoni Jacobus de Nekker (arbeider) wonende te Noordwolde

Minuut-akten 1884, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 138011, aktenummer 00048

---

14. Notarieel archief Minuut-akten 1915

Notaris: Jacobus Martinus J. van Lis, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137127

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 24-03-1915Soort akte: testament

Vermeld Roelof Boeles Nijholt wonende te Oldeholtpade

Minuut-akten 1915, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137116, aktenummer 01330

---

15. Notarieel archief Minuut-akten 1916

Notaris: Jacobus Martinus J. van Lis, Kantoor: Wolvega I, Repertoire: 137127

Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 26-01-1916Soort akte: testament

Bijzonderheden: Akte is niet aanwezig

Vermeld Roelof Boeles Nijholt wonende te Oldeholtpade

Minuut-akten 1916, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 137117, aktenummer 01493

---

---

Bij 10. en 13. (Oly of Olij):

1928: 'Pallieter' door de erven Beekhuis verkocht aan S.J.Olij en L. van der Wey

Na het overlijden van Willem Beekhuis werd de Pallieter door de erven verkocht aan S.J.Olij en L. van der Wey. Helaas is het exacte jaar niet te traceren. Vermoedelijk 1928 want in dat jaar staat de Pallieter met zeilnummer OF 47 weer in deelnemerslijsten van de NNWB en de SZC met als stuurman S.J. Olij of L. van der Wey. Simon Johan Olij was een actief watersporter. Hij was mede oprichter van de SZC (De Sneeker Zeil Club) en de NNWB (De Noord Nederlandse Watersport Bond).

Zoals hiervoor al beschreven verhuisde de "boot" mee naar de Zaanstreek en bleef tot het eind van de jaren zestig in de familie.

De Olij's kwamen oorspronkelijk uit de Zaanstreek. In de tweede helft van de negentiende eeuw "emigreerde" de familie naar Friesland. Johannes Olij begon in De Lemmer een boerderij annex stalhouderij/café aan de Buorren. Hier zag in 1874 Simon Johan Olij het levenslicht. In 1882 vertrok een gedeelte van de familie, waaronder Simon Johan, naar Sneek. Zijn oom bouwde daar aan het Zomerrak/Houkesloot een korenmolen: "De Windlust". Door de Olij's werd hier koren en kaneel gemalen. Tevens produceerden ze veekoeken. Voor het vervoer van deze producten hadden ze diverse zeilbootjes. Op 5 december 1914 brandde de molen tijdens een storm helemaal af, alleen het molenhuis bleef overeind. Zelfs nu nog. Nadat de molen was afgebrand, begon Simon Johan samen met L. van der Wey een kleine scheepswerf. Eind jaren twintig werd door de "Pallieter" aangekocht. Een tjotter van ruim vijf meter lang en ongeveer twee meter breed gebouwd in 1906 door de gebroeders De Jong in Heeg.

Toen de familie Olij in de crisistijd van de jaren dertig terug verhuisde naar de Zaanstreek, ging "de boot", zoals het schip binnen de familie bekend stond mee naar de andere kant van de net afgesloten Zuiderzee. De Pallieter bleef in de familie tot het eind van de jaren zestig.

https://www.ssrp.nl/stamboek/schepen/pallieter-2 

---

De Johannes Oly die bij de koop en verkoop onder nr. 10 en 3 wordt genoemd, en over wie in 1884 wordt vermeld " thans zonder bekend beroep of maatschappelijke betrekking en woonplaats" komt voor in het Algemeen Politieblad.

1879


1883


---

5. ANNE BOELEN

---

Anne Boelen en Trijntje Ruurds (1e huw.)

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 09-02-1799 Oldeholtpade, eerste proclamatie. Bruidegom Anne Boelen, Bruid Trijntje Rieuwert. Bijzonderheden: attestatie naar Oldeberkoop.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop

Getrouwd 17-02-1799 Nijeberkoop, bevestiging huwelijk. Bruidegom Anne Boelens wonende te Nijeholtpade, Bruid Trijntie Ruurds wonende te Nijeberkoop

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

Dopeling Ruurd geboren op 18-03-1799 te Nijeberkoop, ged. 07-04-1799 Oldeberkoop

Vader Anne Boelen, Moeder Trijntje Ruurds

---

Ruurd Pieters en Joukje Molles (ouders van Trijntje Ruurds)

Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne Nieuwehorne

Getrouwd 09-05-1751, attestatie afgegeven. Bruidegom Ruert Pyters wonende te Compagnie, Bruid Joukjen Molles wonende te Kortezwaag. Bijzonderheden: met schriftelijk consent van de wederzijdse vaders

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 19-05-1751 Kortezwaag, bevestiging huwelijk. Bruidegom Ruirdt Pyters wonende te Schurega, Bruid Joukje Molles wonende te Kortezwaag

---

Doopboek Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne

1. Dopeling Pyter geboren op 10-02-1752, ged. 17-02-1752 Oudehorne

Vader Ruirt Pytters, Moeder Joukjen Molles

---

Doopboek Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne

2. Dopeling Uilkje geboren op 01-01-1757 te Compagnie, ged. 06-01-1757 Oudehorne

Vader Ruirt Pytters, Moeder Joukjen Molles

---

Doopboek Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne

3. Dopeling Antje geboren op 07-01-1760 te Compagnie, ged. 17-01-1760 Oudehorne

Vader Ruirt Pytters, Moeder Joukjen Molles

---

Doopboek Herv. gem. Gorredijk

4. Dopeling Uilkje, ged. 15-01-1764 Gorredijk

Vader Ruurd Pijters, Moeder Aukjen Molles

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

5. Dopeling Lense geboren op 02-02-1767 te Oldeberkoop, ged. 15-02-1767 Oldeberkoop

Vader Ruurt Pieter, Moeder Joukjen Molles. Bijzonderheden: De ouders wonen in Nijeberkoop

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

6. Dopeling Jacob geboren op 02-02-1770 te Oldeberkoop, ged. 04-03-1770 Oldeberkoop

Vader Ruurt Pieter, Moeder Joukjen Molles. Bijzonderheden: De ouders wonen in Nijeberkoop

---

Doopboek Herv. gem. Oldeberkoop en Nijeberkoop

7. Dopeling Trijntje geboren op 30-10-1772 te Nijeberkoop, ged. 08-11-1772 Nijeberkoop

Vader Ruurt Pieter, Moeder Joukjen Molles. Bijzonderheden: De ouders wonen in Nijeberkoop

---


Trijntje Ruurds de Boer (geboren van den Brug (Bruggeman)), 1772 - 1812

Trijntje Ruurds de Boer (geboren van den Brug (Bruggeman)) is geboren op dag maand 1772, in geboorteplaats, aan Ruurd Pieters van der Brug en Joukje Molles van der Brug.

Ruurd is geboren ongeveer 1726, in Jubbega-Schurega, Nederland.

Joukje is geboren op 4 juni 1730, in Kortezwaag, Nederland.

Trijntje had 7 broers of zussen: Linse Ruurds van der Brug, Jacob Ruurds van den Brug en 5 andere broers of zussen.

Trijntje trouwde met Anne Luitjens de Boer op dag maand 1803, op 31 jarige leeftijd in trouwplaats.

Anne is geboren op 13 oktober 1773, in Jubbega-Schurega, Nederland.

Trijntje trouwde met Anne Boelens op dag maand 1799, op 26 jarige leeftijd in trouwplaats.

Anne is geboren op 6 april 1780, in Nijeholtpade, Nederland.

Trijntje is overleden op dag maand 1812, op 39 jarige leeftijd in plaats van overlijden.

Bron: My Heritage

---

Anne Luitjes (1e huw.) en Trijntje Ruurds (2e huw.)

Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne Nieuwehorne

Getrouwd 18-12-1803 Schurega, bevestiging huwelijk. Bruidegom Anne Luitjes, Bruid Trijntje Ruurds

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne

Bijzonderheden: Op 12 april 1818 belijdenis

Lidmaat Anne Lutjes de Boer. Diversen: Plaats kenmerk: de compagnie onder

---

Overlijdensregister 1812 Mildam 004

Overlijdensakte 02-04-1812

Overledene Trijntje Ruurds 39 jaar oud overleden op 01-04-1812. Diversen: gehuwd

---

Doopboek Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne

1. Dopeling Jeltje geboren op 05-04-1804 te Schurega, ged. 22-04-1804 Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Nieuwehorne

Vader Anne Luitjes, Moeder Tryntje Ruurds

---

Doopboek Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne

2. Dopeling Ruurd geboren op 19-09-1805 te Compagnie Schurega, ged. 27-10-1805 Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Nieuwehorne

Vader Anne Luitjes, Moeder Tryntje Ruurds

---

Doopboek Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne

3. Dopeling Ruurd geboren op 09-02-1808 te Compagnie Schurega, ged. 06-03-1808 Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Nieuwehorne

Vader Anne Luitzens, Moeder Tryntje Ruurds

---

Geboorteregister 1812 Mildam 009

Geboorteakte 03-04-1812

4. Zoon Luitjen de Boer geboren op 29-03-1812

Vader Anne Luitjens de Boer, Moeder Trijntje Ruurds

---

Overlijdensregister 1817 017 Schoterland

Overlijdensakte 30-06-1817

Overledene Luitjen Annes de Boer 5 jaar oud overleden op 29-06-1817. Vader Anne Luitjens de Boer, Moeder Trijntje Ruurds

---

Anne Luitjens de Boer (2e huw.) en Maartjen Gerrits Hulzinga (2e huw.)

Huwelijksregister 1829 Schoterland

Huwelijksakte 17-05-1829. Bruidegom Anne Luitjens de Boer 55 jaar oud geboren te Schurega, Bruid Maartjen Gerrits Hulzenga 48 jaar oud geboren te Hoornsterzwaag. Vader van de bruidegom Luitjen Idses de Boer, Moeder van de bruidegom Jeltje Siebes. Vader van de bruid Gerrit Egberts Hulzenga, Moeder van de bruid Antje Ates

---

Overlijdensregister 1845 Ooststellingwerf

Overlijdensakte 17-02-1845

Overledene Anne Luitsens de Boer 70 jaar oud overleden op 14-02-1845. gehuwd met Martje Gerrits Hulsinga

---

Memories kantoor Oldeberkoop

Memories van successie Plaats: Oldeberkoop

Bijzonderheden: Filmnummer: 256

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Anne Luitzens de Boer overleden op 14-02-1845 wonende te Makkinga.

70 jr (geboren Schurega); landbouwer; gehuwd; vader van Ruurd, boer Hoornsterzwaag en Jeltje Annes de Boer (vrouw van Iege Schots, arbeider Wyckel).

---

Overlijdensregister 1861 Ooststellingwerf

Overlijdensakte 24-12-1861

Overledene Martje Gerrits Hulsinga 80 jaar oud overleden op 24-12-1861. weduwe van Anne Luitzens de Boer. Vader Gerrit Egberts Hulsinga, Moeder Antje Ates

---

Memories kantoor Oldeberkoop

Memories van successie Plaats: Oldeberkoop

Bijzonderheden: Filmnummer: 258

Overledene Martje Gerrits Hulsinga overleden op 24-12-1861 wonende te Makkinga

---

Anne IJntzes Durpsma en Maartje Gerrits Hulsinga (1e huw.)

Huwelijksregister 1812 Oldeberkoop

Huwelijksakte 28-06-1812. Bruidegom Anne Yntzes 33 jaar oud, Bruid Maatjen Gerrits 31 jaar oud. Vader van de bruidegom Yntze Oedzes, Moeder van de bruidegom Trijntje Allen. Vader van de bruid Gerrit Egberts, Moeder van de bruid Antjen Ates

---

Geboorteregister 1813 Oldeberkoop 006

Geboorteakte 20-03-1813

Bijzonderheden: Tweeling

1. Dochter Trijntjen Annes Durpsma geboren op 19-03-1813

Vader Anne Yntzes Durpsma, Moeder Maatjen Gerrits Hulsinga. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeberkoop

_--

Huwelijksregister 1839 Ooststellingwerf

Huwelijksakte 02-06-1839. Bruidegom Eyze Jochems Kelder 23 jaar oud geboren te Nijeholtwolde (Weststellingwerf), Bruid Trijntjen Annes Durpsma 26 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Vader van de bruidegom Jochem Eizen Kelder, Moeder van de bruidegom Aaltje Luitjens van der Schoot. Vader van de bruid Anne Yntzes Durpsma, Moeder van de bruid Maatjen Gerrits Hulsinga

---

Geboorteregister 1813 Oldeberkoop 006

Geboorteakte 20-03-1813

Bijzonderheden: Tweeling

2. Dochter Geertjen Annes Durpsma geboren op 18-03-1813

Vader Anne Yntzes Durpsma, Moeder Maatjen Gerrits Hulsinga. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeberkoop

---

Huwelijksregister 1835 Ooststellingwerf

Huwelijksakte 16-08-1835. Bruidegom Wopke Ypes Kuiper 27 jaar oud geboren te Elsloo, Bruid Geertjen Annes Durpsma 22 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Vader van de bruidegom Ype Ruurds Kuiper, Moeder van de bruidegom Eltjen Wopkes. Vader van de bruid Anne Yntzes Durpsma, Moeder van de bruid Maatjen Gerrits Hulsinga

---

Geboorteregister 1816 Oldeberkoop

Geboorteakte 22-03-1816

3. Dochter Eltjen Annes Durpsma geboren op 21-03-1816

Vader Anne Yntzes Durpsma, Moeder Martjen Gerrits. Diversen: Ouders woonachtig te Oldeberkoop. Bijzonderheden: Familienaam moeder ook vermeld als "Hulsinga"

---

Huwelijksregister 1843 Ooststellingwerf

Huwelijksakte 01-11-1843. Bruidegom Folkert Hates Stelma 23 jaar oud geboren te Makkinga, Bruid Eltjen Annes Durpsma 27 jaar oud geboren te Oldeberkoop. Vader van de bruidegom Hate Folkerts Stelma, Moeder van de bruidegom Aaltje Egberts Westerhof. Vader van de bruid Anne Yntzes Durpsma, Moeder van de bruid Martjen Gerrits

---

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin