Deel 2. Forums bewerkt De herkomst van Boele Roelofs te Nijeholtpade

Datum: 7-8-2017

1. Forum: "zoeken in tresoar"

2. Forum: Waar is Boele Roelofs geboren? 1e deel

3. Forum: Waar is Boele Roelofs geboren? 2e deel

4. Forum: Waar is Boele Roelofs geboren? 3e deel

5. Forum: Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Wie kan me helpen aan geb,overl +ouders van Albert Alberts Postma en Jantje Boeles Nijholt

6. Forum: Anke Roelofs ged. 13/07/1727: een zoon of en dochter?


1. Forum: "zoeken in tresoar"

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=4&t=1652&p=9466#p9382 

De discussie in dit forum begint met de vraag naar de ouders van Boele Roelofs die in 1737 trouwt met Antje Hendriks Kuipers. Uiteindelijk ziet dat gezin er als volgt uit:

Boele Roelofs en Antje Hendriks

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 23-02-1738, derde proclamatie. Bruidegom Boele Roelfs wonende te Donkerbroek, Bruid Antje Hendriks wonende te Kortezwaag. Bijzonderheden: met attestatie naar Donkerbroek

---

Het huwelijk is in Donkerbroek niet te vinden doordat alleen de trouwboeken 1683-1704 en 1772-1810 aanwezig zijn.

---

Quotisatie kohieren 1749 Plaats: Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Oosterwolde, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 2, Aanslag: £ 11:13:-

Bewoner Boele Roeloffs. Diversen: kleermaker

---

Het gezin woonde "bij de kerkepoort". De tegenwoordige kerk dateert van 1735, maar van het gebouw dat daaraan vooraf ging is een tekening bewaard. Een kerk zonder toren, maar met een klokkenstoel. Rondom het hof stond een muurtje met enkele poortjes op de plaats waar nu nog de toegangen zijn.

T.H. Oosterwijk, Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen. Oosterwolde 1986, p. 172


https://www.stellingwerf-heemkunde.nl/dorpen/Oosterwolde/oosterwolde.htm 

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

1. Dopeling Jantie, ged. 13-09-1739 Donkerbroek. Vader Boele Roelofs (kleermaker in Donkerbroek). Bijzonderheden: De dopeling is overleden

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

2. Dopeling Jantje, ged. 09-10-1740 Oosterwolde. Vader Boele Roelofs, Moeder Antje Hendriks. Bijzonderheden: De ouders wonen bij de kerkepoort van Oosterwolde

---

Mogelijk vervolg van Jantien 1740: Het huwelijk van Jantien Boeles en Albert Lucas is niet gevonden, waarschijnlijk door het ontbreken van de trouwboeken van Oosterwolde en Donkerbroek. Het kan zijn dat zij hertrouwt vanuit Donkerbroek (1789). Behalve Antje (1768) zijn er geen kinderen gevonden.

---

Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1768

Dopeling: Antien

Gedoopt op 14 februari 1768 in Oosterwolde

Dochter van Albert Lucas en Jantien Boeles

Opm.: De ouders wonen in Oosterwolde

Verder is de vraag of dit huwelijk van 1789 dezelfde Jantje Boeles betreft:

Ooststellingwerf, huwelijken 1789

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 augustus 1789 in Donkerbroek

Man: Willem Roelofs afkomstig van Haulerwijk

Vrouw: Jantjen Boeles afkomstig van Haulerwijk

---

Zie ook: Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Gezocht ouders van Grietje Alberts. https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/51525/0 

Mogelijk is Antien een zus van deze Grietje Alberts de Vries en zijn haar ouders ook de ouders van Grietje, maar dit is verder niet op feiten gebaseerd.

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

3. Dopeling Jacopien, ged. 24-01-1745 Appelscha. Vader Boele Roelofs, Moeder Antje Hendriks

Bijzonderheden: De dopeling is overleden

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

4. Dopeling Jacopien, ged. 05-03-1747 Oosterwolde. Vader Boele Roelofs, Moeder Antje Hendriks

Bijzonderheden: De ouders wonen bij de kerkepoort van Oosterwolde

---

Mogelijk vervolg van Jacobjen (1747): Zij trouwt komend uit Oosterwolde in Makkinga. Er zijn geen kinderen gevonden.

Ooststellingwerf, huwelijken 1769

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 september 1769 in Makkinga

Man: Albert Pieters afkomstig van Makkinga

Vrouw: Jacobjen Boeles afkomstig van Oosterwolde

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

5. Dopeling Hendrikje, ged. 29-03-1750 Oosterwolde. Vader Boele Roelofs, Moeder Antje Hendriks

Bijzonderheden: De dopeling is geboren op eerste Paasdag

---

Mogelijk vervolg van Hendrikje (1750): Zij trouwt (1) in Beilen op 10-10-1773 met Geert Sents van Oude Smilde. Hendrikje komt uit Oosterwolde, maar woont in Hijkersmilde. Er zijn twee kinderen: Elsjen (vernoemd naar moeder van haar man, 1775) en Annigjen (vernoemd naar haar moeder, 1781). Hendrikje trouwt (2) in Kloosterveen op 26-04-1795 met Meindert Haveman

Zie o.a. https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-hein-de-vries/I3166.php  en https://vermij.net/genealogie/vermij/gegevens/kwartierstaat%20els.html 

---

Doopboek Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha

6. Dopeling Roelof geboren op 12-12-1753 te Oosterwolde, ged. 16-12-1753 Appelscha. Vader Boele Roelofs, Moeder Antje Hendriks

Bijzonderheden: De ouders wonen bij de kerkepoort van Oosterwolde

---

Mogelijk vervolg van Roelof (1753): Hij is waarschijnlijk in 1778 getrouwd; er zouden geen kinderen bekend zijn, maar dat blijkt onjuist te zijn. Bovendien hertrouwt Roelof in 1796.

---

Ooststellingwerf, huwelijken 1778

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1778 in Oldeberkoop

Man: Roelof Boeles afkomstig van Oldeberkoop

Vrouw: Maajke Rintskes afkomstig van Oldeberkoop

---

Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag

Getrouwd 13-03-1796, bevestiging huwelijk

Bruidegom Roelof Roelofs wonende te Oudehaske, Bruid Roeltjen Freerks wonende te Oudehaske

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne

Getrouwd 13-03-1796, bevestiging huwelijk

Bruidegom Roelof Roelofs wonende te Oudehaske, Bruid Roeltjen Freerks wonende te Oudehaske

---

Overlijdensregister 1817 013 Haskerland

Overlijdensakte 20-09-1817

Overledene Roelof Boelens Smit 63 jaar oud overleden op 19-09-1817

Diversen: gehuwd (met Roelofjen Freerks Meester)

---

Er minstens twee kinderen: Grietje (1778) en Antje (1794) uit Roelofs eerste huwelijk en Jacob (1799) uit het tweede huwelijk.

---

Grietje, geboren 1778 in Oldeberkoop, overleden 14-02-1852 Benedenkijpe, getrouwd met Wieger Hendriks de Jong. In haar overlijdensakte worden als ouders vermeld Roelof Boels Smit en Maaike Reinskes Visser. Grietje was doopsgezind, net als haar man.

---

Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe (tot 1780 bij Heerenveen)

Lidmaat Grietje Roelofs Smit

Bijzonderheden: op 1 februari 1811 gedoopt op belijdenis. Op 14 februari 1852 overleden; oud ca. 74 jaar

---

Trouwregister Hervormde gemeente De Knipe Het Meer

Getrouwd 27-04-1806 De Knipe, bevestiging huwelijk

Bruidegom Wyger Hendriks wonende te Benedenknijpe, Bruid Grietje Roels wonende te Benedenknijpe

---

Overlijdensregister 1839 Schoterland

Overlijdensakte 18-05-1839

Overledene Wieger Hendriks de Jong 65 jaar oud overleden op 17-05-1839. Diversen: gehuwd

---

Memories kantoor Heerenveen

Memorie van successie. Plaats: Heerenveen

Bijzonderheden: Filmnummer: 140

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Overledene Wieger Hendriks de Jong overleden op 17-05-1839 wonende te Benedenknijpe.

man van Grietje Roelofs, van boerenbedrijf (erft vruchtgebruik); vader van Trijntje (vrouw van Jolle Pieters Baltje, mr.bakker Bovenknijpe), Hendrik, arbeider, Maaike (vrouw van Ate Roels Attema, bijker aldaar), Homme, van boerenbedrijf, Antje (vrouw van Barteld Minderts de Vries, boer), Grietje en Fimke Wiegers de Jong.

---

Huwelijksregister 1827 Schoterland

Huwelijksakte 18-02-1827

Bruidegom Jan Ruurds Duisterhout 21 jaar oud geboren te Balk, Bruid Antje Roelofs Smid 32 jaar oud geboren te Oudehaske. Vader van de bruidegom Ruurd Klazes Duisterhout, Moeder van de bruidegom Rinske Jans. Vader van de bruid Roelof Boelens Smid, Moeder van de bruid Maaike Reinskes

---

Huwelijksregister 1833 Schoterland

Huwelijksakte 15-09-1833

Bruidegom Jan Douwes de Jong 35 jaar oud geboren te Het Meer, Bruid Antje Roelofs Smid 38 jaar oud geboren te Oudehaske. Vader van de bruidegom Douwe Jeips de Jong, Moeder van de bruidegom Loltje Tjibbes. Vader van de bruid Roelof Boelens Smid, Moeder van de bruid Maaike Reinskes

---

En er is een zoon uit Roelof's tweede huwelijk:

Doopboek Herv. gem. Oudehaske en Haskerhorne

Dopeling Jacob geboren op 24-11-1799, ged. 22-12-1799. Vader Roelof Boelens, Moeder Roelofje Freriks. Bijzonderheden: De ouders wonen in Oudehaske

---

Over hem is verder niets bekend.

---

2. Forum: Waar is Boele Roelofs geboren? 1e deel

De discussie gaat verder op het forum "Waar is Boele Roelofs geboren?"

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=1795 

Gestart wordt met de samenvatting van de reeds bekende gegevens over Boele Roelofs en Antje Hendriks. Daarna wordt overwogen of Boele Roelofs in Nijeholtpade is neergestreken.

Boele Roelofs en Jebbigje Lourens, een tweede huwelijk na dat met Antje Hendriks?

Een tijd lang wordt gedacht, dat Boele Roelofs (geh. met Antje Hendriks) en Boele Roelofs (geh. met Jebbigje Lourens) dezelfde persoon is. Dat is niet het geval, hoewel sommige forumleden daar nog lang over twijfelen.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde

Getrouwd 30-06-1765 Wolvega, bevestiging huwelijk. Bruidegom Boele Roelofs wonende te Oldeholtpade, Bruid Jebbechie Laurens wonende te Wolvega

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 30-06-1765 Wolvega, bevestiging huwelijk. Bruidegom Boele Roelofs wonende te Oldeholtpade, Bruid Jebbetje Laurens wonende te Wolvega

---

Boele Roelofs en Baukje Cornelis

Het komt in het forum niet ter sprake, maar ruim dertig jaar later is er nog een Boele Roelofs in het Noorden van Friesland. De herkomst van deze Boele is onbekend.

---

Trouwregister Gerecht Kollumerland en Nieuwkruisland

Getrouwd 14-05-1797 Kollum, bevestiging huwelijk. Bruidegom Boele Roelofs wonende te Kollum, Bruid Baukjen Cornelis wonende te Kollum.

Bijzonderheden: het huwelijk is bevestigd door het Nedergerecht Kollumerland

---

Trouwregister Hervormde gemeente Kollum

Getrouwd 14-05-1797 Kollum, bevestiging huwelijk. Bruidegom Boele Roelofs wonende te Kollum, Bruid Baukjen Cornelis wonende te Kollum

---

Doopboek Herv. gem. Kollum

1. Dopeling Hendrik geboren op 08-06-1797, ged. 18-07-1797 Kollum. Vader Boele Roelofs, Moeder

Baukje Kornelis

---

Doopboek Herv. gem. Cornjum

2. Dopeling Lamkje geboren op 06-12-1798 te Kornjum, ged. 20-01-1799 Kornjum. Vader Boele Roelofs, Moeder Baukje Cornelis

---

Eerder huwelijk van Baukje:

Trouwregister Hervormde gemeente Burum Munnekezijl

Getrouwd 24-02-1782 Burum, bevestiging huwelijk

Bruidegom Johannis Jacobs wonende te Burum, Bruid Baukje Cornelis wonende te Burum

---

Doopboek Herv. gem. Kollum

1. Dopeling Betske geboren op 30-03-1784, ged. 25-04-1784 Kollum

Vader Johannes Jacobs, Moeder Baukje Kornelis

---

Doopboek Herv. gem. Kollum

Bijzonderheden: De vader is al overleden

2. Dopeling Johannes geboren op 10-05-1787, ged. 27-05-1787 Kollum

Vader Johannes Jacobs, Moeder Baukje Kornelis

---

Beiden overlijden in Heisfelde in het Amt Leer in Duitsland.

Zie ook: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-helmantel/I26288.php  en https://www.genealogieonline.nl/stamboom-helmantel/I26282.php  en https://www.genealogieonline.nl/stamboom-helmantel/I1385.php  en https://www.genealogieonline.nl/stamboom-helmantel/I330.php 

---

Antje Hendriks in Kortezwaag en Langezwaag

Er zijn rond 1730 drie vrouwen met die naam in die omgeving.

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 28-03-1728 Kortezwaag, bevestiging huwelijk. Bruidegom Jakob Beernts wonende te Kortezwaag, Bruid Antie Hendriks wonende te Kortezwaag

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 31-03-1735 Langezwaag, bevestiging huwelijk. Bruidegom Nardus Geerts wonende te Katlijk, Bruid Antje Hendriks wonende te Katlijk

---

En verder natuurlijk Antje Hendriks, de bruid van 23-02-1738 in Kortezwaag en Donkerbroek.

---

Hendrik Jans, de mogelijke vader van Antje Hendriks

Er wordt een Antje Hendriks gedoopt in Kortezwaag in 1712 met als vader Hendrik Jans. Maar er trouwen nog enkele Hendrik Jans-en in die jaren, ook in Langezwaag. In 1749 (Quotisatiecohier) is er geen Hendrik Jans meer in Kortezwaag of Langezwaag, wel woont er een in Terwispel.

---

Doopboek Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude

Dopeling Antje, ged. 10-04-1712 Kortezwaag. Vader Hindrik Jans

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 25-03-1695, bevestiging huwelijk. Bruidegom Hendrik Jans wonende te Gorredijk, Bruid Trijntje Jelles wonende te Makkinga

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 12-05-1695, bevestiging huwelijk. Bruidegom Hendrik Jans Bloemsma wonende te Gorredijk, Bruid Barber Gerrits Snipsma wonende te Oldeboorn

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 25-10-1695, bevestiging huwelijk. Bruidegom Hendrik Jans wonende te Gorredijk, Bruid

Jets Dirks wonende te Langezwaag

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 12-03-1719, bevestiging huwelijk. Bruidegom Hendrik Jans wonende te Kortezwaag, Bruid

Sipkjen Douwes wonende te Terwispel

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 10-11-1720, eerste proclamatie. Bruidegom Hendrik Jans wonende te Schutrup, Bruid

Akke Hanses wonende te Heerenwal

---

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude

Getrouwd 27-01-1724 Langezwaag, bevestiging huwelijk. Bruidegom Hendrik Jans wonende te Langezwaag, Bruid Janke Jans wonende te Langezwaag

---

Antje's vader is dus niet echt te vinden, of het moet de genoemde inwoner in 1749 van het naburige Terwispel zijn.

---

Quotisatie kohieren 1749 Plaats: Opsterland.

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Terwispel, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 26:15:-

Bewoner Hendrik Jans. Diversen: boer en koyker

---

3. Forum: Waar is Boele Roelofs geboren? 2e deel

De discussie gaat verder op het forum "Waar is Boele Roelofs geboren?"

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=1795 

Dan gaat men op zoek naar de ouders van Boele. De zoektocht naar een Boele en een Roelof in Ooststellingwerf levert geen bruikbare vondst op . Ook een huwelijk van een Roelof (de vader van Boele) met een Antje (vernoemde dochter uit 1740) of Jacobje (vernoemde dochter uit 1747) is niet te vinden.

Henderkien (dochter uit 1750) zal naar de vader van Antje vernoemd zijn en Roelof (zoon uit 1753) naar de vader van Boele. In dat geval kunnen Antje en Jacobje vernoemd zijn naar de beide moeders.

Henderkien trouwt later in Drenthe, even over de grens. Boele zal daar niet vandaan komen, want bij zijn huwelijk in 1737 staat duidelijk dat hij uit Donkerbroek kwam.

Er zijn wel twee Roelof-en die in Donkerbroek kinderen laten dopen, namelijk Roelof Jakobs en Roelof Klases, maar ze blijken er niet te zijn getrouwd. Dat hun huwelijk niet te vinden is kan weer veroorzaakt zijn door het ontbreken van trouwboeken. Beiden krijgen een dochter Hendrickien. Bij geen van beide Roelof-en is echter een zoon Boele bekend.

Roelof Jakobs woont in 1749 met 3 volwassenen en 2 kinderen in Donkerbroek. Roelof Klases is blijkbaar al overleden wordt gezegd op het forum, maar er wonen toch drie in Donkerbroek.

---

De Roelof Jakobs krijgt veel kinderen tussen 1705 en 1727. Er is geen Boele bij, maar wel een paar keer Jacob en Jacobijen. Het kan natuurlijk zijn dat hij elders in 1704 getrouwd is en dat voor hun komst in Donkerbroek bij het echtpaar een Boele in de vorige woonplaats is geboren. Maar er is ook een gat tussen 1705 en 1712, waarin geen geboorten en dopen zijn.

---

Maar Boele krijgt wel een dochter Jacobje en Roelof Jacobs een zoontje Jacob (en Boele dus misschien een broertje):

Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1712

Dopeling: Jacob

Gedoopt op 21 februari 1712 in Donkerbroek

Kind van Roelof Jacobs en niet genoemde moeder

Opm.: De dopeling is overleden in het water op 3 februari 1719

---

Eerst Roelof Jacobs

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

1. Dopeling Albertie, ged. 1705 Donkerbroek

Vader Roelof Jacobs (koster)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

2. Dopeling Jacob, ged. 21-02-1712 Donkerbroek

Vader Roelof Jacobs

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

3. Dopeling Geesien, ged. 30-04-1716 Donkerbroek

Vader Roelof Jacobs (koster)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

4. Dopeling Jacobien, ged. 19-05-1719 Donkerbroek

Vader Roelof Jacobs (koster)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bijzonderheden: De dopeling is overleden

5. Dopeling Hendrickien, ged. 29-03-1722 Donkerbroek

Vader Roelof Jacobs

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

6. Dopeling Hendrickien, ged. 21-04-1726 Donkerbroek

Vader Roelof Jacobs (koster)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

7. Dopeling Aeltie, ged. 17-04-1729 Donkerbroek

Vader Roelof Jacobs (koster)

---

Er is zoals gezegd één Roelof Jacobs in 1749.

---

Quotisatie kohieren 1749 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Donkerbroek, Aantal volwassenen: 3, Aantal kinderen: 2, Aanslag: £ 11:13:-

Bewoner Roeloff Jacobs. Diversen: arbeider

---

Was Roelofs Jacobs schoolmeester?

Op 7 juni 1708 liet Jan Hessels, schoolmeester te Donkerbroek, zijn zoon Egbert dopen. Hij woonde hier in 1703 reeds, doch er staat niet bij "schoolmeester". Ook in 1715 en 1721 komt hij hier nog voor, doch is dan blijkbaar geen schoolmeester meer, want in de jaren 1712, 1716, 1719, 1722, 1726 en nog in april 1729 is er sprake van de "koster" Roelof Jacobs. Deze was hier reeds ook in 1705, doch zonder de toevoeging "koster". We zien dus weer, dat in zulke dorpen één der inwoners, die zich daartoe geroepen en bekwaam gevoelde, winterschool hield. De "koster" zal wel tevens schoolmeester geweest zijn. We zitten hier dicht bij Groningen en Drenthe, waar de schoolmeester dikwijls "köster" heet.

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Utjeften/Skoalmasters/ooststellingwerf.pdf 

En dan Roelof Klazes

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

1. Dopeling Anderis, ged. 19-02-1722 Donkerbroek

Vader Roelof Klases (diaken van Donkerbroekerbroek)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

2. Dopeling Hendrickien, ged. 17-01-1724 Donkerbroek

Vader Roelof Klases (diaken van Donkerbroekerbroek)

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

3. Dopeling Engbert, ged. 16-01-1727 Donkerbroek

Vader Roelof Klases (diaken van Donkerbroekerbroek)

---

De volgende kinderen zijn van een andere Roelof Klazes:

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bijzonderheden: De ouders zijn van Donkerbroek

1. Dopeling Aeltie, ged. 19-03-1741 Donkerbroek

Vader Roelof Klases

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bijzonderheden: De ouders zijn van Donkerbroek

2. Dopeling Klaes, ged. 19-05-1743 Donkerbroek

Vader Roelof Klases

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bijzonderheden: De ouders zijn van Donkerbroek

3. Dopeling Klaes, ged. 05-07-1744 Donkerbroek

Vader Roelof Klases

---

Doopboek Herv. gem. Donkerbroek, Haule en Haulerwijk

Bijzonderheden: De ouders zijn van Donkerbroek

4. Dopeling Claes, ged. 10-08-1749 Donkerbroek

Vader Roelof Klases

---

Er zijn zoals gezegd drie Roelof Klazes-en in 1749.

---

Quotisatie kohieren 1749 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Donkerbroek, Aantal volwassenen: 7, Aanslag: £ 50:15:-

Bewoner Roeloff Claas. Diversen: boer, goed reuw en beslag

---

Quotisatie kohieren 1749 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Donkerbroek, Aantal volwassenen: 2, Aantal kinderen: 2, Aanslag: £ 11:13:-

Bewoner Roeloff Claas. Diversen: arbeider

---

Quotisatie kohieren 1749 Ooststellingwerf

Bijzonderheden: Locatie: het dorp Donkerbroek, Aantal volwassenen: 5, Aantal kinderen: 1, Aanslag: £ 38:3:-

Bewoner Roeloff Claas, Diversen: boer

---

Zie ook: Roelof Klazes, https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=6548 

Roelof Klases te Donkerbroek is vader van Anderis, doop 19-2-1722, Hindrickien, doop 17-1-1724 en van Engbert, doop 16-1-1727, allen te Donkerbroek.

Bij de dopen wordt vermeld dat Roelof Klases diaken is van Donkerbroekerbroek.

Gevraagd wordt naar het verband met Remmelt Klases.

In de Hypotheekboeken van Ooststellingwerf komt in 1730 een akte voor waarin Remmelt Clases te Donkerbroek vermeld staat met zijn vader Claas Alberts, huisman te Donkerbroek.

Op 25-9-1698 wordt in Donkerbroek een Remmelt gedoopt als zoon van Claes Roelofs.

De laatste is mogelijk dezelfde als de Claes Roelofs die in Weststellingwerf in 1692 samen met zijn vrouw als lidmaat staat ingeschreven, als komende uit Ruinen.

---

De vraag wie de ouders zijn van Boele Roelofs die in 1737 trouwt met Antje Hendriks is dus nog niet beantwoord. Het is een ingewikkeld verhaal, verzucht men terecht op het forum.-

---

4. Forum: Waar is Boele Roelofs geboren? 3e deel

Het gaat verder met het forum "Waar is Boele Roelofs geboren?"

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=1795 

Boele Roelofs en Jebbigje Lourens in Nijeholtpade

Dan verplaatst de discussie zich naar de herkomst van Boele Roelofs in Nijeholtpade, die is getrouwd met Jebbigje Lourens. Dat is zoals gezegd zeker een andere persoon dan de Boele Roelofs die met Antje Hendriks is getrouwd.

---

In de Authorisatieboeken van Weststellingwerf wordt in 1782 Boele Roelofs te Nijeholtpade als oom genoemd van erfgenaam Roelof Abels te Nijeholtpade, ongeveer 22 jaar oud. De erflaters zijn Anne Roelofs en Aaltje Egberts te Nijeholtpade. Boele Roelofs woonde te Oldeholtpade als hoofdbewoner vanaf 1765, alwaar hij in 1763 belijdenis deed, en is overleden te Nijeholtpade in 1793.

Uit een akte van 1805 blijkt dat Roelof Abels te Oldeholtpade en Antjen Abels (getrouwd met Sint Jacobus) te Oldeholtpade kinderen zijn van Abel Roelofs (hoge ouderdom).

In 1756 "komt" het echtpaar Roelof Abels en Aafje Annes met attestatie van Donkerbroek naar Oldeholtpade. Zij woonden daar echter al vanaf 1754 en zijn er in 1766/7 overleden. De nieuwe hoofdbewoner in 1768 is: Boele Roelofs. Dan vermoed je een familieband.

---

Roelof Aebeles en Aefke Annes lieten te Oosterwolde in 1727 een kind Anke en in 1729 een kind Aebele dopen. Deze laatste is ongetwijfeld de hoogbejaarde Abel Roelofs die in 1810 in Oldeholtpade begraven wordt (leeftijd 83 jaar, dat is bijna altijd een schatting en hij leefde nog in 1805).

---

De voorlopige conclusie is, dat de Abel en de Anne (de erflater van 1782) zoons zijn van Roelof Abels en Aafke Annes. Ze vernoemen namelijk Aafke en komen zelf als ze trouwen niet meer uit Donkerbroek, maar uit Nijeholtpade. De latere Boele zal ook een zoon zijn van Roelof en Aafke, maar de drie kinderen zouden eigenlijk gedoopt moeten zijn in Donkerbroek, als Roelof Abels en Aafje Annes daar toen tenminste woonden.

---

Over de herkomst van Roelof Abels zijn er eerst de nodige ideeën en vragen van andere forumleden.

a.

Roelof Abels is :

Dopeling: Roelof geb. 4 mei 1761 in Bakkeveen , ged. 14 mei 1761 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Zoon van Abel Roelofs en Geertje Bates

---

Roelof trouwt in 1783 met Robberdina Gasingjet van Wolvega.

---

b.

Zijn broer Anne Abels is:

Dopeling: Anne, geb. 9 juni 1782 in Bakkeveen , ged. 14 juli 1782 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Zoon van Eebbel Roelfs en Geertje Baates

---

c.

Naast Anne en Roelof heeft ook broer Boele later de achternaam de Vries gekozen, zegt een forumlid.

Anne is kennelijk in 1805 nog in Oldeholtpade, maar in 1814 trouwt hij in Smilde met Aaltien Hendriks Kuik. (N.B. dit is onjuist, het zijn twee verschillende personen)

Zie: https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-overijssel/I20758.php 

---

d.

De voorlopige conclusie van hiervoor wordt even ter discussie gesteld.

Abel Roelofs, Anne Roelofs(de erflater) en Boele Roelofs genoemd in hetzelfde stuk zijn broers. Maar Abel wordt staat bij zijn trouwen met Geertje Baartes in 1755 beschreven als van Bakkeveen (Opsterland) en niet Nijeholtpade.

(N.B. dat komt omdat het een andere persoon is).

In de doopboeken van Bakkeveen (Opsterland) staat geen Abel Roelofs geregistreerd terwijl de (voor)ouders van zijn vrouw Geertje Baartes nog wel twee generaties verder kunnen worden gevolgd. Conclusie is dat Abel Roelofs niet is geboren in Bakkeveen.

(N.B. dat komt omdat hij geboren is in Oosterwolde)

Abel en Geertjes eerste kind is een Jan, Boele' s eerste twee kinderen zijn Janke-s (Jentje). (Bij het eerste kind wordt opgemerkt dat de dopeling overleden is). Beiden, Abel en Boele, hebben Roelof-s (bijna vanzelfsprekend) en Aafjes en Abel heeft ook nog een Boele. Abel heeft geen Jacobje-s, die naam komt kennelijk van de kant van Boele's echtgenote. Het lijkt alsof we toch maar met één Boele Roelofs te maken hebben, maar hoe alles precies in elkaar zit... Aldus het op het verkeerde spoor zittende forumlid.

---

e.

Samen met enkele nakomelingen van Anne Abels hebben we ook gekeken naar wie de ouders van Abel, Anne en Boele zouden kunnen zijn, zegt het forumlid verder. Roelof Abels en Aafke Annes, het echtpaar dat in 1756 van Donkerbroek naar Nijeholtpade komt, zijn nog wel "kanshebbers" maar de namen van hun andere kinderen (Tisdkien, Jeltie) komen verder niet voor, noch bij Abel noch bij Boele.

Deze Roelof Abels en Aafke Annes zullen waarschijnlijk voor 1727 getrouwd zijn (eerste kind: Anne in 1727). Het Quotisatiekohier van 1749 vermeld een Roeloff Abels in Makkinga (N.B. Roelof Abels en Aafke Annes zegt het forumlid onbewezen).

Mijns inziens diskwalificeert de woonplaats Makkinga deze lieden als ouders van onze Boele, Anne en Abel, zegt het forumlid en daarom betwijfelt hij of de Abel Roelofs die in 1810 in Oldeholtpade begraven wordt de vader is van Abel, Boele en Anne of "ongetwijfeld" een zoon van Roelof Abels en Aafke Annes .

N.B. In Haule komt in 1749 ook een Roeloff Abels voor en dat is de waarschijnlijke vader en de man van Aafke Annes.

---

f.

Maar waarom moet de vader een Roelof Abels zijn, zegt het forumlid. Waarom niet een Roelof Boelens of Roelof Abels Boelen? Als we hierna zoeken vinden we:

Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1699

Dopeling: Roelof

Gedoopt op 18 juni 1699 in Oosterwolde

Kind van Abel Jans Boelens en niet genoemde moeder

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha, doop 1667-1811 Inventarisnr. : 551

Hierbij merkt hij op dat het hem niet duidelijk is of deze Abel Jans een familienaam Boelens gebruikt, wat een bekende naam is in Opsterland. Zijn vader was kennelijk een Jan. Wel hebben we hier de namen Abel, Boele, Roelof en Jan samen in een adem. Andere kinderen van Abel Jans Boelens zijn: Arend (1701) en Egbertje (1702). Overigens lijkt deze Abel Jans Boelen ook voor te komen in de Stemkohieren van 1698 van Oosterwolde.

---

Tussendoor volgt een verwijzing met een link naar een ander forum (6-11-2008 tot 11-11-2008) met als toelichting: Ik had de vraag gezien op het andere forum:

https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/13038/0/wie_kan_me_helpen_aan_geboverl_ouders_van_albert_alberts_postma_en_jantje_boeles_nijholt 

---

g. Een reactie op het voorgaande:

Wie heten er dan Nijholt en wie de Vries? Volgens een de forumleden heten alle kinderen van Abel Roelofs uit Bakkeveen De Vries. Maar wie is dan de Boele Roelofs uit Oldeholtpade die met Wybigje Kornelis trouwt en Nijholt gaat heten? Ik dacht dat het een zoon van was de Roelof Abels die erft, zegt een forumlid op verkeerd spoor.

Men raakt hier het spoor bijster. Opgemerkt wordt, dat men eerst maar eens moet nakijken of de Boele Roelofs die in 1793 overlijdt iets nalaat aan andere familieleden. Hopelijk worden daarbij meer verbanden genoemd.

---

Dan komen er nieuwe onderzoekresultaten over Boele Roelofs en Jebbigje Lourens.

Jebbigje Lourens vertrekt in 1798 naar Oldeberkoop (Speciekohieren). Daar is zij in 1809 overleden op 75-jarige leeftijd. Volgens een Hypotheekakte is zij rond 1795 de weduwe van Boele Roelofs te Nijeholtpade.

Abel, Anne en Boele Roelofs zijn met 100% zekerheid broers (aktes Authorisatieboeken Weststellingwerf).

Deze broers krijgen allemaal een dochter Aafke. [latere correctie: Anne Roelofs krijgt geen kinderen]

Kortom, samen met de eerder vermelde informatie kan het haast niet anders dat zij zoons zijn van Roelof Abels en Aafke Annes.

Anne Roelofs kreeg geen kinderen, maar Boele Roelofs kreeg wel een zoon Anne. Verder: Aaltje Egberts, de vrouw van Anne Roelofs, was volgens de Inventarisatieboeken van Weststellingwerf eerder getrouwd met Thijs Jans te Noordwolde (huwelijk 1764).

Roelof Abels zou inderdaad heel goed een zoon kunnen zijn van Abel Jans en dus een kleinzoon van Jan Boele(n)s. In de 16e en 17e eeuw, waarin in de Stellingwerven achternamen schaars waren, gebruikte men vaak de volledige achternaam van de vader als "patroniem" om onderscheid te kunnen maken met andere personen in de omgeving. Daar zijn veel voorbeelden van.

---

Niet op het forum vermeld, volgt hier over het eerdere huwelijk van Aaltje Egberts met Thijs Jans:

---

Trouwregister Hervormde gemeente Noordwolde Boyl

Getrouwd 04-1764 Noordwolde, eerste proclamatie

Bruidegom Tijs Jans wonende te Ter Idzard, Bruid Aeltyen Egberts wonende te Noordwolde

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 04-1764 Noordwolde, bevestiging huwelijk

Bruidegom Tijs Jans wonende te Ter Idzard, Bruid Aeltyen Egberts wonende te Noordwolde

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl

Bijzonderheden: Op 7 augustus 1766 belijdenis te Noordwolde

Lidmaat Aaltjen Egberts

---

Lidmatenregister Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl

Bijzonderheden: Op 1 mei 1772 lidmaat

Op 29 april 1773 vertrokken naar Oldeholtpade

Lidmaat Aeltjen Egbers

---

Kinderen zijn niet bekend.

---

Dan wordt opgemerkt:

a. Staan er ook namen van vrouwen vermeld bij de broers Abel, Anne en Boele? Of zoons met namen van vrouwen? Het is lastig, dat er meerdere Abel Roelofs-en zijn.

b. Een kleine ondersteuning voor Abel Jans Boelens als vader voor Roelof Abels en Aafke (als men dit mag lezen als Tidsken) is:

Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1693. Dopeling: Tijsjen , Gedoopt op 31 december 1693 in Oosterwolde, Dochter van Ebele Jans Boelens en niet genoemde moeder

---

En er worden drie vragen gesteld door het forumlid hiervoor, deels nog steeds vanuit zijn optiek dat de twee Boele Roelofs -en toch identiek zijn.

1: De onderzoeker schreef :

Uit een akte van 1805 blijkt dat Roelof Abels te Oldeholtpade en Antjen Abels (x Sint Jacobus) te Oldeholtpade kinderen zijn van Abel Roelofs (hoge ouderdom).

Dir is een raadsel voor het forumlid. Hij ziet geen Antje anders dan mogelijk de volgende boreling die een jongen is:

Opsterland, dopen, geboortejaar 1782, doopjaar 1782

Dopeling: Anne

Geboren op 9 juni 1782 in Bakkeveen

Gedoopt op 14 juli 1782 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

Zoon van Eebbel Roelfs en Geertje Baates

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, doop

1685-1811 Inventarisnr. : 570

Abel Roelof en Geertje Baartes hebben elf kinderen gehad van 1755 - 1786 en hoewel er enkele meerjarige perioden zijn, waarin blijkbaar geen kinderen geboren worden, is er nauwelijks ruimte voor een dochter Antje in deze reeks kinderen. Er is geen doop te vinden van de Antje Abels die met Sint Jacobus trouwt.

De vraag is dus of er hier nog een andere Abel Roelofs verschijnt met andere aanverwante Boele Roelofs-en en Anne Roelofs-en.

Het leek dit forumlid, dat de Roelof Abels die erft van zijn oom Anne Roelofs onder supervisie van zijn andere oom Boele Roelofs de Roelof Abels is die is geboren op 04-05-1761 (ged. 14-05-1761 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen), die later later getrouwd is met Robberdina Gasingjet.

Als dit niet zo is Liepen er in Zuid-Oost Friesland in die tijd meer Abel Roelofs-en rond. In dat geval kunnen Roelof Aebeles en Aafke Annes maar ouders zijn van één Abel Roelofs, maar welke? En waar komt deze Antjen Abels vandaan?

2: Het forumlid vraagt aan de onderzoeker:

Ik vond de naam Abel Roelofs ook terug op de index van het informatieboek van het Nedergerecht Weststellingwerf (op 17-04-1748 in Nijeholtpade). Is er iets meer bekend van deze Abel??

3: Een ander forumlid vroeg het forumlid het volgende:

Alle kinderen van Abel Roelofs uit Bakkeveen heten De Vries volgens het forumlid. Maar wie is dan de Boele Roelofs uit Oldeholtpade die in 1799 met Wybigje Kornelis trouwt en Nijholt gaat heten? Ik dacht dat dat een zoon van was die Roelof Abels die erft.

De elf kinderen van Abel Roelofs en Geertje Baartes zijn:

A: Janke Abels, zoon geb. 1755 Bakkeveen, overl. voor 1777? (geboorte broer Jan)

B: Aafke Abels, dochter geb. 1756 Bakkeveen, overl. voor 1786? (geboorte zus Aafke)

C: Geeske Abels, dochter geb. 1758 Bakkeveen, in 1782 getrouwd met Pieter Jans van der Wijk.

D: Roelof Abels, zoon geb. 1761 Bakkeveen, in 1783 getrouwd met Robberdina Gasingjet. Neemt familienaam de Vries aan.

E: Aaltje Abels, dochter geb. 1766 Bakkeveen, in 1781 getrouwd met Jan Eits.

F: Johantie Abels, dochter geb. 1769 Bakkeveen. Geen verdere informatie

G: Bate Abels, zoon geb. 1771 Bakkeveen, in 1807 getrouwd met Aaltje Hendriks Veensma, Neemt familienaam van der Veen aan.

H: Jan Abels, zoon geb. 1777 Bakkeveen, ??overl. in 1807 In Donkerbroek

I: Boele Abels, zoon geb. 1778 in Bakkeveen, in 1816 getrouwd met Jozina van Egmond. Overleden in 185 in De Wijk. Neemt familienaam de Vries aan.

J: Anne Abels, zoon geb. 1782 Bakkeveen. In 1814 getrouwd met Aaltien Hendriks Kuik. Overleden in 1861 in Slagharen, Ambt Hardenberg.

K: Aafke Abels: dochter geb. 1786 Bakkeveen: In 1804 getrouwd met Iepe Sikkes Boonstra, Overleden in 1813 in Marum.

Of het Roelof de zoon van Abel en Geertje is, die erft van Anne Roelofs, is misschien gezien mijn punt 1 twijfelachtig, zegt het forumlid. Maar aangenomen dat het zo is, dan is de Boele Roelofs die later een zoon Roelof Boelen krijgt die de naam Nijholt aanneemt, volgens mij de Roelof Boelen, zoon van Boele Roelofs en Jebbetje Lourens. Let wel het is de zoon Roelof Boelen die Nijholt gaat heten en niet vader Boele Roelofs. Maar dat is niet de persoon die erft, want dat is zijn neef Roelof Abels.

---

Hierop komt een reactie van een derde forumlid, die zegt dat twee generaties eerder het geheel ook al ingewikkeld was met misschien wel twee Ebele Jans-en in Oosterwolde. Daarbij komt ook de eerder genoemde Abel Jans Boelens ter sprake.

De eerste Ebele Jans:

Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1683, Dopeling: Aeltie , Gedoopt op 14 maart 1683 in Oosterwolde, Kind van Ebele Jans en niet genoemde moeder

1. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1685, Dopeling: Jan, Gedoopt op 25 januari 1685 in Oosterwolde, Kind van Ebele Jans en niet genoemde moeder

Ooststellingwerf, huwelijken 1686, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 april 1686 in Oosterwolde, Man : Eble afkomstig van Oosterwolde , Vrouw : Grietie Jans afkomstig van Oosterwolde

2. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1689, Dopeling: Griete, Gedoopt op 10 februari 1689 in Oosterwolde, Dochter van Ebele Jans en niet genoemde moeder

3. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1690, Dopeling: Griete, Gedoopt op 5 maart 1690 in Oosterwolde, Dochter van Ebele Jans en niet genoemde moeder

4. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1692, Dopeling: Roelef, Gedoopt op 7 september 1692 in Oosterwolde, Zoon van Ebele Jans en niet genoemde moeder

5. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1695, Dopeling: Tijsje, Gedoopt op 6 maart 1695 in Oosterwolde, Kind van Ebele Jans en niet genoemde moeder

6. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1696, Dopeling: Tijsje, Gedoopt op 29 november 1696 in Oosterwolde, Kind van Ebele Jans en niet genoemde moeder

7. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1698, Dopeling: Jan, Gedoopt op 6 maart 1698 in Oosterwolde, Kind van Ebele Jans en niet genoemde moeder

De tweede Ebele Jans:

1. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1693, Dopeling: Tijsjen, Gedoopt op 31 december 1693 in Oosterwolde, Dochter van Ebele Jans Boelens en niet genoemde moeder

2. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1699, Dopeling: Roelof, Gedoopt op 18 juni 1699 in Oosterwolde

Kind van Abel Jans Boelens en niet genoemde moeder

3. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1701, Dopeling: Antie, Gedoopt op 14 augustus 1701 in Oosterwolde, Kind van Abel Jans Boelens en niet genoemde moeder

4. Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1702, Dopeling: Egbertie, Gedoopt op 4 oktober 1702 in Oosterwolde, Dochter van Abel Jans Boelens en niet genoemde moeder

Stemkohier 1698 Oosterwolde (Ooststellingwerf) Stem nr. 21, te Jordinge, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:

Egbert Jans, eigenaar voor 1/9, gebruiker voor 't geheel

Hendrick Battes , eigenaar voor 1/6

Bijzitter Pyter Johannis uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/6

Claes Jans twee wezen, eigenaar voor 1/9 . Opm. Curator: Egbert Jans

Aebel Jans Boeles, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/9

Folkert Jannes , eigenaar voor 1/3

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van Friesland

Stemkohier 1698 Oosterwolde (Ooststellingwerf) Stem nr. 56, Boekheiste, een soolstede, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:

De heer Augustinus Lycklama à Nieholt, grietman over Opsterland, eigenaar voor 1/3

Stelling Marcus Baerels, eigenaar voor 2/3

Egbert Roels, gebruiker

Aebel Jans, gebruiker

Of is het toch één Ebele Jans, die soms Ebele Jans Boelens werd genoemd, vraagt dit forumlid zich af.

---

Dit derde forumlid heeft zelf als mogelijke voorvader Jan Ebeles, geboren 1698; later werd hij Jan Abels Jardinga genoemd. Hij was onderwijzer in Deersum. N.B. Jardinga is een buurtschap ten noorden van Oosterwolde.

---

Het nieuwe onderzoekresultaat daarna luidt, met de vragen van het forumlid tussen " " en de antwoorden van de onderzoeker tussen < >.

"Uit een akte van 1805 blijkt dat Roelof Abels te Oldeholtpade en Antjen Abels (x Sint Jacobus) te Oldeholtpade kinderen zijn van Abel Roelofs (hoge ouderdom). Nu is dit een volkomen raadsel voor mij"

<Op basis van de Informatieboeken op mijn website, de Speciekohieren, de Authorisatieboeken en de DTB kom ik nu tot de volgende conclusie: Deze Roelof Abels (bedoeld is Abel Roelofs) is getrouwd met Geesje Hendriks en een broer van Hendrik Roelofs, beiden zonen van Roelof Hendriks. Dezen kunnen we dus doorstrepen.>

"Het leek mij dat de Roelof Abels die erft van zijn oom Anne Roelofs onder supervisie van zijn andere oom Boele Roelofs de Roelof Abels is die is geboren op 04-05-1761 (ged. 14-05-1761 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen). En later getrouwd met Robberdina Gasingjet"

<In 1756 "komt" het echtpaar Roelof Abels en Aafje Annes met attestatie van Donkerbroek naar Oldeholtpade [lidmatenboek]. Volgens de Speciekohieren woonden zij daar echter al vanaf 1754 en in 1766/7 zijn ze overleden. Nieuwe hoofdbewoner in 1768: Boele Roelofs. Dit echtpaar lijkt mij de ouders van jouw A[e]bel[e] Roelofs en bovenstaande Anne en Boele Roelofs. >

"Roelof Aebeles en Aefke Annes lieten te Oosterwolde in 1727 een kind Anke en in 1729 een kind Aebele dopen. Deze laatste is ongetwijfeld de Abel Roelofs die in 1810 in Oldeholtpade begraven wordt (leeftijd 83 jaar, dat is bijna altijd een schatting en hij leefde nog in 1805)."

<De laatste zin is dus onjuist. Aebele komt in Bakkeveen terecht.>

---

Daarna komen de volgende opmerkingen van het tweede forumlid:

a. Enig idee wie die Abel Roelofs dan wel is (die in 1810 overlijdt?). Het was een oude man, qua leeftijd zou het hem zo mooi kunnen zijn, de zoon van Aafke en Roelof.

b. Betekent het dan dat de Bakkevener niet een kind van Roelof en Aafke is?

c. En er zijn dus ook al twee Abel Jans-en vóór 1700.

---

Verschillende Abel Roelofs-en in de regio

---

Het tweede forumlid zegt verder: er komt al eerder Abel Roelofs-en voor in de streek, mogelijk drie in Wolvega.

De eerste:

1. Dopeling: Roelof, Gedoopt op 15 mei 1740 in Wolvega en Sonnega , Kind van Abel Roelofs en niet genoemde moeder

2. Dopeling: Wessel, Gedoopt op 1 juli 1741 in Wolvega en Sonnega, Kind van Abel Roelofs en niet genoemde moeder

De tweede:

1. Dopeling: Heyltje, Gedoopt op 25 oktober 1744 in Wolvega en Sonnega, Dochter van Abel Roelofs en Jantje Lammerts

2. Dopeling: Roelofje, Gedoopt op 30 januari 1752 in Wolvega en Sonnega, Dochter van Abel Roelofs en Jantje Lammerts

De derde:

1. Dopeling: Roelof, Gedoopt op 21 april 1754 in Wolvega en Sonnega, Kind van Abel Roelofs en Trijntien Jans

Twee vrouwen in Wolvega, namelijk Jantjen Lammerts en Trijntien Jans, maar er kan van een tweede huwelijk sprake zijn.

---

Dan de Abel Roelofs in Bakkeveen:, getrouwd met Geertje Bates

Dopeling: Jan, Gedoopt op 10 augustus 1755 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Zoon van Abel Roels, arbeider en Geertje Bates

Dopeling: Aafke, Geboren op 22 oktober 1756 in Bakkeveen, Gedoopt op 24 oktober 1756 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, Dochter van Abel Roelfs en Geertje Bates. Opm.: Zie aanhangsel voor 17 mei 1772

---

Enzovoort, met kinderen tot 1786.

---

Is de verbintenis Abel Roelofs en Geesje Hendriks (1768 Oldeholtpade) dan een derde huwelijk van de eerste Abel, zo vervolgt het tweede forumlid. Het is zeker niet een hertrouwde Bakkevener, zo lijkt het.

Dit is het eerste huwelijk van de Abel Roelofs uit Wolvega (1739):

Weststellingwerf, huwelijken 1739, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 mei 1739 in Wolvega, Man: Abel Roelofs afkomstig van Nijeholtwolde, Vrouw: Jantjen Lamberts afkomstig van Nijeholtwolde, Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer

Dit lijkt te vroeg voor degene die in 1810 overlijdt.

En dit is het tweede huwelijk van Abel Roelofs uit Wolvega (1753):

Weststellingwerf, huwelijken 1753, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 november 1753 in

Wolvega, Man : Abel Roelofs afkomstig van Nijelamer, Vrouw : Trijntje Jans afkomstig van Nijelamer,

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde 1687-1811

Dit is het huwelijk van Abel Roelofs in Bakkeveen (1755):

Opsterland, huwelijken 1755, Vermelding: Bevestiging huwelijk in maart 1755 in Wijnjeterp, Man : Abel Roelofs afkomstig van Bakkeveen, Vrouw : Geertje Bates afkomstig van Bakkeveen, Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen 1685-1811

En dit het huwelijk van Abel Roelofs in Oldeholtpade (1768):

Weststellingwerf, huwelijken 1768, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 april 1768 in

Oldeholtpade, Man : Abel Roelofs afkomstig van Nijeholtpade, Vrouw : Geesje Hendriks, Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard 1674-1810, Hiaten

Ooststellingwerf overlijden/begraven 1810, Overleden: Abel Roelofs, oud 83 jaar, Datum : 24 januari 1810, Plaats : Oldetrijne. Grietenij Ooststellingwerf, register van overledenen. Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf 1806-1810

---

Er is sprake van een verkeerde interpretatie van de akte in de Authorisatieboeken uit 1805, zegt de onderzoeker. Het forumlid heeft hem duidelijk gemaakt dat het hier over een andere Abel Roelofs gaat. De onderzoeker ziet het nu zo: zoon A(e)bel(e) is vanuit Ooststellingwerf naar Bakkeveen vertrokken en de zonen Boele en Anne zijn met hun ouders naar Oldeholtpade meeverhuisd. Boele blijft na het overlijden van zijn ouders in hun huis wonen en Anne woont vanaf 1763, eerst als vrijgezel, in Nijeholtpade.

---

5. Forum: Gezochte en onderzochte familienamen in Nederland » Wie kan me helpen aan geb,overl +ouders van Albert Alberts Postma en Jantje Boeles Nijholt

Wie kan me helpen aan geb,overl +ouders van Albert Alberts Postma en Jantje Boeles Nijholt

https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/13038/0/wie_kan_me_helpen_aan_geboverl_ouders_van_albert_alberts_postma_en_jantje_boeles_nijholt 

Het gaat over Albert Alberts Postma en Jantje Boeles Nijholt, het in 1771 geboren derde kind van Boele Roelfs en Jebbigje Laurens In Nijeholtpade. Gevraagd wordt naar geboorte, overlijden en ouders. Vrijwel alle hier vermelde gegevens zijn al opgenomen onder dit echtpaar bij DE HERKOMST VAN BOELE ROELOFS TE NIJEHOLTPADE hiervoor.

---

6. Forum: Anke Roelofs ged. 13/07/1727: een zoon of en dochter?

En dan is er nog een forum bij Tresoar

Anke Roelofs ged. 13/07/1727: een zoon of en dochter?

https://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=3364

Verwezen wordt naar de eerdere discussie op het Forum bij Tresoar onder de titel: Waar is Boele Roelofs geboren?

a.

Naast de oorspronkelijke vraag ontstond er een discussie over wie de ouders zouden kunnen zijn van Boele Roelofs en zijn broers Aebele en Anne.

b.

De gestelde vraag was:

"Het leek mij dat de Roelof Abels die erft van zijn oom Anne Roelofs onder supervisie van zijn andere oom Boele Roelofs de Roelof Abels is die is geboren op 04-05-1761 (ged. 14-05-1761 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen). En later getrouwd met Robberdina Gasingjet"

De toenmalige onderzoeker schreef toen in antwoord daarop:

In 1756 "komt" het echtpaar Roelof Abels en Aafje Annes met attestatie van Donkerbroek naar Oldeholtpade [lidmatenboek]. Volgens de Speciekohieren woonden zij daar echter al vanaf 1754 en in 1766/7 zijn ze overleden. Nieuwe hoofdbewoner in 1768: Boele Roelofs .

Dit echtpaar lijkt mij de ouders van jouw A[e]bel[e] Roelofs en bovenstaande Anne en Boele Roelofs.

c.

Hoewel het forumlid het met de onderzoeker eens is dat dit een waarschijnlijke connectie is, zie hij een probleem, met name over de vraag of kind Antje een zoon of een dochter is.

(Deze vraag werd ook al gesteld in de vorige posting maar werd toen eigenlijk niet beantwoord: Is het oudste kind Anke een zoon of een dochter?)

Roelof Aebeles en Aafke Annes hadden zeven 7 kinderen volgens het doopboek van Oosterwolde: Anke (ged. 13-07-1727), Abel (ged. 28-08-1729), Kind (=Boele, ged. 25-04-1734), Tisdkien (ged. 25-08-1737), Jan (ged. 20-12-1739), Jelte (ged. 30-09-1742) en Johannes (ged. 16-08-1744).

We weten dat Abels zoon Roelof erft van zijn oom Anne Roelofs onder supervisie van zijn andere oom Boele. Wie is nu deze Anne? Is dat het eerste kind Anke? Dan is hij later getrouwd met Aaltien Egberts.

Het Oosterwoldse doopboek geeft geen uitsluiting en noemt alleen "kind", niet zoon of dochter.

De vraag "Is deze Anke een zoon of een dochter?" blijft dus.

d.

De Tresoar transcriptie van namen geeft als "Gestandaardiseerde" naam voor Anke: Anne of Antje.

Diverse personen geven in hun parentelen op internet aan dat een Antje Roelofs (vrouwelijk) van Oldeholtpade trouwt op 18-05-1750 in Oldeholtpade met Alt Klaasen Liemburg en geven als ouders van Antje "onze" Abel Roelofs en Aafje Annes.

Maar is dit correct?

Zo ja, dan komt de connectie tussen Boele, Anne en Abel met Roelof Aebeles en Aafje Annes op lossere schroeven staan. Immers er is geen Anne (mannelijk) in het doopboek waarin de andere kinderen van dit echtpaar staan.

Zo nee, dan is de Antje Roelofs die wordt opgevoerd als bruid in diverse parentelen niet een dochter van dit echtpaar.

Het gezin van Antje Roelofs en Alt Klazes is niet opgenomen in het forum, maar ziet er als volgt uit:

---

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeholtpade Nijeholtpade Oldeholtwolde Ter Idzard

Getrouwd 18-05-1750 Oldeholtpade, bevestiging huwelijk

Bruidegom Alt Klaasen, Bruid Antjen Roelofs wonende te Nijeholtpade

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

1. Dopeling Meintje, ged. 17-09-1752 Oldeholtpade

Vader Alte Klaases, Moeder Antje Roelofs

--

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

2. Dopeling Roelof, ged. 23-06-1754 Oldeholtpade

Vader Alte Klaases, Moeder Antje Roelofs

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

3. Dopeling Lutje, ged. 12-08-1756 Oldeholtpade

Vader Alte Klaases, Moeder Antje Roelofs

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

4. Dopeling Tieske, ged. 30-07-1758 Oldeholtpade

Vader Alte Klaases, Moeder Antje Roelofs

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

5. Dopeling Klaas, ged. 15-11-1761 Oldeholtpade

Vader Alte Klaases, Moeder Antje Roelofs

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

6. Dopeling Antje, ged. 27-11-1763 Oldeholtpade

Vader Alte Klaases, Moeder Antje Roelofs

---

Doopboek Herv. gem. Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard

7. Dopeling Klaas, ged. 09-03-1766 Oldeholtpade

Vader Alte Klaases, Moeder Antje Roelofs

---

Dan volgen nog enkel commentaren.

a.

Dit is geen antwoord, maar gezien de vernoemingsregels zou je verwachten: Bij het echtpaar Roelof Aebeles en Aafke Annes, 1e zoon naar haar vader Anne, 2e zoon naar zijn vader Abel.

Hoe zit het met de Anne Roelofs die met Aaltien Egberts trouwt? En komt er een Antje bij alle andere kinderen van Roelof Aebeles en Aafke Annes voor?

Vaak kun je daaraan wel afleiden hoe de naamsvernoemingen "zouden-moeten-zijn'".

---

b.

Ook geen echt antwoord. Anke is een meisjesnaam. Het Meertens Instituut schrijft:

Anke. Geslacht: mannelijk/vrouwelijk. Verklaring: Variant van Ane. Als mannelijke naam vooral in Friesland., als vrouwelijke naam vooral in Ost-Friesland. In Overijssel en Groningen ook variant van Anna (vrouwelijk).

Tegenwoordig is dat de Nederlandse Voornamenbank, https://www.meertens.knaw.nl/nvb/ 

---

Dan is er wat nader onderzoek.

Ik ben weer eens in dit geslacht gedoken en kwam allereerst deze doop van Anne tegen:

Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1732

Dopeling: Anne

Gedoopt op 31 januari 1732 in Donkerbroek

Kind van Roelof Ebels en niet genoemde moeder

Opm.: De ouders zijn van Haule.

Binnenkort hoop ik na het doornemen van een nieuwe stapel microfiches van het Nedergerecht Ooststellingwerf verder over het voorgeslacht te kunnen berichten.

---

Daar is het bij gebleven.

---

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin